sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubomierz: Zgoda – sukces wspólny

Rozmowa z Wiesławem Ziółkowskim, burmistrzem Lubomierza

Rozmawiamy na początku sierpnia i sesja absolutoryjna już się pewnie w Lubomierzu odbyła?

– Jeden radny był przeciwny, reszta głosowała za udzieleniem absolutorium.

Zatem ma pan bliskie ideałowi poparcie rady i świetną legitymację do tego, aby dalej zarządzać gminą, ponieważ samorząd działa zgodnie.

– Przez cztery lata tej kadencji miałem poparcie naszej rady i poczytuję to za nasz wspólny sukces. Dużo się przez ten czas wydarzyło i zostało zrealizowanych wiele inwestycji. Mieszkańcy jednak nie tylko pracą żyją, kwitło więc szeroko rozumiane życie kulturalne, tak bardzo ważne dla naszej społeczności. Chcę też wyraźnie podkreślić, że dla Lubomierza jedyną szansą jest rozwój turystyczny, co wiąże się z nakładami na bazę turystyczno-rekreacyjną. To niemałe pieniądze, ale część środków otrzymujemy, pozyskując dotacje zewnętrzne, także unijne. Gmina Lubomierz bogata jest we wspaniałe, zróżnicowane krajobrazy i interesujące obiekty, ale aby dojechać do tych ciekawych miejsc, musimy inwestować w drogi.

Jaki jest ten rok dla waszego samorządu?

– Tak jak wcześniejsze lata – bogaty w inwestycje, na które przeznaczymy cztery miliony złotych. Priorytetowe zadania to drogi oraz przedsięwzięcia wodno-kanalizacyjne. W zeszłym roku została wyremontowana nasza oczyszczalnia ścieków, a w naszych planach jest konsekwentne dokonywanie dalszych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej i naprawdę cieszę się, że w Lubomierzu coraz więcej domów jest podłączonych do miejskiej kanalizacji.

Charakterystycznym dla Lubomierza jest już od lat Festiwal Filmów Komediowych…

– … już 18., który odbył się już w dniach 16-17 sierpnia, przez te wszystkie festiwalowe lata dużo się u nas wydarzyło i wielu wspaniałych ludzi filmu nas odwiedziło.

Na co chcecie przeznaczyć środki, które pozyskacie z nowego programowania unijnego 2014-2020?

– Chcemy przywrócić świetność całego rynku w Lubomierzu i starych części miasta i dlatego opracowaliśmy już wizualizację, którą niebawem poddamy osądowi społecznemu. Jesteśmy – wraz z dziewiętnastoma gminami – w aglomeracji jeleniogórskiej i poza rewitalizacją starego miasta chcemy dokończyć ścieżkę rowerową, a ponadto głównym zadaniem będzie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Poza tym duży nacisk kładziemy na budownictwo socjalne i niebawem do użytku oddamy spalony dom.

Niedługo wybory samorządowe…

– …w których będę starał się o ponowne burmistrzowanie w Lubomierzu, który trzeba jak najlepiej rozwijać, bowiem na to zasługuje. Trzeba będzie dobrze wykorzystać unijne pieniądze, aby gmina i miasto były piękniejsze, a mieszkańcom żyło się lepiej i w przyjemniejszym otoczeniu.

Rozmawiał Sławomir Grymin (TS)

 

Tegoroczne imprezy kulturalne

11 marca – Dzień Sołtysa. Sołtysi w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu zostali nagrodzeni za dobrą pracę kwiatami i pamiątkowymi dyplomami.

1 kwietnia – w partnerskim z Lubomierzem Wittichenau pożegnano przechodzącego na emeryturę burmistrza Uda Popelliego.

12 kwietnia – w świetlicy w Wojciechowie już po raz 11. odbył się Powiatowy Konkurs Dekoracji Wielkanocnych.

29 kwietnia – po raz ósmy Zespół Szkół w Lubomierzu zorganizował zawody sportowo-obronne dla uczniów trzecich klas gimnazjum.

10 maja – mieszkańcy gminy mogli obejrzeć wystawę pokazującą projekty unijne zrealizowane przez gminę Lubomierz. Także w tym dniu zorganizowano drugą edycję Izerskiej Parady Powozów.

17 maja – odbyły się XXII Samorządowe Igrzyska Sportowe Związku Gmin „Kwisa”.

18 czerwca – Zespół Szkół podjął się, w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sportu Lubomierzu, organizacji artystycznego święta młodzieży pn. „Artystycznie Razem”, należącego do organizowanych już od 2002 roku Prezentacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży.

24 czerwca – otwarto Muzeum Klasztorne w Lubomierzu.

5 lipca – odbył się Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o puchar burmistrza Lubomierza.

6 lipca – rozegrano zawody sportowo-pożarnicze gminnych jednostek OSP.

24 lipca – gmina gościła Zespół Pieśni i Tańca „Zbrucz” z Tarnopola.