poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mirsk: Gospodarna stolica Gór Izerskich

Rozmowa z Andrzejem Jasińskim, burmistrzem Mirska

Niecałe dwa tygodnie do wyborów…

– …a ta kadencja była dobra dla gminy Mirsk i ma to związek z realizacją wielu zadań, co było możliwe dzięki dobremu pozyskiwaniu przez nas środków zewnętrznych.

Lepiej jest zrealizować inwestycję dzięki unijnym grantom niż tylko za swoje budżetowe środki.

– Chcę podkreślić, że w tym okresie wykonaliśmy zadania za blisko 24 mln zł, a przecież tyle wynosi w przybliżeniu nasz jednoroczny budżet. To naprawdę ogromne osiągnięcie całego naszego samorządu, moich współpracowników, radnych i mieszkańców gminy.

Corocznie jedna czwarta budżetu gminy Mirsk przeznaczana była na inwestycje. A ile w tej kadencji pozyskaliście środków zewnętrznych?

– Około 14 mln zł.

Trzeba było się nieźle nagimnastykować, aby sięgnąć po te środki, a potem je z głową wydać i rozliczyć.

– Tym bardziej, że nasza kadra urzędnicza jest skromna liczebnie. Musieliśmy nieźle się napracować, aby wszystkie wnioski o granty były prawidłowo przygotowane.

Jakie zadania infrastrukturalne były priorytetowe?

– Wykonanie nowych ujęć wody i sieci przesyłowo-rozdzielczej do Mirska. Trzeba było to zrobić, bowiem chwilami brakowało nam wody. Teraz wody jest w Mirsku pod dostatkiem i możemy ją dodatkowo przesyłać do sześciu sołectw leżących wzdłuż sieci.

Co, pańskim zdaniem, będzie najważniejsze w najbliższych latach dla waszego samorządu i całej społeczności gminy Mirsk?

– Zapoznałem się z tym, jak chcieli rozwijać te ziemie nasi poprzednicy na tych terenach. Były trzy kierunki: rolniczy, który dzisiaj nie jest już priorytetowy, małe i średnie firmy oraz usługi i turystyka, która na naszym terenie nie będzie taka, jaka jest za miedzą, w Świeradowie-Zdroju. Szukamy odpowiedniej dla nas niszy, którą mogą być małe gospodarstwa agroturystyczne i przygotowujemy różne atrakcje turystyczne, m.in. wykonaliśmy wieżę widokową i podziemne trasy. A tak naprawdę Świeradów otoczony jest terenami należącymi do gminy Mirsk, a stolicą Gór Izerskich jest właśnie nasz Mirsk.

A co przemawia za panem w wyborach na burmistrza?

– Doświadczenie, pracowitość i kompetencja.

Rozmawiał Sławomir Grymin
 

Niektóre inwestycje zrealizowane w gminie Mirsk w ostatniej kadencji

• Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy (dokumentacja, mapy, wiercenia, badanie gruntu i poszukiwanie źródeł wody). • Modernizacja Punktu Lekarskiego w Rębiszowie i Ośrodka Zdrowia w Mirsku. • Budowa sali gimnastycznej przy SP w Mirsku. • Budowa boisk w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. • Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą i utworzenie ścieżki turystycznej „Śladami dawnego górnictwa kruszców”. • Przebudowa wieży ciśnień na wieżę widokową w Mirsku. • Budowa sieci wodociągowej, przesyłowo-rozdzielczej w Krobicy, Orłowicach, Mroczkowicach i Mirsku wraz z budową stacji uzdatniania wody w Krobicy. • Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Mirsku. • Przebudowa drogi w Kotlinie. • Budowa kanalizacji deszczowej (ul. Boczna i Łąkowa). • Remont drogi w Brzezińcu. • Budowa oświetlenia drogowego w Przecznicy i Rębiszowie. • Remonty chodników (ul. Zdrojowa i Bohaterów znad Nysy w Mirsku). • Remonty dróg w Kamieniu, Giebułtowie i przepustów pod drogami w Brzezińcu. • Przebudowa dróg Proszowa – Kłopotnica, w Kamieniu, Giebułtowie, Rębiszowie i Gierczynie. • Remont kładki dla pieszych nad Kwisą. • Budowa oświetlenia drogowego w Rębiszowie, Rębiszowie Dolnym i Krobicy. • Przebudowa drogi Mlądz – Przecznica. • Wymiana lamp oświetlenia drogowego w Mroczkowicach. • Budowa chodnika w Orłowicach.