sobota, 13 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Modelowa współpraca

Czerwiec dla władz powiatu wrocławskiego był przede wszystkim miesiącem spotkań z zagranicznymi partnerami i przyjaciółmi. Od 3 do 6 czerwca goszczono delegację z powiatu Borken w Niemczech, a już 17 czerwca do starostwa zawitali przedstawiciele Departamentu Górnego Renu z Francji.

 

– Wizyta naszych niemieckich przyjaciół z partnerskiego powiatu Borken odbyła się w ramach projektu pn. „Powiat Wrocławski – Powiat Borken. Wymiana doświadczeń w zakresie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego” przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – wyjaśnia Andrzej Szawan, starosta powiatu wrocławskiego. – Obok licznych podsumowań dotychczasowej współpracy, realizowanej m.in. z udziałem gmin, niemieccy goście mieli okazję podziwiać walory turystyczne powiatu, a także zapoznać się z polskim systemem gospodarowania odpadami. W zeszłym roku odwiedziliśmy powiat Borken, gdzie zaprezentowano nam system gospodarowania odpadami będący w Niemczech w gestii powiatów. W Polsce jest inaczej, dzieje się to w gminach. Chcieliśmy wtedy pokazać naszym wójtom i burmistrzom, jak gospodarka odpadami wygląda w powiecie niemieckim i wymienić doświadczenia. Chcę podkreślić, że Niemcy byli zachwyceni instalacją we wsi Gać, gdzie do sytemu wpiętych jest kilka gmin naszego powiatu i gdzie będą odwożone śmieci. Ponadto kilka dni poświęciliśmy turystyce, naszym gościom pokazaliśmy Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji w Borzygniewie, zwiedziliśmy wieżę widokową w Kotowicach, w gminie Siechnice, byliśmy w gminie Kobierzyce współpracującej z niemiecką gminą Raesfeld, zwiedziliśmy Muzeum Ślężańskie w Sobótce i odwiedziliśmy winnicę w Zachowicach.

W tym roku mija 12 lat od podpisania porozumienia między powiatem wrocławskim i Departamentem Górnego Renu we Francji. W ramach corocznego spotkania komisji mieszanej ds. współpracy pomiędzy departamentem i powiatem przedstawiciele francuskiego samorządu przyjechali do Polski, aby m.in. dokonać bilansu ostatnich trzech lat współpracy oraz wyznaczyć kierunki przyszłych działań. Warto podkreślić, że podczas wspólnych rozmów przedstawiciele departamentu i  powiatu nie kryli swojego zadowolenia z efektów współpracy. Imponującą jest liczba wspólnie zrealizowanych projektów, których beneficjentami są przede wszystkim mieszkańcy obu samorządów. Występy zespołów folklorystycznych, wystawy prac artystów, współpraca oświatowa i organizacja warsztatów ekologicznych to tylko niektóre wspólne działania.

Francuskich przyjaciół po wrocławskim zoo oprowadzał prezes Radosław Ratajszczak
Francuskich przyjaciół po wrocławskim zoo oprowadzał prezes Radosław Ratajszczak

 

– Współpraca z powiatem wrocławskim jest modelowa. Z żadnym z naszych partnerów zagranicznych nie udało się wspólnie zorganizować tylu projektów z udziałem naszych społeczności, jak z powiatem – powiedział podczas spotkania komisji mieszanej Michel Habig, wiceprzewodniczący Rady Generalnej Górnego Renu. Jerzy Fitek, wicestarosta wrocławski, dodał: – To nasz wspólny sukces.

Podczas spotkania członkowie komisji opracowali ramy przyszłego trzyletniego programu współpracy, a wizyta francuskiej delegacji koncentrowała się przede wszystkim wokół spraw związanych z turystyką, rolnictwem, gospodarką odpadami i ochroną zwierząt. Duże wrażenie na delegacji wywarła wizyta w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Żernikach Wielkich, w Galowicach przedstawiciele Departamentu Górnego Renu podziwiali bryczki, sanie i kolasy w Muzeum Powozów Konnych, delektowali się galowickimi pierogami, zwiedzili wspaniały kościół pw. Trójcy Świętej w Żórawinie. Ponadto delegacja zwiedziła najważniejsze atrakcje turystyczne gminy Siechnice, podziwiała trasy rowerowe i wieżę widokową w Kotowicach, zachwycała się końmi w stadninie Mirosława Stanisza w Duroku.

Francuscy przyjaciele, korzystając z gościnności prezesa Radosława Ratajszczaka, odwiedzili wrocławski ogród zoologiczny, podziwiali rzadkie gatunki zwierząt, z których niektóre przywędrowały do Wrocławia z ogrodów we Francji i zapoznali się wielkim projektem inwestycyjnym – budową Afrykarium.

S.G. (TS)

Tekst ukazał się w „Gminie Polskiej” nr 2/2013