niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki sierpień 2017

W największych polskich miastach ruchy miejskie zamierzają startować w wyborach samorządowych i już dzisiaj można założyć, że w wielu miejscach nie są bez szans na zwycięstwo. Niedawno zorganizowano V Kongres Ruchów Miejskich, a na Śląsk i do Zagłębia zjechali przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji z około dwudziestu miast. W debacie rozpoczynającej kongres wzięli m.in. udział prezydenci: Poznania Jacek Jaśkowiak i Słupska Robert Biedroń. Podczas kongresu dyskutowano o polityce mieszkaniowej, wyrównywaniu szans, ekologii i budżecie partycypacyjnym. Wybrano nowy zarząd, którego prezesem został poznaniak Lech Mergler, jeden z założycieli Stowarzyszenia „Prawo do Miasta”. Kongres ma też lobbować za zmianami w ustawach i otworzyć się na małe i średnie miasta. Jednym z kontrowersyjnych pomysłów jest wprowadzenie lokalnych referendów z zerowym progiem frekwencji. Najważniejszym tematem były jednak wybory samorządowe na jesieni w roku 2018.

• • •

Pięć małopolskich gmin dostało kary za lekceważenie ochrony powietrza, a trzydzieści kolejnych niebawem pozna wysokość kar. Na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w kraju są turystyczne atrakcje Polski, m.in. Zakopane, Nowy Targ i Rabka-Zdrój. Niestety, nasz kraj jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Unii Europejskiej, a samorządy niewiele robią, aby poprawić jakość powietrza. Za notoryczne przekraczanie stężeń szkodliwego zawieszonego pyłu PM10, przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu toczy się właśnie postępowanie przeciw Polsce. PM10 unosi się na wysokości naszych głów i powoduje m.in. astmę, alergie, zawały, raka płuc i choroby krążenia. Zawiera mnóstwo toksycznych związków i pochodzi głównie ze spalania węgla i śmieci w domowych piecach. Z kolei skargę do Komisji Europejskiej na wysokie stężenie benzo(a)pirenu wniosła organizacja ClientHealth i za przekroczenie norm grożą Polsce 4 mld zł kary. Małopolski inspektorat ochrony środowiska wziął pod lupę 47 gmin w województwie i okazało się, że aż 32 gminy w ogóle nie realizowały programu ochrony powietrza. Na czarnej liście Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znalazły się gminy: Wolbrom, Skała, Sułoszowa, Dobczyce, Jordanów, Liszki, Tomice, Zielonki, Andrychów, Chrzanów, Łapsze Niżne, Podegrodzie, miasto i gmina Nowy Targ, Grybów, Stary Sącz, Limanowa, Zakopane, Chełmiec, Poronin, Raba Wyżna, Jabłonka, Rabka-Zdrój, Spytkowice, Nawojowa, Czarny Dunajec, Kamionka Wielka, Tarnów, Wojnicz, Tuchów, Pleśna i Szczucin. W większości to niewielkie miasteczka, które jednak na potęgę zatruwają Polskę, bowiem ich mieszkańcy palą w swoich piecach byle jakim węglem i śmieciami. Gminy te nie wymieniły kotłów węglowych, nie obniżyły poziomów stężeń szkodliwych pyłów, nie zredukowały ilości pyłu i nie inwestowały w poprawę jakości powietrza. Na razie pięć gmin z Małopolski otrzymało kary za brak działań ograniczających smog: Tuchów, Liszki i Zielonki po 30 tys. zł, a Sułoszowa i Tomice po 10 tys. zł, ale to kary symboliczne, ponieważ WIOŚ może nałożyć na trucicieli nawet 500 tys. zł mandatu.

• • •

Słupscy radni nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi Robertowi Biedroniowi. Wprawdzie większość radnych była za, ale zabrakło większości bezwzględnej, czyli dwóch głosów. Niektórzy z opozycyjnych radnych podnosili, że prezydent Biedroń nie powinien otrzymać absolutorium, ponieważ balansował między wydatkami a przychodami bieżącymi, co dało mu nadwyżkę budżetową, kosztem której nie wykonał jednak wydatków bieżących – np. nie wydał 10 mln zł na remonty chodników. Niektórzy radni zarzucali też prezydentowi brak inwestycji, a Biedroń tłumaczył, że to wszystko przez zabiegi związane z zaciskaniem pasa. Warto podkreślić, że udzielenie absolutorium prezydentowi Słupska opiniowała pozytywnie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej, a budżet – Regionalna Izba Obrachunkowa. Gdy Robert Biedroń obejmował stanowisko prezydenta, deficyt budżetowy Słupska wynosił 20 mln zł, za to dzisiaj miasto ma 28 mln zł nadwyżki.

• • •

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali burmistrza miasta i gminy Połaniec, podejrzanego o przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego w celu uzyskania korzyści majątkowej, w tym organizowanie i przeprowadzenie przetargu z naruszeniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zatrzymani zostali również prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, były prezes i wiceprezes zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A. oraz jeden z przedsiębiorców. Z informacji CBA wynika, że nieruchomości będące własnością gminy Połaniec miały zostać przejęte przez spółkę zarządzaną przez zatrzymanego przedsiębiorcę i włączone do SSE Starachowice. W konsekwencji możliwe było uzyskanie dodatkowych korzyści z samej przynależności do strefy i finansowania inwestycji na ekologiczne źródła energii.

• • •

Jolanta Krysowata-Zielnica pozostanie wójtem dolnośląskiej gminy Wińsko, bowiem referendum w sprawie jej odwołania z funkcji jest nieważne ze względu na niską frekwencję. Spośród 7 tys. uprawnionych do głosowania, do urn poszło 1339 mieszkańców gminy, co daje niecałe 20 proc. Za odwołaniem Krysowatej było 1246 osób.

• • •

Prezydent Radomia Radosław Witkowski wbrew ustawowemu zakazowi miał zasiadać w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy i w związku z tym naruszył ustawę antykorupcyjną. W kwietniu tego roku wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zobowiązał Radę Miejską w Radomiu do podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu prezydenta w terminie 30 dni od otrzymania pisma w tej sprawie. Radni uchwały nie podjęli, zatem wojewoda – po powiadomieniu o tym ministra spraw wewnętrznych i administracji – wydał zarządzenie zastępcze, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu Radosława Witkowskiego. Prezydent uważa, że prawa nie złamał, jego zdaniem decyzja wojewody ma charakter polityczny i oznajmił, iż zarządzenie zaskarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Podglądacz samorządowy