piątek, 1 marcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzybórz: Świętowaliśmy razem!

Tegoroczne Dożynki Gminy Międzybórz odbyły się 27 sierpnia w Niwkach Kraszowskich. Były piękne, barwne i międzynarodowe.

Barwny korowód dożynkowy – a w nim kombajn, maszyny rolnicze, ciągniki, delegacje z sołectw z wieńcami – wyruszył spod Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się uroczystości dożynkowe. Przed rozpoczęciem mszy świętej wprowadzono przed ołtarz przepiękne wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców sołectw z terenu gminy. Burmistrz Jarosław Głowacki powitał zaproszonych gości i wszystkich przybyłych mieszkańców oraz gości z ościennych gmin. Podziękował rolnikom, sadownikom, działkowcom, pszczelarzom za ich całoroczną, ciężką pracę, a ks. Zbigniew Porębski, proboszcz parafii, odprawił polową dziękczynną mszę dożynkową i poświęcił tegoroczne plony. Tradycyjnie już podczas mszy mieszkańcy wsi ofiarowali kwiaty, warzywa i owoce, miód, świecę, chleb i wino, dziękując za urodzaj i wszelkie łaski.

Po mszy nastąpiła część obrzędowa dożynek w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Międzyborzanie pod kierownictwem Stanisława Kątnika. Zespół uhonorował wesołymi przyśpiewkami oraz chlebkami dożynkowymi starostów: Dorotę Warkocz oraz Waldemara Gomółkę oraz co znamienitszych gości i partnerów organizacyjnych. Starostowie wręczyli burmistrzowi miasta i gminy Międzybórz Jarosławowi Głowackiemu bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbiorów. Tradycyjnie podzielono się z przybyłymi gośćmi i wszystkimi uczestnikami imprezy dożynkowym chlebem. Dzieci i młodzież z Niwek Kraszowskich przygotowały zabawne przedstawienie z życia wsi, które wprowadziło wszystkich w radosny nastrój.

Dożynki przybrały wymiar międzynarodowy za sprawą zespołów: TüCSöK i IPOLY z Węgier oraz VEPOR ze Słowacji, które gościły u nas w ramach V Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego przez GOK Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna z zespołem MUSIC DANCE.

Organizatorzy Dożynek Gminy Międzybórz 2016 serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie: • Piekarni KOŁACZ – p. Agnieszce Gajdzie, • Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej – prezes Barbarze Szczerbie, • ZM Król we wsi Ose, • ZGKiM Sp. z o.o. – prezesowi Eugeniuszowi Grzegorowskiemu i wszystkim pracownikom, którzy pomagali w przygotowaniach, • ROD „Północ” – prezes Zofii Podgórskiej, • Zbigniewowi Pietrasowi z Kamienia, • WC Serwis Kalisz – p. Dariuszowi Pawlikowi, • ks. Zbigniewowi Porębskiemu, • starostom dożynek: Dorocie Warkocz i Waldemarowi Gomółce, • Krzysztofowi Buczkowi, • Jolancie Michałek, • Ochotniczej Straży Pożarnej z Międzyborza, • Gminnemu Ośrodkowi Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej – dyr. Dorocie Bartczak i kierownikowi Piotrowi Michałowskiemu, • zespołowi Międzyborzanie, • harcerzom 42 DH SFORA, • „Gazecie Sycowskiej” – red. Beacie Samulskiej, • Danucie Piaseckiej, • pracownikom ośrodka kultury: Agnieszce, Stasiowi, Monice, Kamilowi, Kindze, Heniowi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim delegacjom wieńcowym i tym, którzy pletli dożynkowe wieńce, uczestnikom korowodu dożynkowego, wszystkim mieszkańcom wsi Niwki Kraszowskie, którzy dekorowali, piekli, sprzątali i pomagali – Beacie, Grażynie i Malwinie. Dziękujemy też mieszkańcom innych wsi wspierających Radę Sołecką Niwek Kraszowskich.

Dziękujemy wszystkim miłym gościom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie na nasze dożynki i spędzili to święto z nami, sprawiając radość mieszkańcom naszej gminy!