sobota, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki listopad 2020

Rząd planuje zmiany w podatkach PIT, CIT i ryczałtowym podatku dochodowym i samorządy stracą 1,4 mld zł dochodów rocznie – przyznała wiceminister finansów Anna Chałupa podczas obrad Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Zmiany mające obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku to m.in. zwiększenie z 1,2 mln euro do 2 mln euro limitu przychodów firm, który pozwoli im płacić obniżoną do 9 proc. stawkę CIT oraz podniesienie limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro, by firma mogła płacić podatek ryczałtowy. Zmiana ta ma służyć wsparciu przedsiębiorców, ale nie ma jednak mowy o zrekompensowaniu strat samorządom. Będzie mniej inwestycji i mniej samorządowej samodzielności.

• • •

W województwie śląskim każdy samorząd złożył średnio sześć wniosków o wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a w podkarpackim rekordzista wystąpił z czternastoma wnioskami. Nabór do drugiej transzy RFIL zakończył się 30 września, a wnioski składano za pośrednictwem platformy e-PUAP. Do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 1186 wniosków od 187 samorządów, na łączną kwotę 8,5 mld zł, a większość projektów dotyczy inwestycji drogowych i innych, infrastrukturalnych, takich jak np.: rozbudowa sieci monitoringu i budowa systemów Bike&Ride w Koniecpolu, rozbudowa kampusu ASP w Katowicach, budowa Interdyscyplinarnego Centrum Chemii przy Uniwersytecie Śląskim, zakup mobilnej stacji sortującej odpady w Piekarach Śląskich, zagospodarowanie terenu po byłej kopalni w Gródkowie, nowoczesne kryte lodowisko w Raciborzu, budowa kąpieliska miejskiego na akwenie w Jaworznie, stworzenie miejskiego systemu rowerowego w Zawierciu i trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym w Będzinie. Natomiast do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 865 wniosków na kwotę dofinansowania 3 133 828 740 zł. Za to w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim złożono ok. 400 wniosków, a najwyższa wnioskowana kwota dotyczy miliona złotych na budowę łącznika do autostrady.

• • •

28 września w Senacie wręczono nagrody laureatom 18. edycji konkursu na Sołtysa Roku organizowanego przez „Gazetę Sołecką” i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Fundusz sołecki, czy czas na zmiany?”, a podczas dyskusji sołtysi podkreślali, jak wielkie znaczenie ma fundusz dla mieszkańców wsi. W roku 2020 fundusz sołecki utworzyło w Polsce 1527 gmin w planowanej kwocie 654 mln zł. Tytuł Sołtysa Roku 2019 zdobyli: Maria Adamczyk z Kornatowa w woj. kujawsko-pomorskim, Zbigniew Czarczyński z Koszewnicy w woj. mazowieckim, Maria Gałązka z Jędrychowa w woj. warmińsko-mazurskim, Roman Kołomański z Ciekot w woj. świętokrzyskim, Iwona Kościelska z Przyjmy w woj. wielkopolskim, Krystyna Kryczka z Kluczewa w woj. zachodniopomorskim, Artur Słabosz z Bystrzanowic w woj. śląskim, Henryk Zagozda z Szadowa Księżnego w woj. wielkopolskim i Krzysztof Zawada ze Zgorzelca w woj. wielkopolskim. Za najdłuższe, 26-letnie sołtysowanie nagrodzono Łucję Rucińską z Dąbrówna w woj. warmińsko-mazurskim.

• • •

Ruszył proces wójta gminy Daszyna Zbigniewa Stanisława Wojtery, oskarżonego o udział w grupie przestępczej, która miała wyłudzić 11 mln zł dotacji od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działalność grupy miała polegać na wyłudzaniu dofinansowania w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w rolnictwie. Podstawą nielegalnego procederu miały być dokumenty przedkładane w biurze powiatowym ARiMR w Łęczycy, zawierające nieprawdę co do prowadzenia działalności rolniczej. Wśród 95 przestępstw zarzucanych wójtowi są m.in.: kierowanie w latach 2013-2017 grupą przestępczą wyłudzającą dotacje, ponad 80 zarzutów konkretnych wyłudzeń i kilka zarzutów dotyczących podrabiania dokumentów. Wójt Wojtera, który twierdzi że jest niewinny, spędził w areszcie 19 miesięcy. W tym czasie, w roku 2018, wybrano go na kolejną kadencję. Do kierowania urzędem wrócił w grudniu ubiegłego roku po wyjściu na wolność, ale jeśli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, straci stanowisko.

• • •

Do Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy wpłynął wniosek o odebranie prezydentowi Sieradza Pawłowi Osiewale Brązowego Krzyża Zasługi. Samorządowiec został bowiem prawomocnie skazany za potrącenie 79-letniej staruszki i nieudzielenie jej pomocy. Sąd Okręgowy w Sieradzu wymierzył prezydentowi Osiewale karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Prezydent ma też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres trzech lat oraz musi wpłacić 10 tys. zł nawiązki dla pokrzywdzonej. Warto też podkreślić, iż prezydent Sieradza jeszcze przed postawieniem mu prokuratorskich zarzutów szedł w zaparte, twierdził, że nie miał świadomości, iż kogokolwiek potrącił. Podkreślał także, że ma wadę wzroku, a świeciło ostre słońce. Był przekonany, że nie tyle potrącił staruszkę, co po prostu przejechał blisko niej. Do wypadku doszło 24 marca 2019 roku, a miesiąc później wojewoda łódzki złożył wniosek o nadanie mu odznaczenia państwowego.

• • •

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała wydatki miast i złożyła dwa zawiadomienia do prokuratury. Według NIK gminy miejskie Ełk i Bartoszyce w nieprawidłowy sposób wydatkowały pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego na poprawę atrakcyjności swoich miast. W raporcie poinformowano o istotnych nieprawidłowościach w pięciu gminach przy realizacji projektów o łącznej wartości ponad 17 mln zł – dofinansowanych w kwocie ponad 11 mln zł. Projekty te realizowane były przez gminę Bisztynek oraz miasta: Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie i Kętrzyn.

• • •

Górna granica wynagrodzeń wójtów, starostów i marszałków w roku 2021 wyniesie 12,5 tys. zł brutto. Według Związku Miast Polskich samorządowcy w rzeczywistości zarabiają mniej niż przewidziano w ustawie, bowiem z wyliczeń wynika, iż pensja prezydenta w mieście innym niż Warszawa wynosi w praktyce ok. 10 tys. zł brutto. Natomiast dieta radnego w przyszłym roku nie będzie mogła być wyższa niż 2684 zł miesięcznie, a wysokość świadczenia radnego zależy od wielkości gminy i powiatu. Ponadto oprócz diety radnym przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

Podglądacz samorządowy