niedziela, 29 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Mali pod ochroną

Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie będzie karany za błędy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii już jakiś czas temu zapowiedziało wprowadzenie Pakietu Przyjazne Prawo, na który składa się ponad 70 różnych ułatwień dla biznesu. Jedną ze zmian ogłoszoną przez ministerstwo jest tzw. prawo do popełnienia błędu. Będzie to całkowicie nowa instytucja w polskim systemie prawnym, która polegać będzie na tym, że początkujący przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą. Popełnienie błędu w danym obszarze działalności będzie wiązać się jedynie z pouczeniem ze strony urzędu.

Jak twierdzą przedstawiciele ministerstwa, „prawo do popełnienia błędu (…) opiera się na przekonaniu, że większość naruszeń, które popełniają początkujący przedsiębiorcy, nie wynika ze złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych omyłek”. Resort przedsiębiorczości poinformował również, że w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przedsiębiorca nie będzie podlegał karze, pod warunkiem że stwierdzone naruszenie zostanie usunięte w wyznaczonym przez organ terminie.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z prawa do błędu jedynie w dwóch przypadkach: w sytuacji popełnienia tych samych naruszeń po raz kolejny oraz w przypadku rażącego naruszenia prawa.

Zgodne z projektem, prawo do błędu będzie przysługiwać wyłącznie przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, a więc jedynie osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Przywilej ten przysługiwać będzie przez okres jednego roku od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Analogiczne przepisy funkcjonują już we Francji i na Litwie.

(in)