czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki maj 2016

Najbogatszą gminą w Polsce jest Warszawa, a jej dochód to ponad 14 mld zł. Stolica ma 40,9 proc. zadłużenia w stosunku do ogółu dochodów i jej dochody są większe od wydatków gminy. Dochody gminy – jak większości polskich gmin – pochodzą w większości z podatków, w Warszawie to 6,4 mld zł, z czego 4,28 mld zł pochodzi z podatku dochodowego od osób fizycznych, 4,78 mld zł z dochodu majątku gminy, co jest drugim największym źródłem finansów. Stolica najwięcej wydaje na działalność własną (9,3 mld zł), z czego 3,92 mld zł na wynagrodzenia i wydatki osobowe. Niemało kosztują także drogi i komunikacja (3,65 mld zł), z czego 2,8 mld zł na lokalny transport publiczny. W zeszłym roku Warszawa wydała 108 mln zł na usuwanie klęsk żywiołowych.

• • •

W Gdańsku wydatki wynoszą 2,562 mld zł, a gmina zarobiła 2,745 mld zł. Zadłużenie miasta wynosi 37,2 proc. w stosunku do ogółu dochodów. Gdańsk 1,2 mld zł uzyskuje z podatków, 660 mln zł dostaje od państwa – z czego 440,45 mln zł na oświatę. Trzecią największą składową zarobków gminy są dochody z majątku własnego (500,22 mln zł), z czego 259,57 mln zł pochodzi ze sprzedaży majątku gminy. Gmina wydaje 1,5 mld zł na działalność własną – 604 mln zł na inwestycje, 720 mln zł na oświatę, 690 mln zł na drogi i komunikację i 219 mln zł na pomoc społeczną.

• • •

Dochody Poznania wynoszą 3,321 mld zł, wydatki 3,106 mld zł, a gmina jest w 45,4 proc. zadłużona w stosunku do ogółu dochodów. Najwięcej (1,77 mld zł) gmina wydaje na działalność własną, z czego 954,35 mln zł na wynagrodzenia i wydatki osobowe, 889,91 mln zł na drogi i komunikację (z czego 497,79 mln zł na komunikację zbiorową) i 724 mln zł na inwestycje, głównie w majątek gminy. Poznań wydaje 388,79 mln zł na ochronę przyrody (w tym 278,88 mln zł na gospodarkę odpadami i 26,03 mln zł na utrzymanie zieleni).

• • •

Wydatki Krakowa są większe od dochodów (4,213 mld zł do 4,135 mld zł). Miasto otrzymuje 1,8 mld zł z podatków, 1,2 mld zł ze środków państwa, a 631,7 mln zł pochodzi z dochodu majątku. Kraków wydaje 2,8 mld zł na działalność własną, gdzie większość stanowią wynagrodzenia – 1,41 mld zł. Gmina przeznacza 2,33 mld zł na obsługę zadłużenia gminy i 1,1 mld zł na oświatę i jest to po Warszawie najwięcej w kraju. Dochody gminy pochodzą głównie z podatków – 6,4 mld zł, z majątku własnego gminy pochodzi 4,8 mld zł (2,67 mld zł ze sprzedaży majątku), 2,6 mld zł przekazuje gminie państwo (głównie na oświatę), 1,22 mld zł pochodzi z opłat. Zadłużenie Krakowa utrzymuje się na poziomie 40,9 proc.

• • •

Katowice mają 2,340 mld zł dochodu i 2,343 mld zł wydatków. Na działalność własną wydają 1,62 mld zł, najwięcej na usługi zewnętrzne 848,78 mln zł, a na wynagrodzenia i wydatki osobowe 539,56 mln zł. Utrzymanie dróg i komunikacja pochłaniają 949,28 mln zł (802,38 mln zł transport publiczny), oświata i wychowanie 455,48 mln zł, a inwestycje 321,55 mln zł. Gminne dochody pochodzą głównie z podatków (772,9 mln zł), a drugim największym źródłem jest majątek własny 648,9 mln zł (248,11 mln zł ze sprzedaży majątku). Gmina Katowice jest zadłużona w 28,6 proc. w stosunku do ogółu dochodów.

• • •

Gmina Wrocław wydaje 3,887 mld zł przy dochodach 3,613 mld zł i procentowo nie wygląda to zbyt dobrze. Ponadto miasto jest w 71,9 proc. zadłużone w stosunku do ogółu dochodów. Na działalność własną wydaje 2,5 mld zł, w tym 1,18 mld zł na wynagrodzenia i wydatki własne i 971,38 mln zł na usługi zewnętrzne. Oświata i wychowanie pochłaniają 1 mld zł, inwestycje 689,52 mln zł, a utrzymanie dróg i komunikacja kosztuje gminę 702,11 mln zł. Dochód Wrocławia pochodzi z różnych źródeł, najwięcej z podatków – 1,55 mld zł, państwo przekazuje 773,87 mln zł, a 672,38 mln zł to dochód z majątku.

• • •

Były prezydent Zabrza Jerzy G. został w tym roku skazany na 25 lat więzienia, bowiem katowicki sąd uznał, że zlecił on porwanie, a potem zabójstwo swojego wierzyciela Lecha Frydrychowskiego. Sąd skazał też jego trzech wspólników na kary po 15 lat więzienia. Orzeczenie nie jest prawomocne i jest to już drugi wyrok w tej sprawie. Przed trzema laty wszyscy oskarżeni zostali skazani na 25 lat więzienia, ale Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił to orzeczenie, uznając, że w sprawie nie rozstrzygnięto wielu wątpliwości. W ostatnim procesie sędzia nie miała wątpliwości, iż Jerzy G., bracia Robert T. i Rafał T. oraz Mariusz F. przed ośmiu laty uczestniczyli w tym zabójstwie. Motywem zbrodni miał być milionowy dług Jerzego G. wobec Frydrychowskiego, którego były samorządowiec nie chciał lub nie był w stanie zwrócić. Zdaniem śledczych Jerzy G. poprosił znajomego mechanika z Bytomia Tomasza L., aby znalazł ludzi, którzy pomogą mu porwać Frydrychowskiego, zmiękczą go i zmuszą do rezygnacji z egzekucji długu. Tomasz L. wynajął braci T. i Mariusza F., każdy z nich miał dostać za to tysiąc złotych, lecz porwanie zmieniło się w zabójstwo. Proces był poszlakowy, bowiem nie znaleziono narzędzia zbrodni, nie było też świadków, którzy widzieli, jak G. zabija swoją ofiarę. Pewne było tylko to, że Lech Frydrychowski został zamordowany w sierpniu 2008 roku. Sekcja zwłok wykazała, że został pobity, potem podcięto mu gardło i zadano kilka ran kłutych. Nie mógł się bronić ponieważ był skrępowany. Jerzy G. bronił się, twierdząc, że Frydrychowski podsunął mu do podpisania umowę in blanco, która miała stanowić dowód wcześniejszej pożyczki. Jednak w 2008 roku sąd potwierdził istnienie długu, który urósł do prawie miliona złotych. Wtedy komornik zajął konto Jerzego G. Ponadto były prezydent Zabrza twierdził, że w czasie dokonania zbrodni był na Opolszczyźnie, gdzie oglądał skutki przejścia trąby powietrznej. Policja ustaliła jednak, że jego komórka logowała się w pobliżu miejsca dokonania zbrodni. Tomasz L., który ujawnił śledczym kulisy tego zabójstwa, przed trzema laty został prawomocnie skazany za pomocnictwo w porwaniu ofiary, ale w nagrodę za szczerość wymierzono mu karę w zawieszeniu.

Podglądacz samorządowy