poniedziałek, 23 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Międzybórz: Dobrze wykorzystują szanse

Do pracy w nienormalnych, pandemicznych czasach przyzwyczaić się trudno, a przecież mieszkańcy polskich gmin chcą, aby ich reprezentanci w samorządach pracowali dobrze, a nawet lepiej niż to było wcześniej. Dzieje się tak w Międzyborzu, w którym wieloletnie zgodne współdziałanie daje dobre efekty, a wszystko to dla dobra ogółu, na rzecz którego działają miejscowi samorządowcy. Warto podkreślić, że choć gmina Międzybórz nie należy do zbyt zamożnych, to jest na pewno w grupie tych jednostek samorządu terytorialnego, w których konsekwencja i brak politykierstwa zbierają dobre plony. Dzisiaj wydaje się, że nic nie może zatrzymać rozwoju tej gminy.

Nie wiadomo oczywiście, co jeszcze złego przyniesie ze sobą pandemia koronawirusa, ale w Międzyborzu COVID-19 nie jest przeszkodą rozwojową nie do pokonania.

– Notujemy dość dużą liczbę zakażeń na terenie naszej gminy, większą niż w poprzednich falach, ale nauczyliśmy się już z tym żyć i w zasadzie funkcjonujemy normalnie – mówi burmistrz Jarosław Głowacki. – Choć po kolei zamykają się nasze placówki oświatowe i to jest spory mankament. Z drugiej jednak strony rok 2022 – pod względem inwestycyjnym – będzie wyglądał megaoptymistycznie, bowiem budżet w tym roku będzie chyba największy od czasu rozpoczęcia mojego burmistrzowania w Międzyborzu. Z pierwszej transzy Polskiego Ładu pozyskaliśmy 10,5 mln zł, z czego około 7 mln zł jest dotacją do budowy nowego, sześciooddziałowego przedszkola. Poza tym otrzymaliśmy ponad 3,6 mln zł na modyfikację sytemu gospodarki odpadami – czyli budowę nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, kupno śmieciarki i wprowadzenie systemu segregacji odpadów. Niestety, przepadł nam trzeci wniosek dotyczący dofinansowania budowy sieci wodociągowej z ujęcia głównego do Międzyborza. Ale na pewno się nie poddamy i złożymy ten wniosek do drugiej transzy Polskiego Ładu. Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać dofinansowanie tej istotnej dla nas inwestycji, tym bardziej, że odchudziliśmy finansowo ten wniosek o ponad 2 mln zł, które pozyskaliśmy z puli premiera RP, przeznaczonej właśnie na dofinansowanie modyfikacji kanalizacji i wszystkiego, co jest z tym związane. Finansowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z nowego rozdania są niesprecyzowaną piosnką przyszłości – nie ma bowiem kontraktów regionalnych i nawet krajowych, ale na szczęście pozyskane przez nas pieniądze pozwolą nam realizować niezbędne dla naszej społeczności przedsięwzięcia. Dzięki tym środkom finansowym nie musimy czekać kilka lat na RPO-wskie pieniądze. Udało nam się pozyskać także niemal siedmiomilionowe dofinansowanie do termomodernizacji przedszkola i szkoły podstawowej w Międzyborzu, którą ukończymy w roku 2023.

W drugiej transzy Polskiego Ładu będzie nabór wniosków dotyczący inwestycji w gminach popegeerowskich, z dofinansowaniem na poziomie 98 proc.

– Złożymy wniosek o dofinansowanie wykonania nawierzchni drogowych tam, gdzie w mieście budowana była kanalizacja sanitarna, drugi będzie powtórką tego, który przepadł przy pierwszej transzy, a trzeci dotyczy terenu rekreacyjnego znajdującego się naprzeciwko miejskiego basenu – wylicza burmistrz Jarosław Głowacki. – A 15 lutego złożymy wniosek – i mamy już opracowaną dokumentację – do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie budowy dużej sali sportowej przy szkole podstawowej w Międzyborzu. Taki obiekt jest potrzebny naszej społeczności i mamy sporą szansę pozyskać zewnętrzne środki finansowe na to przedsięwzięcie. Chcę też podkreślić, że doszliśmy do wniosku, iż teraz jest dobry czas na inwestowanie, ponieważ kolejne perspektywy unijne nie będą prawdopodobnie już tak korzystne dla Polski i naszego regionu. Na razie dofinansowania do inwestycji są jednak bardzo wysokie i takie niezbyt zamożne gminy jak nasza powinny wykorzystać szansę i po prostu inwestować. Innego wyjścia nie mamy.

S.G.