czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Milicz: Przedszkola dla wszystkich

Tak zwany system złotówkowy, który – dzięki zmienionej jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu ustawie o systemie oświaty – zaoferowała wszystkim przedszkolom niepublicznym Gmina Milicz, sprawił, że w roku szkolnym 2016/2017 bezpłatne miejsce w przedszkolach znaleźli wszyscy chętni rodzice 4-, 5- i 6-latków, a w publicznym Przedszkolu Samorządowym także 3-latków.

– Kosztuje to nas bardzo dużo, ale było warto, by wesprzeć milickie rodziny – mówi burmistrz Piotr Lech. – Dużo, bo płacimy placówkom niepublicznym 100 proc. tego, co wydajemy na jedno dziecko w naszym publicznym przedszkolu, w którym obowiązuje ekskluzywna pod względem przywilejów i płac Karta Nauczyciela.


 

Przedszkola za złotówkę

W programie wyborczym burmistrz Gminy Milicz podkreślał, jak ważna jest rodzina, jak ważne są dzieci i jak ciężko planować dużą rodzinę, wszędzie wnosząc niemałe przecież opłaty. W 2015 roku powstała Milicka Karta Dużej Rodziny, zmniejszająca rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci między innymi koszty zakupu wody czy wywozu nieczystości. Obecnie wszyscy rodzice nie ponoszą kosztów w przedszkolach za 5 godzin dziennie opieki podstawowej, a za każdą godzinę dodatkową płacą tylko jedną złotówkę. Gmina ponosi spore koszty, gdyż opieka przedszkolna – poza 6-latkami – nie jest objęta subwencją oświatową, a tylko stale zmniejszanymi dotacjami. Jednak gmina rozumiana jako wspólnota ma obowiązek wspierania swoich mieszkańców.


 

Rodzice wybierają

Gmina Milicz zrezygnowała z ustawowego konkursu na wybór przedszkola niepublicznego, do którego za darmo chodzić będą dzieci, dla których zabrakło miejsca w Przedszkolu Samorządowym, i zastosowała taki system złotówkowy, w którym to rodzice wybierają przedszkole dla swojego dziecka, a nie urzędnicy. Podobnie będzie od 1 września 2017 roku dla 3-latków, bo od tej daty gmina będzie zobowiązana świadczyć bezpłatną opiekę przedszkolną wobec dzieci w tym wieku. Tak więc darmową opieką przedszkolną objęte będą cztery roczniki: 3, 4-, 5-latki oraz 6-latki, których rodzice zapewne nie poślą do I klasy, chociaż nadal mają taką możliwość. Tak więc w gminie Milicz rodzice płacą tylko po złotówce za każdą kolejną godzinę po pięciu obowiązkowych i wnoszą opłaty za posiłki.

Opłaca się mieszkać w gminie Milicz!