wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Muzeum Papiernictwa – nowa odsłona

Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego budynku suszarni, zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz konserwacja i digitalizacja zbiorów. To najważniejsze cele projektu przebudowy kompleksu Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, który uzyskał 6,6 mln zł dofinasowania w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. Podpisaną w tej sprawie umowę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski przekazał 19 maja br.

Kompleks Muzeum Papiernictwa został wpisany do rejestru zabytków i posiada status Pomnika Historii Prezydenta RP.

Projekt zakłada prace budowlane i instalacyjne w budynku suszarni, w tym również zakup i montaż systemu do gaszenia mgłą wodną w całym kompleksie Muzeum Papiernictwa, co zapewni odpowiedni stopień ochrony obiektu. Zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie do sal ekspozycyjnych i pomieszczeń warsztatowo-edukacyjnych. Powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej: nowoczesne sale wystawiennicze oraz pomieszczenia edukacyjno-warsztatowe. Budynek suszarni będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum będzie mogło rozszerzyć swoją działalność i realizować bogaty programu, w ramach którego odbędą się wystawy, projekty edukacyjne i warsztaty. Planuje się organizację spotkań z ukraińskimi artystami mieszkającymi w Kudowie-Zdroju oraz promocję ich dorobku artystycznego, dziedzictwa kulturowego. Odbędą się także lekcje muzealne, w których będą uczestniczyć romskie dzieci i młodzież, zamieszkujące powiat kłodzki. Działania te przyczynią się do zaprezentowania szerszej publiczności twórczości i dziedzictwa kulturowego mniejszości, ale też pozwolą na przełamanie barier i włączenie społeczne tych grup.

Zakupiony zostanie również sprzęt do digitalizacji; zaplanowano ucyfrowienie m.in. unikatowych zbiorów filigranów oraz portretów byłych właścicieli dusznickiego młyna papierniczego. Konserwacja i digitalizacja zbiorów przyczyni się do większej ich ochrony oraz zwiększy ich dostępność w formie katalogu cyfrowego.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu wynoszą 7, 8 mln zł, a dofinansowanie – 6, 6 mln zł. Zakończenie prac zaplanowano na marzec 2016 r. (in)