sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Na lokalne drogi

Do 3 kwietnia gminy i powiaty w całej Polsce złożyły w urzędach marszałkowskich 3401 wniosków o pomoc w ramach PROW 2014-2020 na budowę lub modernizację dróg lokalnych. Ubiegają się one o przyznanie wsparcia w wysokości 3,94 mld zł.

Obecnie wnioski na budowę lub modernizację dróg lokalnych przyjmują jeszcze urzędy marszałkowskie w województwach: łódzkim (od 29 lutego do 28 kwietnia br.), pomorskim (od 1 marca do 15 kwietnia br.) i wielkopolskim (od 1 do 16 kwietnia br.). Jako ostatni ruszy nabór wniosków o taką pomoc w Małopolsce (od 4 maja do 6 czerwca br.). W pozostałych dwunastu województwach nabory już zakończono.

Pomoc przyznawana jest w ramach poddziałania „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, wdrażanego przez urzędy marszałkowskie pod nadzorem ARiMR (która pełni także rolę Agencji Płatniczej). W budżecie PROW 2014-2020 na ten cel przeznaczono 335 762 655 euro. Kwota to została podzielona na poszczególne województwa.

(ip)