niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mity, fakty, opowiastki luty 2019

W Gdańsku, 13 grudnia, podczas miejscowego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został śmiertelnie raniony nożem prezydent Gdańska Paweł Adamowicz i tragedia ta jest ciosem w polską samorządność. Wszystko jedno, czy sprawca mordu – kryminalista skazany wcześniej za napady rabunkowe – jest chory psychicznie, czy też nie, mord ten obciąża przede wszystkim polityków, służby państwowe oraz firmę ochroniarską, która strzegła gdańskich uroczystości. Ale przede wszystkim polityków, którzy w środkach masowego przekazu okładają się codziennie epitetami bez pardonu, zarzucają sobie bezrefleksyjnie niestworzone historie, a później – już poza kamerami – często idą wspólnie jakby nigdy nic na wódkę do sejmowej restauracji. Zastanawiam się, jakie będą teraz nasze samorządy – a dotychczas były przecież instytucjami otwartymi. Trudno mi też sobie wyobrazić, jak podczas przyjęć interesantów, na dożynkach, dniach miasta lub innych imprezach włodarze gmin występują w asyście uzbrojonych ochroniarzy, ale jestem przekonany, że część starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów po tragedii w Gdańsku wystąpiła o pozwolenie na posiadanie broni palnej, a co najmniej kupiła gaz obezwładniający.

• • •

Związek Miast Polskich opracował nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, zmierzający do uzależnienia wynagrodzeń włodarzy gmin od przeciętnej płacy w gospodarce i zróżnicowanie ich w zależności od województwa, w którym leżą dane gminy, miasta i powiaty. Projekt ZMP zakłada całościowe uregulowanie kwestii wynagrodzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w ustawie o pracownikach samorządowych, a nie jak obecnie – w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zdecydowanie większe niż obecnie ma być zróżnicowanie wynagrodzeń w zależności od wielkości jednostki samorządu, co ma być odejściem od praktyki, że wójt niewielkiej gminy zarabia nieznacznie mniej niż prezydent Warszawy. Związek chce również zróżnicowania wynagrodzeń prezydentów miast na prawach powiatu i pozostałych. Jak uzasadnia, prezydenci miast na prawach powiatu wykonują równocześnie zadania, za które w powiatach ziemskich wynagradzani są starostowie. Propozycja ZMP spowoduje zwiększenie wysokości wynagrodzeń, bo obecny system płac jest niesprawiedliwy i nielogiczny. Przykładowo, prezydent Warszawy jest dopiero na 245. miejscu jeśli chodzi o miejskie zarobki. A wyprzedza go 208 pracowników magistratu i 37 członków zarządu jednoosobowych spółek miasta stołecznego Warszawy. Natomiast prezydent Lublina zarabia gorzej od dziewięciu pracowników urzędu miasta, 12 pracowników spółek miejskich i 14 członków zarządu spółek miejskich. Związek zwraca też uwagę, że wynagrodzenia polskich samorządowców są drastycznie niższe niż zarobki kadry kierowniczej w firmach prywatnych. Wynagrodzenie włodarza każdej gminy składa się z czterech części: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku specjalnego, dodatku funkcyjnego i dodatku stażowego. W maju roku 2018 wynagrodzenie zasadnicze samorządowców na stanowiskach kierowniczych zostało obniżone rozporządzeniem o 20 procent. W sumie wynagrodzenie wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekroczyć siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W tym roku jest to 12 525,94 zł brutto.

• • •

W województwie dolnośląskim powstała sieć promocji gospodarczej – i to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Tworzy ją dziesięć Gminnych Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, które uczestniczyły w pilotażowym programie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Gminne Centra Obsługi Inwestora i Eksportera powstały w dziesięciu dolnośląskich miastach: Głogowie, Dzierżoniowie, Radwanicach, Strzegomiu, Strzelinie, Świdnicy, Wałbrzychu, Wiązowie, Złotoryi i Żmigrodzie.

• • •

Trzej mężczyźni zostali zatrzymani w sprawie kradzieży służbowej skody superb prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Wszyscy podejrzani mają bogatą przeszłość kryminalną, dwóch z nich trafiło do aresztu, a trzeci pod policyjny dozór. Auto prezydent Zabrza zniknęło w nocy z 14 na 15 stycznia sprzed jej posesji. Samochód udało się namierzyć w okolicy Inowrocławia, kierujący autem 35-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać, ale udało się go zatrzymać po krótkim pościgu. Później zatrzymano jego dwóch wspólników – wszyscy byli wcześniej karani za kradzieże pojazdów oraz paserstwo i grozi im teraz kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.

• • •

Rozstrzygnięto – zorganizowany przez Związek Powiatów Polskich – Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów za rok 2018, którego zwycięzcami zostali: Nowy Sącz, gminy Płońsk i Chełmiec, a także powiaty augustowski, tomaszowski i kartuski. W rankingu podzielono jednostki samorządu terytorialnego na sześć kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców (pierwsza trójka to powiaty augustowski, elbląski i świdwiński), powiaty do 120 tys. mieszkańców (pierwsza trójka to powiaty tomaszowski, kędzierzyńsko-kozielski i niżański), powiaty powyżej 120 tys. mieszańców (pierwsza trójka to powiaty kartuski, poznański i kielecki), miasta na prawach powiatu (pierwsza trójka to Nowy Sącz, Rzeszów i Legnica), gminy miejskie i miejsko-wiejskie (pierwsza trójka to Płońsk, Bolesławiec i Czechowice-Dziedzice) i gminy wiejskie (pierwsza trójka to Chełmiec, Wielka Wieś i Tomaszów Lubelski). ZPP przyznał również tytuły Super Powiat i Super Gmina za rok 2018, a otrzymali je: powiat elbląski w kategorii „Powiaty do 60 tys. mieszkańców”, powiat kędzierzyńsko-kozielski w kategorii „Powiaty do 120 tys. mieszkańców”, powiat poznański w kategorii „Powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców”, Legnica w kategorii „Miasta na prawach powiatu”, Bolesławiec i Stronie Śląskie ex aequo w kategorii „Gminy miejskie i miejsko-wiejskie” oraz Ustka w kategorii „Gminy wiejskie”. Eksperci Związku Miast Polskich oceniając kandydatury brali pod uwagę działania proinwestycyjne i prorozwojowe samorządów, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańców, rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocję rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpracę krajową i międzynarodową, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej oraz działania promocyjne.

Podglądacz samorządowy