czwartek, 23 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów posumowała wyniki drugiego naboru Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu. Okazało się, że ponad 97 proc. samorządów otrzyma w sumie 23 mld zł na niemal pięć tysięcy inwestycji. Prawie 50 proc. inwestycji, które otrzymają dofinansowania, są przedsięwzięciami związanymi z infrastrukturą drogową. Powstanie lub zostanie zmodernizowanych 3,5 tys. km dróg i 5 tys. km chodników. Program obejmie także m.in. inwestycje w 400 boisk, 600 km ścieżek rowerowych, 90 żłobków i przedszkoli, 700 szkół, 100 siłowni plenerowych oraz 20 budynków infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najwięcej pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowania zadań pochodziło z gmin wiejskich – stanowią one ponad 57 proc. wszystkich inwestycji z dofinansowaniem. Odsetek dla gmin miejsko-wiejskich to 23,8 proc., a dla miejskich 9,2 proc. Najwięcej wniosków o dotacje złożyły samorządy z województwa mazowieckiego (607) i wielkopolskiego (504).

• • •

Punkty pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy – w których będą prowadzone bezpłatne konsultacje – powstały we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy. Punkty prowadzone przez Fundację Non Licet uruchomiono w ramach pilotażowego projektu samorządu województwa dolnośląskiego. Organizatorzy przedsięwzięcia, powołując się na badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, wskazują, że w czasie pandemii 27 proc. dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia, a jedno dziecko na jedenaście przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji. Pomoc będzie miała charakter interwencyjny.

• • •

W roku 2021 polski parlament znowelizował przepisy dotyczące ustalania wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jedna strona nowelizacji to większe lub mniejsze podwyżki dla włodarzy gmin. Druga związana jest z uzależnieniem wynagrodzeń szefów samorządów od przychylności radnych. Zmierzył się z tym m.in. burmistrz niewielkiego Karczewa (woj. mazowieckie) Michał Rudzki, który zasłynął jako najgorzej opłacany w Polsce włodarz gminy. W czerwcu 2021 roku radni gminy zdecydowali o obniżeniu mu wynagrodzenia do kwoty brutto ok. 4,4 tys. zł miesięcznie (netto 3,2 tys. zł). Radni swą decyzję argumentowali „negatywną oceną jego pracy przez organ stanowiący”.

• • •

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gdyni, które kupią rower elektryczny, będą mogły otrzymać zwrot 2500 zł. Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Miasta Gdyni, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta. Wnioski można składać drogą elektroniczną oraz tradycyjną, a na ich rozpatrzenie urząd ma 21 dni.

• • •

Od września 2019 roku w Krakowie obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem i drewnem, a dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego. Obecnie liczba palenisk na paliwo stałe będących jedynym rodzajem ogrzewania jest szacowana na 285 źródeł grzewczych w 220 budynkach, co w przybliżeniu stanowi 0,17 proc. wszystkich obiektów.

• • •

W ocenie samorządów zmiany legislacyjne, w tym podatkowe, znacząco ograniczyły dochody własne samorządów. Śląski Związek Gmin i Powiatów opowiada się za zwiększeniem procentowych udziałów samorządów w podatkach dochodowych (gównie PIT), postulując wdrożenie mechanizmu udziału jednostek samorządu w podatku VAT. To rozwiązanie służące stabilizacji dochodów gmin – oceniają samorządowcy.

• • •

Są wątpliwości dotyczące przyznania prezydentowi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu mieszkań w TBS. Sprawa dotyczy dwóch mieszkań w prowadzonej przez opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycji przy ul. Oleskiej, gdzie dwa lokale otrzymał prezydent Wiśniewski, który jednocześnie sprawuje nadzór właścicielski nad TBS. Radni Solidarnej Polski domagają się od prezydenta zwrotu mieszkań i złożenia dymisji. Ten tłumaczy się, że mieszkania kupił na wolnym rynku. Jest w tym drugie dno związane w sytuacją w opolskich wodociągach, którymi do niedawna zarządzał Ireneusz Jaki, ojciec europosła Patryka Jakiego. Ireneusza Jakiego zawieszono w wyniku oskarżeń o mobbing. Teraz obie strony zarzucają sobie działania w odwecie. Warto jednak przypomnieć, że ideą powstania Towarzystwa Budownictwa Społecznego było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu hipotecznego i które nie mają możliwości przyznania im lokali komunalnych. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski ma dom jednorodzinny i rocznie zarabia około 300 tys. zł.

• • •

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek został nowym prezesem Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przejął to stanowisko od Jacka Karnowskiego, prezydenta Sopotu, który będzie teraz wiceprezesem tej organizacji, natomiast drugim wiceprezesem została Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Jacek Karnowski był szefem Rady OMGGS od października 2020 roku, a Wojciech Szczurek będzie nim do najbliższych wyborów samorządowych. Jedno z zadań, jakie stawia przed sobą ta organizacja, to wywalczenie ustawy metropolitalnej dla Pomorza. OMGGS chce też skoordynować komunikację publiczną w aglomeracji trójmiejskiej i uruchomić w niej nowy system roweru miejskiego – MEVO. Zmiany we władzach metropolii są konsekwencją zmian w statucie OMGGS, w którym wprowadzono rotacyjność funkcji prezesa rady – kadencja na stanowiskach prezesa i wiceprezesów wynosi 20 miesięcy. Warto podkreślić, że dzięki działalności OMGGS mieszkańcy aglomeracji skorzystali sporo ze wspólnych unijnych inwestycji, a także takich inicjatyw jak na przykład wspólne zakupy, które skutkują dużymi obniżkami cen energii. Teraz stowarzyszenie zapewne zajmie się jednym z najważniejszych zadań metropolii: koordynacją komunikacji. Rada Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot jest instytucją wytyczającą i weryfikującą strategiczne kierunki rozwoju trójmiejskiej metropolii i każdy powiat ziemski i grodzki wchodzący w skład tego obszaru ma w niej swojego reprezentanta.

Podglądacz samorządowy