niedziela, 9 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki kwiecień 2021

W najbliższej unijnej perspektywie finansowej marszałek województwa opolskiego w ramach programu regionalnego będzie dysponował kwotą 763 mln euro. Na Opolszczyznę trafią również pieniądze unijne z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Za mocne strony województwa opolskiego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uznało dobrą sieć komunikacyjną regionu oraz jego wielokulturowość, a problemem jest poziom nakładów na badania. W województwie opolskim na ten cel wydano na jednego mieszkańca 170 zł, przy średniej krajowej wynoszącej ok. 512 zł.

• • •

W gabinecie prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek zamieszkał Reksio, pies ze schroniska w Wysocku Wielkim. W ten sposób pani prezydent chce zachęcić mieszkańców do zapewnienia zwierzętom choć czasowej opieki w mroźne dni. Reksio jest stary i schorowany, do schroniska trafił przed rokiem i musiał mieć ściąganą wodę z brzucha. W gabinecie prezydenta ma swoje posłanie i zabawki, i codziennie przyjmuje leki. Gra też w piłkę, którą pani prezydent dostała od piłkarzy ręcznych. Na spacery do parku, który jest naprzeciwko budynku urzędu miasta, wyprowadzają Reksia urzędnicy, a noc piesek spędza w domu dozorcy urzędu, gdzie dzieli posłanie z innym psiakiem.

• • •

Pięćdziesięciu gospodarzy metropolii, miast i miasteczek dolnośląskich podpisało się pod deklaracją założycielską nowego stowarzyszenia samorządowego Dolny Śląsk – Wspólna Sprawa. Warto podkreślić, iż samorządowcy stawiają na współpracę, której podstawowym celem jest szeroko rozumiana poprawa jakości życia mieszkańców Dolnego Śląska. Chodzi przede wszystkim o rozwój infrastruktury drogowej, pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na inwestycje oraz zwiększenie potencjału regionu. Jednocześnie sygnatariusze stowarzyszenia sprzeciwiają się postępującym od kilku lat próbom centralizacji kraju. Deklarację podpisali prezydenci m.in. Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Świdnicy i Legnicy, a także burmistrzowie Strzelina, Lądka-Zdroju i Ząbkowic Śląskich oraz wójtowie Długołęki, Walimia i Malczyc.
W sumie w miejscowościach samorządowców współtworzących nowe stowarzyszenie mieszka ponad 1,5 mln obywateli (na 2,9 mln mieszkańców całego województwa).

• • •

Ministerstwo Obrony Narodowej kulawo realizuje swój sztandarowy program „Strzelnica w powiecie”, bowiem zamiast 380 strzelnic na razie powstały jedynie dwie. Dotychczas na budowę strzelnic stu- i dwustumetrowych wpłynęło 11 ofert, a umowy podpisano z czterema samorządami. Warto także zaznaczyć, iż w Polsce jest zaledwie kilkunastu fachowców mogących doradzić samorządom w realizacji takich przedsięwzięć. Może także dlatego program budowy strzelnic jest na razie sporym niewypałem.

• • •

Poseł Janusz Kowalski – odwołany w lutym ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych – domaga się usunięcia niemieckich nazw ze stacji kolejowych w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni na Opolszczyźnie. Zdaniem Kowalskiego umieszczenie obok polskich także niemieckich nazw miejscowości jest niezgodne z polskim prawem. Panu Kowalskiemu – który chyba nie zna historii ziemi opolskiej, jej tradycji i innych społecznych uwarunkowań – radzę obłożenie głowy zimnym okładem i trzymanie go na czole i potylicy dopóki mu nie przejdzie.

• • •

Poznański Sąd Rejonowy zarejestrował Ogólnopolską Koalicję Samorządową – związek stowarzyszeń samorządowych utworzony przez 12 organizacji z dziesięciu województw. Koalicja planuje rozszerzenie o kolejne organizacje i udział w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych pod wspólnym szyldem. Za cel założyciele nowego związku postawili sobie zintegrowanie tych samorządowców, którzy widzą i rozumieją konieczność obrony niezależności samorządów. Uważają, iż centralizacja i uznaniowość przy podejmowaniu odgórnych decyzji przez rządzących utrudniają planowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz mieszkańców na szczeblu lokalnym. Na zebraniu założycielskim koalicji uchwalono statut oraz wybrano władze stowarzyszenia. Przewodniczącym zarządu krajowego został wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka, wiceprzewodniczącymi prezydent Szczecina Piotr Krzystek i prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, sekretarzem prezydent Siedlec Andrzej Sitnik, a skarbnikiem prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. W zarządzie pracować będą również: burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i wicestarosta olsztyński Jacek Szydło. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został wiceburmistrz Augustowa Filip Chodkiewicz.

• • •

Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego wójta Pszczewa (sprawował urząd w latach 1998-2018), który miał nie dopełnić swych obowiązków, czym działał na szkodę zarządzanej przez siebie gminy. Z ustaleń CBA wynika, iż w roku 2005 Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie gminie Pszczew dwie nieruchomości położone na terenie gminy, z przeznaczeniem na ogólnodostępny teren usług rekreacyjnych i turystycznych oraz pod infrastrukturę komunalną i zieleń izolacyjną. Nieruchomości miały zostać zagospodarowane w ciągu dziesięciu lat od ich nabycia. ANR podczas kontroli przeprowadzonych w latach 2008-2015 stwierdziła, że gmina nie wywiązała się z nałożonego umową obowiązku zagospodarowania nieruchomości. Były one użytkowane przez osoby trzecie niezgodnie z umową, początkowo w ramach umów dzierżawy, a później w ramach bezumownego korzystania w celach rolniczych. Poskutkowało to naliczeniem przez ANR ponad dwumilionowej kary umownej, co jest potężnym ciosem dla budżetu gminy Pszczew.

• • •

Zuzanna Donath-Kasiura z Mniejszości Niemieckiej została wicemarszałkiem województwa opolskiego. Na tym stanowisku zastąpiła Romana Kolka, który zrezygnował z funkcji i wrócił do zawodu lekarza. Zuzanna Donath-Kasiura w zarządzie województwa zajmie się – podobnie jak jej poprzednik – sprawami ochrony zdrowia i polityki społecznej, uzależnień, edukacji i rynku pracy oraz wielokulturowości. Za przyjęciem jej kandydatury głosowało dwudziestu radnych, czterech było przeciwnych temu wyborowi, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podglądacz samorządowy