niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Milion czeka

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w drugiej połowie marca ogłosił trzecią edycję budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Po sukcesie dwóch poprzednich edycji, w tym roku program został rozszerzony. Tegoroczny budżet obejmie nie tylko projekty sportowo-turystyczne, ale również kulturalne. Dolnoślązacy będą mieli do wykorzystania łącznie milion złotych.

Już po raz trzeci mieszkańcy Dolnego Śląska mogą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów dotyczących upowszechniania sportu i promowania oferty turystycznej w naszym regionie. Władze województwa zdecydowały, że w tym roku projekt zostanie rozszerzony.

– Od lat inwestujemy pieniądze z budżetu województwa w budowę różnych obiektów sportowych, w trasy czy szlaki rowerowe. Mieszkańcy regionu coraz częściej i chętniej z nich korzystają. Zależy nam także na tym, by równolegle, m.in. w oparciu o te obiekty, rozwijała się ich aktywność i kreatywność w sposobie spędzania wolnego czasu. I tak się dzieje, co doskonale widać po wciąż rosnącej liczbie wniosków składanych do naszego programu – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Tegoroczny budżet, tak samo jak poprzedni, będzie realizowany w całym województwie, a środki finansowe zostaną rozdzielone w pięciu dolnośląskich subregionach: jeleniogórskim, wałbrzyskim, legnickim, wrocławskim oraz we Wrocławiu. Całkowity budżet to milion zł, a maksymalna wartość jednego projektu może wynieść 20 tys. zł.

Pieniądze z programu mogą być przeznaczone na realizację najróżniejszych projektów, nie tylko sportowych i turystycznych, ale także kulturalnych, z wyłączeniem zadań dotychczas dofinansowanych z budżetu województwa oraz projektów infrastrukturalnych. Mogą to być np.: lokalne zawody sportowe, wyścigi rowerowe, zloty, rajdy, lokalne koncerty plenerowe, konferencje, seminaria dotyczące rozwoju turystyki, promocji regionu, promowania lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, oraz np. publikacje wydawnictw o charakterze turystycznym (przewodniki, foldery, katalogi, informatory etc.).

Konsultacje społeczne trzeciej edycji „Aktywnego Dolnego Śląska” już się zakończyły. W pięciu specjalnie zorganizowanych spotkaniach wzięło udział prawie 250 osób. Oprócz tego organizatorzy odebrali setki telefonów i dziesiątki e-maili. Zgłoszone wnioski – po weryfikacji formalno-merytorycznej – poddane zostaną społecznemu głosowaniu (9-22 kwietnia). W kwietniu też poznamy listę zwycięzców.

(umwd)

Realizacja zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk” rozpocznie się w czerwcu i potrwa do końca 2018 roku.