czwartek, 9 grudniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki czerwiec 2020

W maju tego roku dług samorządów w parabankach sięgnął 397,2 mln zł, w czym przodują gminy Małopolski. Niestety, samorządom coraz trudniej uzyskać kredyt w bankach i szukają – czasami desperacko – innych źródeł pozyskania pieniędzy. Zatem przybywa gmin korzystających z usług parabanków, a co za tym idzie rośnie kwota zadłużenia w tych instytucjach. Warto podkreślić, iż najnowsze dane Ministerstwa Finansów nie pozostawiają wątpliwości – możemy mówić o wieloletnim i coraz wyraźniejszym trendzie, a decydujący wpływ na ogólną kwotę zadłużenia w parabankach mają gminy Małopolski. W ciągu roku wartość tego rodzaju samorządowych długów wzrosła o ponad 45 proc., a największy udział w tym ma siedem małopolskich gmin, które zadłużyły się w parabankach na 211 mln zł. Natomiast wolne od parabankowych długów są jednostki samorządu terytorialnego z województw: lubuskiego, śląskiego, lubelskiego, podlaskiego i pomorskiego. Na koniec roku 2019 z usług parabanków korzystało 46 polskich samorządów. Najwięcej na Dolnym Śląsku i w Małopolsce (odpowiednio 10 i 7 samorządów). Do zadłużenia w parabankach przyznało się sześć jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce, po pięć w województwach warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim, cztery w łódzkim, trzy w podkarpackim, po dwa w mazowieckim i opolskim, a pojedyncze samorządy zadłużone są w woj. świętokrzyskim i kujawsko-pomorskim. Ani jednego takiego przypadku nie odnotowano na Podlasiu, Pomorzu, a także w województwach lubuskim, śląskim i lubelskim.

• • •

W województwie opolskim w sumie 41 liceów ogólnokształcących i ponad 1640 nauczycieli powinno otrzymać wsparcie w projektach unijnych przygotowanych przez urząd marszałkowski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pomocą zostanie objętych także 1100 nauczycieli szkół zawodowych. Pierwszy z projektów – „Op@lskie dla liceów – zdalne nauczanie zbliża!” – to propozycja samorządu województwa dla szkół i nauczycieli spoza Aglomeracji Opolskiej skierowana do ogólniaków i ich nauczycieli. Otrzymają oni m.in. laptopy z oprogramowaniem (m.in. Office 365 Pro+), które pomogą w prowadzeniu zdalnego nauczania, nauczyciele zostaną także przeszkoleni. Zaplanowano dla nich szkolenia w zakresie obsługi pakietów MS Office, w tym Office 365 Teams oraz e-learningu. Same szkoły zostaną natomiast wyposażone w sprzęt wspomagający e-nauczanie. Będą to m.in. kamery internetowe i monitory interaktywne z systemem dwukierunkowej komunikacji oraz zestawy słuchawkowe. Projekt zakłada bezpośrednie wsparcie 923 nauczycieli, a pośrednio 6541 uczniów z 26 liceów ogólnokształcących poza Aglomeracją Opolską i kosztuje niemal 5,5 mln zł. Jak wynika z przeprowadzonych diagnoz, największym problemem szkół jest dostęp do internetu. Problem ten zostanie rozwiązany przez podpisanie umów partnerskich z organami prowadzącymi szkoły. Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, który realizuje projekt wraz z Regionalnym Zespołem Placówek Wsparcia Edukacji, zapewni odpowiedni sprzęt i narzędzia, natomiast lepsza dostępność będzie leżała po stronie samorządów. Podobny projekt – dla 720 nauczycieli i 15 liceów ogólnokształcących – przygotowywany jest dla szkół w Aglomeracji Opolskiej. Natomiast szkoły zawodowe mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach realizowanego już przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe na rynku pracy”. Będzie to doposażenie 1100 nauczycieli w komputery przenośne, szkolenie ponad 2600 nauczycieli i 23 000 uczniów, zakup 14 profesjonalnych systemów do zdalnej nauki dla szkół oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodowego.

• • •

Zarząd Województwa Opolskiego zdecydował o odstąpieniu od organizacji w tym roku dożynek wojewódzkich, zaplanowanych na pierwszą niedzielę września. Tegoroczne dożynki miały odbyć się w Branicach, lecz wspólnie z władzami gminy i powiatu głubczyckiego ustalono, iż wojewódzkie święto plonów w tychże Branicach odbędzie się 5 września roku 2021.

• • •

W Kuleszach Kościelnych na Podlasiu wyszła na jaw afera podsłuchowa, bowiem w gabinecie wójta odkryto pluskwę, do podłożenia której przyznał się przewodniczący rady gminy. Policja w Wysokiem Mazowieckiem wszczęła już postępowanie dotyczące bezprawnego uzyskania informacji, a radni zwołali nadzwyczajne posiedzenie rady gminy, na którym odwołali przewodniczącego, który nie wyjaśnił motywów swojego postępowania.

• • •

W konkursie „Top Inwestycje Komunalne 2020” nagrodzono dziesięć inwestycji: Mobilny MOF Stalowej Woli, Udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, Ostrowski Rynek Energetyczny, Efektywna dystrybucja ciepła w Grudziądzu, Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, Centrum Usług Społecznych w powiecie bieruńsko-lędzińskim, Kieleckie Centrum Kształcenia Zawodowego, Kompostownia w Gdańsku, Nowy szpital powiatowy w Żywcu i Rewitalizacja w Gdyni.

• • •

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaapelował do rządu o pełne pokrycie z budżetu państwa wzrostu wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli poprzez zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej. Związek poprosił także o podjęcie systemowych regulacji w zakresie przejęcia przez rząd odpowiedzialności za pełne zabezpieczenie finansowania pensji nauczycieli.

• • •

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapowiedziała oszczędności na poziomie stu milionów złotych. W tym roku w Łodzi m.in. nie będzie realizowany budżet obywatelski i nie odbędzie się również wiele imprez. Zamrożone zostaną wydatki na planowane w tym roku festiwale i wydarzenia sportowe, m.in.: Senioralia, Urodziny Łodzi, Light Move Festiwal i DOZ Maraton. Z kolei poszczególne wydziały miejskie mają oszczędzać na zakupach sprzętu, wydatkach promocyjnych, wyjazdach i delegacjach.

• • •

Wójt gminy Świerklaniec Marek Cyl, który przeżył COVID-19, wrócił do pracy w urzędzie i postanowił oddać swoje osocze krwi, które może pomóc innym chorym w walce z koronawirusem.

Podglądacz samorządowy