niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Miliony euro na odpady

Do 18.07.2014 r. trwa nabór wniosków o unijne dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów.

Tym razem do wykorzystania jest 5 mln euro w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki oraz podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst. Wnioski należy składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro. Na Dolnym Śląsku – w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro – aplikacje należy przekazywać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (według kursu euro określonego w regulaminie konkursu). Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 18 lipca 2014 r. o godz. 15.00. Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie. Unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne. Środki unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 to około 28 mld euro. To największa kwota pośród programów realizowanych kiedykolwiek w Unii Europejskiej, służąca rozwojowi infrastruktury, budowie dróg, kolei, mostów i kanalizacji, jak również obiektów nauki. Prawie 5 mld euro przewidziano na projekty związane z ochroną środowiska. (WF)