piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mieroszów: Potrafimy dużo zrobić

Rozmowa z Andrzejem Laszkiewiczem, burmistrzem Mieroszowa

Sukcesy Mieroszowa to także zasługa zgodnej współpracy władz gminy z radnymi.

– Przez ostatnie cztery lata udało się nam wypracować współpracę i płaszczyznę porozumienia z radnymi, chociaż na początku kadencji bywało różnie.

Pracować zgodnie – znaczy pracować lepiej.

– Nie zmarnowaliśmy czasu, pozyskując maksymalne – na miarę naszych możliwości – finansowe środki zewnętrzne z różnych programów. W tej kadencji na zadania o łącznej wartości 16,6 mln zł sięgnęliśmy po 9 mln 974 tys. zł i dzięki temu zrealizowaliśmy wiele zadań infrastrukturalnych i przedsięwzięć prospołecznych skierowanych do naszych mieszkańców – od uczniów podstawówek i gimnazjum do osób, którym pomaga ośrodek pomocy społecznej. Chcę też podkreślić, że bardzo ważna była dla nas gazyfikacja Mieroszowa, przeprowadzona w latach 2011-2012.

Warto inwestować w ludzi, bo są to inwestycje w ich przyszłość, ale również w przyszłość gminy.

– Chcę zaznaczyć, że zmodernizowaliśmy przedszkole publiczne w Mieroszowie, które wypełnia standardy europejskie, a we wszystkich szkołach podstawowych mamy oddziały przedszkolne i jedno niepubliczne przedszkole w Unisławiu. Stworzyliśmy i wyposażyliśmy place zabaw dla dzieci, wybudowaliśmy ścieżki rowerowe, a ostatnio oddaliśmy do użytku Bike Arenę Parkowa Góra z pumptruckiem. Dysponujemy także bazą Mieroszowskiego Centrum Kultury, halą sportową i kompleksem boisk zewnętrznych oraz „orlikiem”.

Co będzie najważniejsze w najbliższych kilku latach dla rozwoju gminy Mieroszów?

– Przyjęliśmy w tym roku strategię rozwoju gminy, która sięga roku 2020. Według tego dokumentu najważniejsze dla gminy będzie dalsze porządkowanie infrastruktury, rewitalizacja starych zasobów, gospodarka wodno-ściekowa i dalsza budowa kolektorów sanitarnych, infrastruktura drogowa, dalsze inwestowanie w bazę oświatową i rozwijanie turystyki – budowa wież widokowych na Górze Parkowej i górze Stożek.

Jak pan przekona mieszkańców gminy, aby poparli pana w wyborach?

– Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią moje doświadczenie, pracowitość i to, że mimo wielu przeciwności – czasem wprost dramatycznych – nigdy się nie poddałem i zawsze pracowałem jak najlepiej na ich rzecz. Dzięki zabiegom moim, moich współpracowników i radnych pozyskaliśmy niemałe środki zewnętrzne, które mądrze wydaliśmy dla dobra całej naszej mieroszowskiej społeczności. Niebawem nowe unijne programowanie, wpłyną do polskich samorządów olbrzymie środki i trzeba sprawdzonego zespołu ludzi, aby je pozyskać. My potrafimy to zrobić.

Rozmawiał Sławomir Grymin

 

Projekty i inwestycje zrealizowane dzięki pozyskanym funduszom zewnętrznym w gminie Mieroszów w latach 2010-2014

• Ścieżka rowerowa Golińsk – Nove Siodło – Viznov. • Bike Arena Parkowa Góra. • Budowa wieży widokowej na Parkowej Górze. • Budowa ściany do wspinaczki. • Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na Górze Parkowej i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne. • Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne parku sanatoryjnego „Biały Orzeł” w Sokołowsku. • Budowa centrów rekreacji i wypoczynku w Golińsku i Łącznej. • Remont budynku przy ul. Żeromskiego w Mieroszowie i remont sali spotkań Mieroszowskiego Centrum Kultury. • Wykonanie zadaszenia na Górze Parkowej. • Budowa i remont wiat turystycznych. • Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Mieroszowa. • Programy nauczania języków obcych (czeskiego, niemieckiego i angielskiego). • Odbudowa ul. Parkowej w Sokołowsku. • Odbudowa mostu na potoku Sokołowiec. • Przebudowa przedszkola miejskiego. • Budowa urządzeń kanalizacji sanitarnej w Mieroszowie. • Budowa wodociągu w Sokołowsku. • Remont budynków przy ul. Wojska Polskiego w Mieroszowie i Unisławiu. • Rekultywacja składowiska odpadów. • Urządzenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku. • Przebudowa dachu budynku przy ul. Unisławskiej w Sokołowsku. • Modernizacja instalacji c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. • Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Sokołowsku. • Remont ulic Łąkowej i Słonecznej w Mieroszowie.