czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki lipiec 2019

Na sześć lat więzienia został prawomocnie skazany były prezydent Zawiercia Ryszard M., a wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Częstochowie, który po złożonych apelacjach wymierzył samorządowcowi surowszą karę niż orzeczoną przez sąd pierwszej instancji. Śledztwo ustaliło, że jako prezydent i starosta zawierciański M. przyjął 170 tys. zł łapówek, a w maju 2018 roku Sąd Rejonowy w Myszkowie wymierzył mu karę czterech lat pozbawienia wolności, 20 tys. zł grzywny, przepadek korzyści wynikających z przestępstwa i zakazał mu pełnienia funkcji i stanowisk w organach samorządu terytorialnego przez pięć lat. Wyrok pierwszej instancji zaskarżyły zarówno obrona, jak i prokuratura. Sprawa byłego prezydenta nie mogła ruszyć przez kilka miesięcy i spadała kilkukrotnie z wokandy, bowiem oskarżony przesyłał zaświadczenia lekarskie. Sąd postanowił zasięgnąć opinii biegłego o stanie zdrowia samorządowca, ale ten nie stawił się na wyznaczony termin badań. Został wtedy aresztowany, a biegli ocenili, że może odpowiadać w procesie, co pozwoliło przeprowadzić rozprawę odwoławczą.

• • •

Z analizy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynika, że samorządy gminne i wojewódzkie potrzebują ponad 168 mld zł na inwestycje. Najwięcej kosztować będą wodociągi i kanalizacja (93 mld zł), na drogi wojewódzkie potrzeba 51 mld zł, a na gospodarkę odpadami 24 mld zł. Szacunki obejmują lata 2018-2027, a nadwyżka operacyjna gmin w tym okresie ma wynieść 365 mld zł. Jak obliczono, stosunek potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymienionych trzech dziedzin w stosunku do nadwyżki operacyjnej gmin i miast na prawach powiatu to około 46 procent.

• • •

W samorządach coraz częściej dochodzi do nieprzyzwoitych kłótni, chamskich wycieczek osobistych, a nawet przepychanek. Na ósmej sesji Rady Powiatu w Gołdapi znalazło się kilka mocniejszych punktów związanych ze zmianami na stanowiskach – chodziło m.in. o odwołanie wiceprzewodniczącego rady. Wicestarosta Andrzej Ciołek tuż po swojej publicznej wypowiedzi nie wyłączył mikrofonu i w eter poszła jego konwersacja z radnym Karolem Szablakiem. „Już wiem, o co chodzi. Widzisz mówiłem, że będzie jeb…a przeciwko. Przewidziałem ten ruch” – mówi starosta. Przykład Gołdapi nie jest niestety jedynym. Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu wniosek o bezpłatne przejazdy środkami komunikacji publicznej zamienił się w spór pełen wycieczek osobistych, a w pyskówce wziął udział nawet sam prezydent Jacek Wiśniewski. W Naramowicach podczas posiedzenia rady osiedla między radnymi doszło do ostrego konfliktu. „Dłońmi zaciśniętymi w kształt okularów lub lornetki uderzał w moje oczodoły i mówił wściekłym głosem: »Widzisz to? Jesteś chora!«” – opisywała fragment sesji radna Anna Wachowska-Kucharska, która oskarżyła radnego Pawła Sowę o naruszenie nietykalności cielesnej i sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

• • •

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin Michał Wilkocki zrezygnował z mandatu radnego i wszystkich funkcji publicznych, a powodem tej decyzji było kierowanie przez niego samochodem pod wpływem alkoholu. W sobotnią noc, około godz. 1.30, policjanci zatrzymali Wilkockiego, który kierował skodą, mając 1,5 promila alkoholu we krwi. Zatrzymano mu prawo jazdy i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Za jazdę samochodem na podwójnym gazie Michałowi Wilkockiemu grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat pozbawienia wolności. Wobec byłego samorządowca prokurator zastosował dozór policyjny i zabezpieczenie majątkowe.

• • •

W Olsztynie jest już Marcel Krueger, który przez kolejne pięć miesięcy będzie pełnił rolę pisarza miejskiego, a jego zadaniem będzie odkrywanie uroków Olsztyna i opisywanie ich na blogu. Pisarz miejski zamieszka w stolicy Warmii i Mazur w ramach wspólnego projektu Olsztyna oraz Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej w Poczdamie. Krueger na miejskiego pisarza został wybrany spośród 34 kandydatów. Przez dwadzieścia tygodni będzie zobowiązany do udziału w wydarzeniach i projektach odbywających się w Olsztynie, a jego zadaniem będzie także prowadzenie bloga o tematyce kulturalnej i historycznej. Blog ma być prowadzony w języku niemieckim, ale na bieżąco będzie tłumaczony na język polski.

• • •

Do 31 maja wójtowie, burmistrzowie i prezydenci mieli przedstawić raporty o stanie gmin za ubiegły rok. Pierwsze raporty ujawniły też pierwsze problemy, ale te były spodziewane, mamy bowiem do czynienia z nowym obowiązkiem. Przykładowo, w Kartuzach radni zażądali (ustawa daje im takie prawo), aby w raporcie znalazły się takie informacje jak liczba pracowników każdej szkoły z podaniem liczby etatów, nauczycieli z wyszczególnieniem stopni, pracowników obsługi i administracji, wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach, koszty utrzymania poszczególnych placówek, koszty poniesione na promocję, liczba ludności gminy ogółem, na terenie miasta i na terenach wiejskich z podziałem na każde z sołectw.

• • •

Rok 2018 był pierwszym od roku 2013, w którym zatrudnienie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego spadło. Zatrudnienie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 przekroczyło 260 tys. etatów. W kolejnym roku spadło do 252 tys., by w roku 2013 zmniejszyć się do 249 tys. Jak wynika z danych GUS, właśnie wtedy trend zmienił się na dłuższy czas. Kolejne pięć lat to regularne zwiększanie urzędniczych etatów aż do roku 2017, kiedy przekroczyło stan 256 tys. osób. Natomiast rok 2018 to z kolei redukcja etatów urzędniczych.

• • •

Prezydent Lubina Robert Raczyński złożył doniesienie do prokuratury na wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Doniesienie dotyczy wniosku o włączenie części gminy wiejskiej Lubin do miasta, a prezydent zarzuca w nim wojewodzie, że ten, wykonując ustawowe obowiązki, przekroczył swoje uprawnienia. Chodzi o to, że wojewoda zakwestionował poprawność wniosku, jaki złożyły władze Lubina – aby rozpocząć procedurę przyłączenia.

Podglądacz samorządowy