czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki – kwiecień 2014

W Michałowie (pow. białostocki) samorząd zlikwidował podatek od nieruchomości. W Toruniu na sześć lat z podatku od nieruchomości zwalniani są ci, którzy zbudują tam dom albo kupią mieszkanie, a w Lublinie zwolnieni byli wszyscy, ale jedynie przez rok. Za to w Michałowie zwolnienia od tego podatku obejmują wszystkich i to na czas nieokreślony, lecz aby nie płacić podatku od nieruchomości, trzeba spełnić jeden warunek: nie można zalegać z żadnymi opłatami wobec gminy. Gmina przeżywa boom na spłacanie wszystkich zaległości, bowiem aby być zwolnionym z podatku od nieruchomości, trzeba mieć czyste konto. Są już pierwsze wnioski o zameldowanie i zainteresowani kupnem działek. Roczne straty dla budżetu gminy wynikające ze zniknięcia podatku wyniosą od 300 do 500 tys. zł, ale burmistrz Marek Nazarko zakłada, że to posunięcie przyniesie długofalowe korzyści. W dwa miesiące od uchwalenia nowego prawa z ulgi skorzystało do dzisiaj prawie 90 procent mieszkańców.

• • •

W tym roku zostaną ogłoszone przetargi na budowę autostrady A1 z Pyrzowic do Częstochowy i niemal 500 km dróg ekspresowych. Po przejęciu odpowiedzialności za transport przez wicepremier Elżbietę Bieńkowską zmodyfikowano listę priorytetowych inwestycji drogowych, uzupełniając ją przede wszystkim o plan ukończenia południowej obwodnicy Warszawy, czyli budowę drogi ekspresowej S2. Do końca ubiegłego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła około 50 przetargów na budowę dróg ekspresowych, teraz rząd dał zielone światło dla ogłoszenia w tym roku kolejnych przetargów na budowę około 500 km nowych dróg szybkiego ruchu. Zatem możliwe jest, że do końca dekady zbudowanych zostanie w sumie 1173 km nowych dróg ekspresowych i 57 km autostrad za 61,1 mld zł. W tym roku zostanie ogłoszony przetarg na ostatnie odcinki S8 na granicy Mazowsza i Podlasia, budowę obwodnicy Suwałk i odcinek S7 od południowej obwodnicy Gdańska do Elbląga oraz na przedłużenie S7 do Płońska. Na Pomorzu ogłoszone zostaną przetargi na drogę ekspresową S5 między Bydgoszczą a Grudziądzem, a na Dolnym Śląsku będzie przetarg na budowę S3 od Legnicy do Bolkowa. Będą również przetargi na skompletowanie drogi S19 między Lublinem i Rzeszowem.

• • •

Trybunał Konstytucyjny orzekł w marcu, że „janosikowe” jest niekonstytucyjne i dał Sejmowi 18 miesięcy na systemową zmianę tej swoistej i kontrowersyjnej opłaty. „Opłata, którą wnoszą bogatsze samorządy na rzecz biedniejszych, przez kilka lat się sprawdzała, ale w okresie dekoniunktury prowadzi do wypaczeń zaprzeczających jego podstawowym celom” – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Przykładem niech będzie Mazowsze, które przez 10 lat wypłaciło 6,3 mld zł „janosikowego”, przez co ma 1,7 mld zł
długu (w roku 2013 wypłaciło 661 mln zł). Beneficjenci „janosikowego”: podkarpackie (99,5 mln zł), dolnośląskie (78,1), warmińsko-mazurskie (63,8), lubelskie (63,6), zachodniopomorskie (55,6), śląskie (51,8), kujawsko-pomorskie (50,6), świętokrzyskie (47,3), podlaskie (45,9), lubuskie (45,2), wielkopolskie (30), opolskie (29,7), pomorskie (28,4), małopolskie (7,1) i łódzkie (5,5).

• • •

Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wydał zarządzenie zastępcze o wygaśnięciu mandatu burmistrza Gostynina Włodzimierza Ś., skazanego za prowadzenie samochodu po pijanemu. Jest to skutek niepodjęcia przez gostynińskich radnych uchwały o wygaszeniu mandatu Włodzimierza Ś. zatrzymano 23 grudnia 2011 roku w Legardzie pod Gostyninem. Policja i straż wyłączyły z ruchu jeden pas drogi po tym, gdy jeden z samochodów wjechał do rowu, ale pijany burmistrz zignorował zakaz. Gdy policjanci zatrzymali jego samochód, Włodzimierz Ś. miał we krwi 2,74 promila alkoholu. W sierpniu 2013 roku Sąd Rejonowy w Gostyninie skazał burmistrza za kierowanie autem po pijanemu na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd Okręgowy w Płocku, rozpatrując apelację, utrzymał wyrok pierwszej instancji.

• • •

Zwycięzcami VI edycji nagród marszałka województwa świętokrzyskiego „Świętokrzyska Victoria” zostali: w kategorii „osobowość” – prof. zw. dr hab. Regina Renz, za wkład w rozwój świętokrzyskiego szkolnictwa wyższego, integrację środowiska akademickiego i popularyzację życia naukowego w regionie. Pod jej kierownictwem największa uczelnia humanistyczna w regionie przekształciła się w pierwszy na ziemi świętokrzyskiej uniwersytet klasyczny. W kategorii „samorządność” – gmina i miasto Chęciny, za finansowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, inwestowanie w odnawianie zabytków, konsekwentne promowanie kultury i turystyki oraz realizację projektów pokazujących województwo świętokrzyskie jako unikatowe. W kategorii „przedsiębiorczość” – uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., za wyznaczanie standardów w lecznictwie uzdrowiskowym, inwestycje w troskę o pacjenta, działania proekologiczne i aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.

• • •

Konserwator nakazał odbudowę zabytkowej przędzalni w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie), celowo zburzonej przez właściciela. Przędzalnię – unikat na skalę europejską – rozwalono na oczach konserwatora jeleniogórskiego Wojciecha Kapałczyńskiego, mimo jego sprzeciwów i zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa zagrożonego karą pięcioletniego więzienia. Warto podkreślić, że na Dolnym Śląsku nie zdarzył się dotąd przypadek, aby właściciel zniszczyłby zabytek mimo otrzymania zakazu rozbiórki. Taka historia miała jednak miejsce w Łodzi. Właściciel zburzył stuletnią willę wpisaną do ewidencji zabytków. Zrobił to nocą i w długi weekend, a kiedy na miejscu pojawili się policja i konserwator – budynku już nie było. Wandala skazano na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem kary na trzy lata i 15 tys. zł nawiązki na rzecz łódzkiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Ponadto willa musi być odbudowana. Wyrok jest prawomocny.

• • •

W polskich gminach trzech na czterech radnych to mężczyźni, a nowa ordynacja wyborcza może sprawić, że kobiet-radnych będzie jeszcze mniej. Jesienią wybory do rad gmin po raz pierwszy odbędą się według nowej ordynacji – w jednomandatowych okręgach wyborczych. Instytut Spraw Publicznych ostrzega, że to może zmniejszyć szanse kobiet na wygraną. Dzisiaj w 61 gminach nie ma w radzie nawet jednej kobiety. Kobiet na każdym szczeblu władzy jest za mało: w rządzie jest ich 24 proc., w Sejmie 23 proc., w Senacie 13 proc., a wśród wójtów, burmistrzów i prezydentów zaledwie 9 proc.

Podglądacz samorządowy