niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Milicz: Wspólnota to wsparcie

W Miliczu w ciągu ostatnich dwóch lat udało się uruchomić sprawnie działający system pomocy osobom krzywdzonym, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodzin, pomocy społecznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom.

Pomoc dla ofiar

Po kilku latach przerwy przy Urzędzie Miejskim wznowił działalność Punkt Konsultacyjno-Interwencyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Statystyki potwierdzają, że był to dobry krok, gdyż z jego usług korzysta coraz więcej osób. Dzięki porozumieniu z sąsiednimi gminami obsługuje on nie tylko miliczan, ale również mieszkańców całego powiatu.

Świetlica środowiskowa

Zmienił się skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, obecnie są w niej reprezentanci wielu ważnych społecznie instytucji, także powiatowych. To ta komisja rozdysponowuje tzw. korkowe, czyli opłaty od handlujących alkoholem. Ponad połowę tych środków przeznacza na Świetlicę Środowiskową „Chatka Puchatka”, która od 2016 r. podlega Ośrodkowi Pomocy Społecznej, a nie urzędowi gminy Milicz. Przekazanie świetlicy OPS-owi nie tylko usankcjonowało prawnie jej status, ale również spowodowało, że zaczęła tętnić życiem, świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz terapeutyczną i zgłasza się do niej coraz więcej dzieci i młodzieży.

Własny program pomocy

Gmina Milicz finansuje własny program społeczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej, wspiera również program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dobre relacje z ościennymi gminami sprawiły, że jest on przez nie współfinansowany, dzięki czemu korzystać mogą z niego mieszkańcy gmin Milicz, Cieszków i Krośnice.

Interwencja kryzysowa

Przy wspomnianej już „Chatce Puchatka” powstał Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie ofiary przemocy mogą uzyskać natychmiastowe schronienie oraz pomoc psychologiczną i prawną. Wystarczy zadzwonić pod numer 570 450 227.

Współpraca z oświatą

W pomoc ofiarom, przeciwdziałanie przemocy, opiekę społeczną oraz profilaktykę uzależnień włączone zostały placówki oświatowe. Gmina poprzez komisję „alkoholową” przeznacza dużo środków na szkolenia i zajęcia profilaktyczne, szkoli także nauczycieli, jak np. podczas bardzo udanej konferencji pn. „Pokolenie Z wchodzi do gry”, której uczestniczyło ponad 300 nauczycieli. W system pomocowy zaangażowano szkolnych pedagogów, psychologów
i wychowawców, którzy ściśle współpracują z zespołem interdyscyplinarnym działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Miliczu oraz jego komisjami roboczymi.

Wiemy, co robić

W 2016 r. przeprowadzono diagnozę problemów społecznych gminy Milicz, objęto nią dzieci, młodzież i dorosłych. Dzięki niej wiadomo, na jakie działania położyć nacisk, jakie problemy rozwiązywać w pierwszej kolejności. Diagnozy takie będą powtarzane, aby sprawdzić skuteczność działań.

Wsparcie dla seniorów

Gminie udało się uzyskać dofinansowanie na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora, w których odbywać się będą zajęcia dla tej grupy wiekowej. Remont ruszy jeszcze w tym roku. Wszystko w myśl zasady, że wspólnota musi się wspierać.