czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2021

Dziewiątego maja zmarł Adam Blicharski, wiceburmistrz Kamiennej Góry (woj. dolnośląskie), który chorował na COVID-19. Miał 49 lat, a zastępcą burmistrza został w roku 2018. Wcześniej był głównym księgowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamiennej Górze. Samorządowca żegnał również miejscowy klub sportowy KKS Olimpia Kamienna Góra, w którym Adam Blicharski był zarówno zawodnikiem, jak i trenerem.

• • •

Dwa miliony złotych otrzyma gmina, która osiągnie najwyższy wskaźnik szczepień w kraju, a po milion złotych samorządy mające najwyższe wskaźniki szczepień w 49 regionach. Ponadto jest projekt, aby dla pierwszych 500 gmin, które osiągną wskaźnik zaszczepienia na poziomie 75 proc., przeznaczyć po 100 tys. zł na dowolny cel. Poza zachętami dla gmin ma ruszyć także loteria Narodowego Programu Szczepień. W sumie na promocję szczepień przeciw COVID-19 rząd przeznaczy ponad 140 mln zł.

• • •

Główny Inspektor Sanitarny wskazał – ze względu na sytuację epidemiczną – na zasadność przesunięcia daty wyborów samorządowych i uzupełniających w samorządach, a Państwowa Komisja Wyborcza nie zgłosiła zastrzeżeń. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował o zmianie terminu wyborów na 13 czerwca. Wybierani będą m.in.: prezydent Rzeszowa oraz burmistrzowie w Kątach Wrocławskich, Bogatyni, Tuczynie i Ustce.

• • •

Burmistrz Lublińca (woj. śląskie) Edward Maniura, nie zgadzając się z wysokimi cenami usług budowlanych, własnoręcznie rozebrał należący do miasta stary garaż, co pozwoliło na zaoszczędzenie kilkunastu tysięcy złotych z miejskiego budżetu. Garaż sąsiadujący z magistratem należało zdemontować przed budową zadaszonego parkingu rowerowego, na co samorząd dostał dofinansowanie z programu „Słoneczny Lubliniec”. Przetarg na budowę parkingu dwukrotnie unieważniano, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na to w budżecie. Burmistrz Edward Maniura rozpoczął rozbiórkę po godzinach pracy w towarzystwie miejskiego radnego Karola Słoty i pracowników urzędu miejskiego z zachowaniem zasad BHP, a z budżetu miasta opłacono jedynie odbiór i utylizację odpadów budowlanych.

• • •

Są kolejne zarzuty dla Jacka C., byłego burmistrza Boguszowa-Gorców. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy skierowała do sądu akt oskarżenia w nowej sprawie, który dotyczy incydentu z marca i kwietnia 2020 roku, kiedy Jacek C. zza krat aresztu wydał kilka zarządzeń dotyczących gminy Boguszów-Gorce. Aresztowany samorządowiec przekroczył uprawnienia, ponieważ w związku z toczącą się przeciwko niemu sprawą karną był zawieszony w prawach burmistrza, a mimo to swoimi decyzjami zadziałał na szkodę interesu publicznego gminy oraz prywatnego. Za ten czyn grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie wojewoda dolnośląski unieważnił decyzje wydane zza krat, a niedługo później mieszkańcy odwołali burmistrza w referendum. W sprawie Jacka C. przed sądem pierwszej instancji trwa nadal proces w sprawie korupcji urzędniczej, od którego zaczęły się głośne kłopoty samorządowca, a dotyczy on nadużyć ujawnionych podczas policyjnej prowokacji w ratuszu. Byłemu burmistrzowi zarzuca się przyjmowanie korzyści majątkowych, powoływanie się na wpływy oraz narażenie gminy na straty przekraczające 4 mln zł. W sprawie tej oskarżono też osoby uczestniczące
w korupcji wyborczej, które przyjmowały lub wręczały alkohol w zamian za głosy. W tym procesie Jackowi C. grozi do 15 lat pozbawienia wolności, natomiast radnej Urszuli M. za korupcję wyborczą i skłanianie do fałszywych zeznań grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Proces toczy się z wyłączeniem jawności.

• • •

Mimo pandemii przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządowej w roku 2020 wzrosło o 250 zł, przekraczając 5500 zł brutto, lecz w samorządach nastąpił jednocześnie niewielki spadek zatrudnienia. Główny Urząd Statystyczny podał, iż 5505 zł brutto wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego, czyli o 250 zł brutto więcej niż w roku 2019 i o 487 zł brutto więcej niż rok wcześniej, gdy średnia pensja w samorządach była na poziomie 5018 zł brutto. Na tle innych działów administracji publicznej zarobki samorządowców wyglądają słabo, bowiem dla porównania w ubiegłym, pandemicznym roku przeciętne wynagrodzenie w całej administracji publicznej wyniosło 6108 zł brutto. Rekordowe wśród wyodrębnionych sektorów administracji publicznej były płace w samorządowych kolegiach odwoławczych – przeciętnie 7291 zł brutto. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w administracji samorządowej niezmiennie najlepiej zarabia się w urzędach marszałkowskich, gdzie przeciętne wynagrodzenie w roku 2020 wyniosło 6179 zł brutto (6094 zł brutto w roku 2019). Natomiast najniższe wynagrodzenie w administracji samorządowej otrzymują pracownicy starostw powiatowych – ich przeciętne wynagrodzenie w ubiegłym roku wyniosło 5094 zł brutto (4758 zł brutto w roku 2019).

• • •

Nie tylko Krzysztof Krawczyk będzie miał swój pomnik, bowiem okazuje się, iż na podobny pomysł wpadły władze gminy Lewin Kłodzki, które szykują odsłonięcie postumentu Violetty Villas. Posąg najsłynniejszej polskiej divy ma stanąć w centrum jej rodzinnej miejscowości, w takim miejscu, by turyści mieli do niego łatwy dostęp i z chęcią robili przy nim zdjęcia.

• • •

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. Oznacza to, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium nie później niż do 30 lipca br., a komisja rewizyjna organu stanowiącego przedstawia wniosek w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego w terminie nie później niż do 15 lipca br.

Podglądacz samorządowy