sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. Zatrzymanie związane jest ze śledztwem dotyczącym korupcji. Według śledczych prezydent miał m.in. przyjmować łapówki w zamian za decyzje personalne w swoim urzędzie. Kwoty korzyści majątkowych, które miał przyjąć, wynoszą kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jarosława Górczyńskiego zatrzymano w miejscu pracy, funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego, urząd miejski oraz inne lokalizacje na terenie województwa świętokrzyskiego. Zabezpieczono dokumenty i nośniki danych, które mogą mieć znaczenie dowodowe. CBA publikuje film z Jarosławem Górczyńskim przyjmującym łapówkę, ale samorządowiec nie trafi do tymczasowego aresztu, a prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu. Za zarzucane czyny prezydentowi grozi osiem lat pozbawienia wolności. – Jestem niewinny, a kluczowe znaczenie ma polityczne tło tej sprawy – podkreślił prezydent. Poza tym oświadczył, że obciążający go materiał wideo został zmanipulowany. To kolejne postępowanie dotyczące prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego w ostatnich latach. W 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Skarżysku-Kamiennej zarzucała Górczyńskiemu przekroczenie uprawnień przy procedurach przetargów śmieciowych z roku 2016 – poprzez uniemożliwienie złożenia prawidłowych ofert podmiotom innym niż podmiot dotychczas świadczący te usługi. W roku 2020 do sądu trafił akt oskarżenia. W maju 2021 roku Sąd Okręgowy w Kielcach prawomocnie uniewinnił samorządowca, a pod koniec 2022 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wniesioną przez prokuraturę. Jarosław Górczyński jest prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego od 2014 roku. To były poseł wybrany z list PSL w roku 2011 i były wiceprezydent Ostrowca (2006-2011).

• • •

Radni gminy Wojaszówka (powiat krośnieński, woj. podkarpackie) czekali 17 miesięcy na dostosowanie wynagrodzenia wójta do wymogów ustawowych. We wrześniu 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, co oznaczało podniesienie ich uposażeń. Jednak aby do nich doszło, podwyżkę wynagrodzeń musiała uchwalić dana rada gminy. Radni gminy Wojtaszówka uchwalili odpowiednie przepisy miejscowe dopiero 28 lutego. Zgodnie z uchwałą wójt będzie otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 9,2 tys. zł, dodatek funkcyjny 2,8 tys. zł oraz inne dodatki: specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego oraz za wysługę lat – kolejne 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. W sumie około 17,7 tys. zł brutto miesięcznie. Wójtowi należy się także wyrównanie za 17 miesięcy otrzymywania wynagrodzenia poniżej poziomu ustawowego – w przypadku Sławomira Stefańskiego wyniesie to około 160 tys. zł.

• • •

Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się gminy i powiaty o jednym z najwyższych wskaźników feminizacji. Przykładowo w gminie wiejskiej Garbatka-Letnisko aż 83,3 proc. stanowisk w gminnych organach zajmują kobiety. Warto też podkreślić, iż prawie 70 proc. wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i połowa kadry dyrektorskiej to kobiety. Poza tym w województwie mazowieckim na 7285 sołtysów aż 3248 to kobiety. W samorządzie województwa mazowieckiego udział pań zarówno w organach przedstawicielskich, jak i wykonawczych jest na poziomie 18,4 proc., i ten wskaźnik zapewnił mu ósme miejsce w rankingu ogólnopolskim. Najbardziej sfeminizowanym powiatem mazowieckim są Łosice, które w ogólnopolskim rankingu zajęły drugie miejsce ze wskaźnikiem 64 proc. Niewiele niżej w tym zestawieniu uplasował się Płońsk, zajmując szóstą lokatę (56,8 proc.). Natomiast w gronie miast najwyższym wskaźnikiem feminizacji mogą pochwalić się Ząbki (14. miejsce – 76 proc.), Wołomin i Kobyłka (ex aequo 15. miejsce – 73,8 proc.).

• • •

W marcu wprowadzono podwyżki dla pracowników samorządowych. Według wyliczeń Związku Powiatów Polskich wynagrodzenia minimalne na poszczególnych stanowiskach będą wyglądały następująco: sekretarz miasta (miasta na prawach powiatu powyżej 300 tys. mieszkańców) – 4800 zł, sekretarz gminy – 4600 zł, kierownik urzędu stanu cywilnego – 4400 zł, kierownik ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – 4400 zł, geodeta miasta – 4200 zł, zastępca kierownika USC – 4200 zł, sekretarz powiatu – 4600 zł, zastępca skarbnika powiatu w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców – 4400 zł, zastępca skarbnika powiatu w powiecie powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 4200 zł, zastępca skarbnika powiatu w powiecie do 60 tys. mieszkańców – 4100 zł, geodeta powiatowy – 4200 zł, geolog powiatowy – 4200 zł, powiatowy (miejski) rzecznik praw konsumentów – 4200 zł, przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 4200 zł, sekretarz powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 4000 zł, członkowie powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – 4000 zł, dyrektor (kierownik, naczelnik) samorządowej jednostki organizacyjnej – 4800 zł, zastępca dyrektora (kierownika, naczelnika) samorządowej jednostki organizacyjnej – 4600 zł, główny księgowy – 4440 zł, rzecznik prasowy – 4200 zł, audytor wewnętrzny – 4200 zł, powiatowy konserwator zabytków – 4200, inspektor ochrony danych – 4100 zł, zastępca głównego księgowego – 4100 zł, radca prawny – 4100 zł, główny specjalista ds. legislacji – 4000 zł, główny specjalista – 4000 zł, informatyk urzędu – 4000 zł, kierownik archiwum – 3900 zł, starszy inspektor powiatowy – 3900 zł, inspektor – 3900 zł, starszy specjalista – 3900 zł, samodzielny referent – 3800 zł, specjalista – 3750 zł, podinspektor – 3750 zł, starszy referent – 3700 zł, referent – 3650 zł, archiwista – 3600 zł, statystyk – 3600 zł, kasjer – 3600 zł i młodszy referent – 3600 zł.

Podglądacz samorządowy