niedziela, 16 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mapa BPO także dla mniejszych

Polska jest obecnie najdynamiczniejszym rynkiem centrów usług outsourcingowych (BPO) w regionie. Powstają już nie tylko w dużych aglomeracjach, ale także w mniejszych miastach. Samorządy muszą jednak aktywnie zachęcać inwestorów, na przykład poprzez dopłaty do szkoleń lub pomoc organizacyjną.

W całym kraju w centrach usług pracuje 110 tys. osób. Od 2008 r. liczba ta rośnie o około 20 proc. rocznie. Najlepiej radzą sobie duże aglomeracje. Kraków jest klasyfikowany w pierwszej dziesiątce lokalizacji dla centrów BPO na świecie. Dużo firm z tego segmentu znajduje się również w Warszawie, której zaletą jest obecność siedzib wielu koncernów.

Jednak aglomeracje z największym rynkiem BPO, czyli poza Krakowem i Warszawą także Wrocław, Poznań i Trójmiasto, są już w dużym stopniu nasycone. Po dekadzie stabilnego rozwoju, w tych miastach zaczyna brakować odpowiednich pracowników, np. informatyków. Wykorzystują to mniejsze ośrodki, w których dopiero powstają odpowiednie nieruchomości z przeznaczeniem dla centrów usług biznesowych.

– Dobrym przykładem jest Szczecin, gdzie dopiero w ostatnich latach powstały wysokiej jakości biurowce i widzimy, że jednocześnie za tym trendem idą firmy sektora BPO, które dochodzą do wniosku, że lokalizacja szczecińska jest dla nich odpowiednia, że te rynki nie są nasycone, że łatwo znaleźć absolwentów, że miasto robi duże wysiłki w kierunku umożliwienia wejścia tym firmom. To nie tylko Szczecin, ale i Polska Wschodnia, miasta typu Białystok, Lublin, Rzeszów. Dużą rolę odgrywa tutaj Łódź – wylicza Joanna Mroczek, dyrektor działu badań rynku i doradztwa w CBRE, międzynarodowej firma świadczącej usługi doradcze na rynku nieruchomości komercyjnych.

Duzi inwestorzy chętniej wybierają jednak te miasta, które mają już doświadczenie we współpracy z branżą BPO. Dlatego małym miastom, w których jest mniej uczelni i absolwentów, trudno zaistnieć na tym rynku. Szansą dla nich są firmy, które poszukują centrów BPO dla prostszych usług.

– Firmy które widzą, że potrzebują lokalizacji na prostszy proces, będą poszukiwały coraz mniejszych miast, więc tutaj można mówić o Kielcach, Opolu i o Elblągu. Te miasta rzeczywiście mają potencjał. Im niższe koszty wynajmu powierzchni biurowej, tym jest szansa, że to tam firmy te będą otwierać swoje usługi – przewiduje Joanna Mroczek.

Polskie miasta muszą rywalizować o centra BPO także z zagranicznymi konkurentami, m.in. z Rumunią, gdzie koszty są jeszcze niższe. Dlatego niezbędne jest aktywne zabieganie o inwestorów. Miasta mogą zachęcać możliwościami współpracy z uczelniami lub pomocą w znalezieniu biur.

– Miasta nie mają formalnych narzędzi i mogą różnymi metodami starać się pozyskać te firmy. Robią to w przeróżny sposób: albo dofinansowują szkolenia, albo pomagają, tak praktycznie, znaleźć biuro, znaleźć pracowników, spotkać się z uczelniami – tłumaczy w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Joanna Mroczek. Dodaje, że najważniejsze jest przyciągnięcie pierwszych inwestorów. Gdy miasto znajdzie się na mapie BPO, kolejni inwestorzy z tego sektora chętniej otwierają w nim swoje centra. Niezbędne jest również nieustanne wsparcie dla już działających firm, które łatwo mogą zdecydować się na przenosiny do innych miast lub krajów.

(newseria, tm)


 

Na czym to polega

Outsourcing (outside-resource-using) to zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym obsługi wybranych procesów koniecznych dla działania firmy. Spośród wielu obszarów działania outsourcingu można wyróżnić między innymi BPO (Business Process Outsourcing). BPO to outsourcing procesów biznesowych lub ich części. Polega na zlecaniu zewnętrznemu dostawcy obsługi wybranych procesów biznesowych, tradycyjnie realizowanych za pomocą wewnętrznych zasobów.

Jakie procesy biznesowe można outsourcować? Nie ma ograniczeń co do możliwych do outsourcowania procesów. Zazwyczaj są to obszary o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa, ale nienależące do jego kluczowych kompetencji i niebędące treścią jego głównej działalności biznesowej. Dla przykładu firma z branży nowych technologii może outsourcować sprzedaż swoich produktów, by móc skupić się na rozwijaniu wiedzy i poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych.

Czym charakteryzuje się sektor BPO? Jest to jeden z najbardziej innowacyjnych segmentów usług dla biznesu, wykorzystujący nowe technologie, zaawansowane rozwiązania i specjalistyczną wiedzę. Jest wydajnym kanałem wymiany wiedzy i know-how.