czwartek, 18 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki

Powiatom przydałaby się zmiana w organizacji dochodów. Odpis z podatku PIT stanowi główny dochód powiatów, a po obniżce tego podatku wpływy do budżetów powiatów znacznie zmalały. Inwestycje w służbę zdrowia, optymalizacja kosztów ponoszonych na oświatę oraz budowa dróg – to od lat najważniejsze wyzwania powiatów, a w roku ubiegłym ich źródłem problemów była także gospodarka odpadami i zmiany prawne jej dotyczące. Niestety, jednorazowa subwencja wyrównawcza na poczet utraconych dochodów – zdaniem wielu starostów – nie pokryła strat.

• • •

Aż 195 mln zł zamierzają w tym roku przeznaczyć na inwestycje Żory na Śląsku – i jest to rekordowa kwota w historii miasta. Tegoroczny budżet miasta jest rekordowy nie tylko ze względu na poziom inwestycji, ale również – co jest mniej optymistyczne – z powodu 77 mln zł deficytu. Dochody miasta zaplanowano na prawie 524 mln zł, natomiast wydatki oszacowano na 601 mln zł. Wskaźnik zadłużenia miasta wyniesie 8,52 proc., przy dopuszczalnym poziomie 15,51 proc. – i samorząd szuka oszczędności. Zrezygnowano z zewnętrznego podświetlenia niektórych budynków, obniżono temperaturę w budynkach użyteczności publicznej, a w miejskich jednostkach nie powstają dodatkowe etaty. Ponadto planowana jest wymiana oświetlenia na energooszczędne i budowa dużej farmy fotowoltaicznej. Najwięcej środków finansowych w roku 2023 zostanie przeznaczonych w Żorach na budowę i remonty dróg – łącznie aż 76 mln zł. Ponad 41 mln zł będzie kosztowała budowa otwartego basenu w Żorach-Roju. Ponadto w budżecie zabezpieczono również 10,3 mln zł na dokończenie renowacji Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach oraz budowę przylegającego do niego parku rekreacyjno-sportowego.

• • •

Samorząd Rzeszowa przygotował specjalny słownik, który ma pomóc mieszkańcom w poprawnej segregacji śmieci. W słowniku na liście rodzajów odpadów komunalnych znajduje się ponad tysiąc pozycji, jest też wskazane, do których pojemników powinny trafić. Słownik jest już dystrybuowany

w przedszkolach, szkołach oraz na osiedlach m.in. z pomocą spółdzielni mieszkaniowych. Ponadto słownik zawiera opis symboli na opakowaniach, tak aby można było dokonywać świadomych zakupów produktów, które nadają się do recyklingu. Poza tym zawarto w nim informacje o tym, co warto samodzielnie kompostować, i które odpady zaliczamy do frakcji bio, jak również, dlaczego palenie odpadów szkodzi. W Rzeszowie corocznie powstaje ponad 70 tys. ton odpadów komunalnych, a miasto przeznacza na gospodarkę odpadami około 62 mln zł rocznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, samorządy z każdym rokiem mają obowiązek wyselekcjonować i przetworzyć ich coraz więcej. W roku 2023 ma to być 35 proc. z ogólnej masy wszystkich odebranych od mieszkańców odpadów, w kolejnych latach limit wzrośnie do 70 proc.

• • •

Jest tajemnicą poliszynela, że – używając kolokwializmu – regiony napędzają polską gospodarkę, lecz oczywiście nie wszystkie jednakowo. W roku 2021 region warszawski, stołeczny, generował 17,5 proc. polskiego PKB, a najszybciej rozwijającym się regionem w kraju było województwo pomorskie (pomorski PKB wzrósł w ciągu roku o 15,8 proc. – ze 136 mld zł w roku 2020 do 157 mld zł w roku 2021). Na drugim miejscu uplasował się Śląsk (wzrost o 14,9 proc.), a na trzecim woj. opolskie. Najwolniej rozwijały się województwa łódzkie i podlaskie.

• • •

Położona w Słupsku (woj. pomorskie) między ulicami Hanki Ordonówny i Marka Grechuty droga gruntowa, która przeznaczona jest pod drogę publiczną, decyzją radnych miejskich zyskała nazwę Johna Lennona. Inicjatorem tego był radny Kazimierz Czyż, ale jego wniosek nie spełniał wymogów formalnych i inicjatywę uchwałodawczą przejęła prezydent Słupska. Wskazana ulica znajduje się w okolicy, gdzie upamiętniani są znani muzycy. Projekt zyskał pozytywną opinię komisji spraw społecznych rady miejskiej i został poddany konsultacjom, w których udział wzięło 13 osób. Osiem z nich poparło projekt.

• • •

Rozszczelnienie betonowej nawierzchni, zazielenienie oraz retencję wód deszczowych zakłada koncepcja nowego zagospodarowania placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, pełniącego w tym mieście funkcję rynku. Dzisiaj brak cienia i duże nasłonecznienie sprawiają, że miejsce to jest wyspą ciepła. Dodatkową wadę stanowi brak zieleni i ograniczenia w funkcjonowaniu ogródków gastronomicznych. Rozwiązaniem ma być demontaż jednej czwartej nawierzchni rynku z płyt i kostek betonowych, a następnie nasadzenie zieleni: niskiej, czyli bylin i krzewów, oraz wysokiej – drzew odpornych na suszę i dostosowanych do warunków miejskich, jak platan klonolistny, klon polny, klon czerwony czy lipa srebrzysta. Elementem nowego zagospodarowania rynku ma być wykorzystanie retencji wód opadowych. W tym celu zasugerowano budowę zbiornika retencyjnego z systemem podlewania roślinności. Dodatkowo przewiduje się likwidację nieczynnej, centralnie usytuowanej fontanny oraz utworzenie miejsc do siedzenia, pergoli w południowo-wschodnim i południowo-zachodnim narożniku placu, przy jego fragmencie przeznaczonym pod ogródki gastronomiczne. Pozostała część placu ma dzielić się na strefy: zieleni, rekreacji i wypoczynku oraz umożliwiającą organizację małych wydarzeń w zachodniej części, w pobliżu kościoła.

• • •

Do burmistrza Czerniejewa (woj. wielkopolskie) miały napływać niepokojące sygnały o tajemniczej kobiecie, która pojawiła się na terenie gminy, rozpytując ludzi m.in. o gryzonie i koty. W związku z tym burmistrz Tadeusz Szymanek wydał oficjalny komunikat, zalecając mieszkańcom ostrożność. Sprawa wyjaśniła się po kilku dniach dzięki radzie sołectwa Szczytniki Czerniejewskie, bowiem radni opublikowali w mediach społecznościowych pismo Państwowej Akademii Nauk. Wynika z niego, że ową tajemniczą kobietą jest dr Sylwia Pustkowiak prowadząca badania na terenie Czerniejewa. Zbiera ona informacje o zwierzętach w gospodarstwach rolnych, na zlecenie Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Podglądacz samorządowy