czwartek, 22 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Miliony na wodę we wrocławskich kranach i czystszą Odrę

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Marek Mielczarek i prezes wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zdzisław Olejczyk podpisali ważną dla miasta umowę na europejską dotację na budowę i modernizację ponad 10 km sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki 26,7 mln zł z największego unijnego programu Infrastruktura i Środowisko znikną nieszczelne szamba przy nieskanalizowanych jeszcze ulicach Wrocławia. W efekcie nowych inwestycji mniej zanieczyszczeń będzie dostawało się do Odry.

– Wartość inwestycji wrocławskiego MPWiK to ponad 51 mln zł – mówi Marek Mielczarek. – W wyniku prac, których zakończenie jest planowane na czerwiec 2015 r., wzrośnie stopień skanalizowania miasta z 97,9 proc. do 98,2 proc.

Ponad tysiąc kolejnych mieszkańców uzyska dostęp do kanalizacji. Z wodociągów i kanalizacji skorzysta także Nowy Szpital Wojewódzki (obiekt ma 500 łóżek). Projekt, obejmujący łącznie budowę i modernizację 6,7 km kanalizacji i 3,8 km wodociągów, to szesnaście zadań inwestycyjnych, z czego pięć zadań jest w trakcie realizacji, trzy rozpoczną się w bieżącym roku, a osiem jest już zakończonych. W budowie jest sieć kanalizacyjna i wodociągowa dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego, przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Curie-Skłodowskiej oraz przebudowa kanalizacji w ul. Purkyniego. W roku 2014 planowane jest uruchomienie pozostałych trzech zadań, tj.: modernizacja kolektora północnego oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kutrzeby i ul. Borowskiej. Zrealizowano już prace przy budowie kanalizacji i przebudowie sieci wodociągowej w ul. Bengalskiej, ul. Woskowej i Alei Róż. Zmodernizowano także kanalizację w ul. Grabiszyńskiej, pl. Nankiera i ul. Lompy. Wybudowano magistrale wodociągowe w ulicach: Grodzkiej, Sikorskiego i Agrestowej.

Projekt MPWiK „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap VI” nie jest jedynym, który zyskał unijne wsparcie. W czerwcu ubiegłego roku pomiędzy MPWiK i WFOŚiGW we Wrocławiu, który jest instytucją wdrażającą na Dolnym Śląsku program Infrastruktura i Środowisko, została zawarta umowa na dotację w kwocie ponad 35,5 mln zł. Za te środki zostanie wybudowane około 46 km sieci kanalizacyjnej. Z nowych inwestycji skorzystają mieszkańcy osiedli: Zakrzów, Pawłowice, Zgorzelisko, Ratyń oraz ulic: Gagarina, Dolnobrzeskiej i Okulickiego. Koszt projektu wyniesie ponad 71 mln zł.

– Stan środowiska w stolicy Dolnego Śląska poprawiają także inne inwestycje realizowane w całym regionie – mówi prezes Mielczarek.

Należy pamiętać, że woda dla Wrocławia płynie m.in. przez Ziębice, Strzelin, Oławę i Siechnice. To gminy, które dzięki inwestycjom w ochronę środowiska przyczyniają się do polepszenia czystości Oławy. Ta rzeka jest jednym ze źródeł wody pitnej dla wrocławian. Samorządowe inwestycje są możliwe dzięki wsparciu w ramach programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Gmina Strzelin zbudowała ponad 70 km sieci wodociągowej i zmodernizowała oczyszczalnię ścieków. Prace zakończone w 2012 roku kosztowały ponad 79 mln zł. Ziębice zrealizowały budowę 25 km kanalizacji. Oławski samorząd zainwestował około 71 mln zł w poprawę gospodarki wodnej. W niecałe dwa lata gmina zmodernizowała oczyszczalnię ścieków. Prócz tego zbudowała 50 km nowej kanalizacji. Czystość rzeki Oławy warunkują również inwestycje w gminie Siechnice. Ogółem powstało tam 13 km nowych rurociągów.