piątek, 14 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Miasto naszych czasów

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia 2015 skupiać się będzie na dyskusji na temat „Czasu wolnego w metropolii”. Kongres Smart Metropolia ma być odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się przestrzeni publicznej XXI wieku.

 

Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia (22-23 października) to forum wymiany myśli, doświadczeń i dobrych praktyk związanych z wyzwaniami, przed jakimi stawia nas rozwój wielkich metropolii oraz tworzeniem możliwości biznesowych na rynku innowacyjnych programów miejskich. Główną ideą kongresu jest stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat: jak budować potencjał gospodarczy miast i jak podnosić jakość życia mieszkańców.

Kongres Smart Metropolia ma być odpowiedzią na wyzwania zmieniającej się przestrzeni publicznej XXI wieku i nawiązaniem do jednego z kluczowych projektów Unii Europejskiej – Smart Cities. Obecnie 72 proc. ludności Unii Europejskiej to mieszkańcy miast, a do 2050 r. odsetek ten ma wzrosnąć do 80 procent. Aby podołać wyzwaniom urbanizacji, miasta muszą nie tylko stawać się coraz bardziej inteligentne, ale muszą też znaleźć sposób na zaspokojenie coraz wyższych oczekiwań zamieszkujących je społeczności. Jakie są zatem marzenia mieszkańców o lepszym mieście? Czego potrzebują? Jak chcą spędzać czas wolny? Wokół tych pytań toczyć się będą dyskusje na IV Kongresie Smart Metropolia 2015. Przemysł czasu wolnego stanowi bowiem kluczowy czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego miast i jest głównym powodem zwiększania skuteczności i efektywności w codziennym życiu zawodowym.

Już po raz trzeci w ramach Smart Metropolii odbędą się także Targi Recyklingu i Ekologii. Samorządy są dźwignią rozwoju gospodarczego. Te z nich, które chcą stawiać na „inteligentny rozwój”, powinny szukać innowacyjnych rozwiązań, pozwalających zmniejszyć wykorzystanie coraz to droższych i wyczerpywalnych surowców naturalnych. Na uczestników gdańskiego spotkania czekać będą m.in. Salon Technologii Zagospodarowania Odpadów, Salon Ekotechnologii, Edustrefa oraz Salon Usług Komunalnych.

(ip)