czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzybórz: Sporo inwestycji i niemało obaw

Na niełatwe czasy potrzebny jest dobry, zgodny, pracowity i szanujący mieszkańców samorząd, dobrze zdający sobie sprawę z tego, czego najbardziej mieszkańcom potrzeba do lepszego i wygodniejszego życia. Taki jest właśnie samorząd dolnośląskiego Międzyborza, z powodzeniem realizujący zaplanowane zadania, pozyskujący spore zewnętrzne dotacje i inwestujący naprawdę bardzo obficie.

Dla miejsko-wiejskiej gminy Międzybórz rok 2022, trudny pod wieloma względami dla wszystkich polskich samorządów, był czasem dobrym.

– Cieszę się, że wygenerowaliśmy blisko trzymilionową nadwyżkę finansową, czyli wyższą niż planowaliśmy na początku roku – uśmiecha się burmistrz Jarosław Głowacki. – Oczywiście ta nadwyżka związana jest z przeniesieniem niektórych inwestycji na rok 2023, bowiem w roku ubiegłym nie byliśmy w stanie zrealizować pewnych zadań. Dobrze też, że na początku roku mamy środki finansowe na uregulowanie zobowiązań względem nauczycieli i nie musimy czekać do ostatniej chwili na subwencję oświatową. Moim zdaniem jest to właśnie to, co jest potrzebne, aby otworzyć nowy rok pozytywnie.

Jarosław Głowacki

Budżet naprawdę proinwestycyjny

Budżet gminy Międzybórz został uchwalony jednogłośnie.

– Parząc na zawarte w nim kwoty, widzimy, że jest to budżet cudowny, bowiem nasze dochody w roku ubiegłym wyniosły 35 mln zł, a w tym roku zaplanowane są na 51 mln zł – mówi burmistrz Jarosław Głowacki. – Z czego aż 57 proc., czyli ponad 33 mln zł, jest przeznaczonych na inwestycje. Niektóre są już rozpoczęte, a na inne pozyskaliśmy dofinansowania. Z tego się cieszymy, lecz jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu. Budżet konstruowaliśmy pod potrzeby inwestycyjne, ograniczając wydatki bieżące wszystkich naszych jednostek, aby po prostu móc go zrealizować. Oczywiście budżet ten uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, ale jest on niezwykle skomplikowany i – używając kolokwializmu – jakiekolwiek tąpnięcie będzie miało na niego istotny wpływ. Będziemy musieli go na bieżąco pilnować i korygować, i obyśmy nie musieli wycofywać jakiejś inwestycji.

Zadania kluczowe i kosztochłonne

Samorząd Międzyborza na rok 2023 zaplanował realizację sporych i kosztochłonnych inwestycji.

– Ponad 10 mln zł zamierzamy przeznaczyć na budowę przedszkola i chcemy skorzystać ze środków finansowych z sytemu „Maluch”, aby połączyć je ze żłobkiem – wyjaśnia burmistrz Jarosław Głowacki. – To kolejne 4 mln zł i otrzymaliśmy zgodę Banku Gospodarstwa Krajowego na połączenie inwestycji dotowanej z Polskiego Ładu z ewentualnymi funduszami ministerialnymi. Teraz czekamy na ogłoszenie naborów i przystąpienie do konkursu. Ponadto kontynuujemy budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z dojazdem i wyposażeniem, która ma zostać ukończona w lutym. Poza tym przygotowujemy się do złożenia wniosku o pozyskanie funduszy z Polskiego Ładu, które mają dotyczyć renowacji zabytków. Na naszym terenie znajdują się ciekawe zabytki sakralne wymagające należytej opieki, ale także jest to budynek naszego urzędu miejskiego – który jest w ścisłym rejestrze zabytków – i do tej pory zawsze był na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o poszukiwanie środków finansowych na jego modernizację, ponieważ zazwyczaj pojawiało się coś ważniejszego.

Obawy i zmartwienia

Dzisiaj samorząd Międzyborza najbardziej zaniepokojony jest realizacją inwestycji długoterminowych, zarówno realizowanych dzięki dotacjom rządowym z Polskiego Ładu, jak i tych z funduszy przekazanych z dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego.

– Obawiam się, że wykonawcy inwestycji będą korzystać z prawa do renegocjacji kontraktów trwających dłużej niż pół roku – martwi się burmistrz Jarosław Głowacki. – Mam też obawy co do dotrzymania terminów realizacji zadań. Ruszamy m.in. z termomodernizacją szkoły podstawowej i przedszkola samorządowego w Międzyborzu, która ma się zakończyć do końca września, lecz martwię się, jak to będzie z tym zadaniem.

S.G.