piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzynarodowe wyróżnienie

Polski projekt „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy” decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy został uhonorowany Nagrodą Krajobrazową Rady Europy. Projekt zrealizował Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.

 

Warto podkreślić, iż Nagroda Krajobrazowa Rady Europy jest honorowym wyróżnieniem dla inicjatyw, które podejmowane są dla ochrony jakości krajobrazu, a projekty spełniające kryteria jej przyznawania będą promowane jako przykład zrównoważonej polityki krajobrazowej wdrażającej zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Nagroda ma zachęcić laureatów do zapewnienia trwałej ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a jej zadaniem jest docenianie przykładnych działań podejmowanych przez władze i organizacje pozarządowe dla osiągnięcia celów jakości krajobrazu. – Ważna jest również dla podniesienia świadomości społeczeństwa obywatelskiego, aby zdało sobie sprawę z roli krajobrazu i zmian w nim zachodzących – mówi Piotr Śnigucki, dyrektor DZPK we Wrocławiu.

Dolnośląskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych przyznano Nagrodę Krajobrazową Rady Europy zgodnie z art. 11 Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a projekt realizowany na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego obejmował działania z zakresu ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Trzeba podkreślić, iż dzięki tym działaniom kształtowany i zachowywany jest krajobraz doliny nizinnej rzeki Szprotawy wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr. Ponadto w ramach projektu realizowane są programy rolno-środowiskowe i działania z zakresu ochrony czynnej, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży Dolnego Śląska dotyczące ochrony przyrody, zainicjowano też działania aktywizujące mniejszość etniczną Romów w Przemkowie.

S.G.