poniedziałek, 17 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki

W dolnośląskiej Trzebnicy nowym-starym burmistrzem został wybrany w pierwszej turze Marek Długozima, zdobywając o jeden głos więcej od wymaganej liczby. Okazało się, że w jednej z komisji wyborczych głosy liczyła jego siostra… Także w podlaskiej gminie Korycin Mirosław Lech został wójtem, wyprzedzając rywalkę jednym głosem. W drugiej turze dostał 732 głosy, a Beata Matyskiel zdobyła 731 głosów. Trzynaście głosów było nieważnych, ze względu na źle postawiony znak x lub jego brak. W śląskim Myszkowie przy 10 tys. oddanych głosów o fotelu burmistrza zdecydowała różnica 21. Wygrał tam urzędujący burmistrz Włodzimierz Żak. Rządzący w Andrychowie od 14 lat Tomasz Żak przegrał w drugiej turze wyborów z Beatą Smolec, a kandydatów dzieliło tylko 89 głosów. Prokuratura sprawdza, czy w gminie Kraszewice (woj. wielkopolskie) doszło do łapownictwa wyborczego – zachęcania do głosowania podczas drugiej tury wyborów na wskazaną osobę, w zamian za gratyfikację finansową. Jak przekazała prokuratura, członkowie jednego z komitetów wyborczych mieli proponować wyborcom 100 zł w zamian za oddanie głosu na wskazaną osobę. Do walki o urząd wójta gminy Kraszewice stanęli 37-letnia Marta Pijanka i 57-letni Jerzy Bińczak. Przewagą czterech głosów zwyciężyła Marta Pijanka.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając wspólnie z prokuraturami z Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, zatrzymali 16 osób, wśród których jest burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska – 22 maja została aresztowana zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Białymstoku. Ewa K. usłyszała zarzuty związane z korupcją. Ponadto sąd zdecydował o zakazie opuszczania przez nią kraju oraz zawiesił panią burmistrz w pełnieniu obowiązków służbowych. Pozostałe osoby zwolniono za poręczeniem majątkowym, które wyniosło od dwudziestu tysięcy do dwóch milionów złotych. W tym samym śledztwie zatrzymano prezesa spółki Trakcja, specjalizującej się w budowie infrastruktury kolejowej i drogowej. Prezes usłyszał zarzuty, a wobec niego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 80 tys. zł.

Przed zbliżającą się nową kadencją samorządową Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował „Poradnik radnego – Samorząd od A do Z”, publikację, która ma pomóc nowym radnym w rozpoczęciu sprawowaniu tej funkcji. Dla nowych radnych przygotowano informacje: od czego zacząć po wyborze na radnego, jakich formalności dopełnić, z czym się zaznajomić i jak uniknąć pierwszych gaf. Poszczególne rozdziały dotyczą: teorii, ślubowania, diet, obowiązków sprzątania materiałów z kampanii i jej rozliczenia, kwestii zatrudnienia, zmian przepisów i pojęć związanych z samorządem. Prócz rad napisanych w możliwie lekkim stylu (z anegdotami…) poradnik zawiera podręczny wykaz najważniejszych ustaw.

W ubiegłym roku do sądów administracyjnych wpłynęło łącznie 2300 skarg na działalność samorządu terytorialnego, i jest to o ponad 200 mniej niż rok wcześniej i o prawie 800 mniej niż dwa lata wcześniej. W sprawach dotyczących samorządu terytorialnego do sądów wpłynęło 2391 skarg, tj. 3,41 proc. ogółu wpływu skarg. Wyrokiem załatwiono 2010 skarg, z czego uwzględniono 1379 skarg, tj. 68,61 proc. Dla porównania w roku 2022 do sądów wpłynęły 2603 skargi, tj. 3,38 proc. ogółu wpływu skarg – wyrokiem załatwiono 1899 skarg, z czego uwzględniono 1318 skarg, tj. 69,41 proc. Natomiast w roku 2021 do sądów wpłynęło 3155 skarg, tj. 3,66 proc. ogółu wpływu skarg, wyrokiem załatwiono 2410 skarg, a uwzględniono 1698 skarg, tj. 70,46 proc. Ogółem załatwiono 2488 skarg na działalność uchwałodawczą samorządu gminnego, w tym uwzględniono 1310 skarg (52,65 proc.), samorządu powiatowego 117 skarg, w tym uwzględniono 51 skarg (43,59 proc.), natomiast samorządu wojewódzkiego 35 skarg, w tym uwzględniono 18 skarg (51, 43 proc.).

Rozstrzygnięto tegoroczną, siódmą już edycję konkursu „Zdrowy Samorząd”, przyznając nagrody w trzech kategoriach – „Zdrowa Gmina”, „Zdrowy Powiat” i „Zdrowe Województwo”, a także nagrodę czytelników za największą liczbę głosów zebranych w głosowaniu internetowym. Celem konkursu jest wybór i nagrodzenie samorządów, które najefektywniej realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną, profilaktyką wybranych chorób oraz czynników ryzyka. W kategorii „Zdrowa Gmina” nagrody otrzymali: Urząd Miejski w Gdańsku za realizację projektu Forum Młodzieży „Niebieskie trampki – kroki ku życiu – zapobieganie samobójstwom w środowisku młodzieży”, Urząd Miasta Chorzów za realizację programu wczesnego wykrywania gruźlicy wśród osób w wieku powyżej 26 lat, zamieszkałych na terenie Chorzowa, na lata 2021-2025. W kategorii „Zdrowy Powiat”: Starostwo Powiatowe w Policach za realizację powiatowego programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku ośmiu lat, uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie polickim; Starostwo Powiatowe w Radomiu za realizację programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci z klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu radomskiego na lata 2022-2023; Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej za realizacje programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu bielskiego, w roku szkolnym 2022-2023. W kategorii „Zdrowe Województwo”: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego za program edukacyjno-rehabilitacyjny w zaburzeniach nerwicowych związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, dla mieszkańców woj. łódzkiego; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego za program profilaktyki zdrowotnej w zakresie zachowania płodności u pacjentów leczonych onkologicznie, na terenie woj. dolnośląskiego na lata 2023-2025; Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego za realizację programu rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w woj. opolskim.

Podglądacz samorządowy