niedziela, 28 listopadaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Nasz odchodzący rok…

Koniec roku to czas podsumowań. Co przyniósł w naszej LGD? Intensywny rok, w trakcie którego cały czas prowadziliśmy nabory wniosków na dotacje we wszystkich zakresach nakreślonych w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, ale był to głównie rok naborów grantowych.

Właśnie ukończyliśmy nabory grantowe, w ramach których lokalne stowarzyszenia, osoby fizyczne, samorządy i jednostki samorządowe otrzymają środki na budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz na wydarzenia edukacyjne. W grudniu zakończymy nabory na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Środki, które mamy zakontraktowane na aktualny okres programowania, w zasadzie uległy wyczerpaniu. Ostatnie nabory ogłosimy z początkiem roku 2020. Teraz przyjdzie kolej na analizy, podsumowania i pokazywanie, co z naszych środków zostało zrobione. A jest tego naprawdę dużo: siłownie zewnętrzne, pole do minigolfa, miejsca integracji, rewitalizacje zaniedbanych parków, wiaty i altany. Zrealizowano bardzo wiele warsztatów i szkoleń podnoszących kompetencje i umiejętności, opracowano wiele wydawnictw o historii i zasobach lokalnych. Każda z inicjatyw wynika z głębokich potrzeb środowisk lokalnych.

Obserwujemy wielkie zmiany środowiskowe na naszym obszarze, powstawanie dużej liczby organizacji pozarządowych, a co za tym idzie dużą aktywność społeczną. W wielu nawet małych miejscowościach działa często po kilka takich grup skutecznie sięgających po środki pomocowe. Z ogromnym zadowoleniem śledzimy powstawanie browarów rzemieślniczych, winnic, serowarni. Poza sferą spożywczą obserwujemy rozwój usług i działalności rzemieślniczej i rękodzielniczej. W większości działania te realizowane są przy naszym dofinansowaniu. Są też działania, które powstają poza naszym bezpośrednim udziałem, ale z naszym ogromnym wsparciem emocjonalnym. Jednym z nich jest powstanie sklepiku z produktem lokalnym, noszącym nazwę „Ślężański”, no bo jakżeby inaczej. Z ogromnym zainteresowaniem śledzimy rozwój nowego trendu ozdabiania obiektów muralami malowanymi przez lokalną artystkę. Jest ich już kilka w różnych miejscach, a na początku roku powstaną nowe. To, co cieszy, to także nawiązywanie współpracy pomiędzy producentami, np. lokalny piekarz piecze chleb z ziarnem konopi od lokalnego rolnika. Właściciel pasieki edukujący naszą społeczność od malucha do seniora współpracuje intensywnie z lokalnymi ośrodkami kultury, świetlicami, szkołami, a także z lokalną fotograficzką. Efektem tej współpracy jest piękny kalendarz pod nazwą Królowe Pszczół 2020.

Aby się przekonać, jak bogata jest oferta Ślężańskiego Produktu Lokalnego, zapraszamy do udziału w XIII już Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego. Tym razem Festiwal ma dwie lokalizacje: 14 grudnia w godzinach od 13.00 do 18.00 zapraszamy do świetlicy w Jordanowie Śląskim, a 15 grudnia od 11.00 do 18.00 w Ślęża Pension w Sobótce.

A przed nami przygotowania do opracowania nowej strategii, z nowymi wyzwaniami. Głównie z celami z zakresu ratowania środowiska naturalnego: zmniejszenie konsumpcji, rozwój odnawialnych źródeł energii, dbałość o zasoby wodne. Działania oddolne w tym zakresie dają szansę na ich dużą skuteczność.

Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie systemowej oferty dla społeczeństwa starzejącego się: wykorzystywanie umiejętności i doświadczenia seniorów, tworzenie oferty do ich dużej aktywności oraz budowa systemu opiekuńczego.

Rok 2019 był bardzo intensywny, ale kolejny także nie pozwoli nam się nudzić. Wszystkim członkom naszego LGD, naszym sympatykom i wszystkim, którzy czytają te słowa, życzymy wspaniałych świąt i szczęśliwego roku 2020.

Elżbieta Pasławska

Prezes LGD Ślężanie