niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubomierz: Apetyty mamy ogromne

Położona na Pogórzu Izerskim gmina Lubomierz bogata jest swymi zabytkami, znana ze znalezionych ostatnio „skarbów”, ale przede wszystkim z nakręconych tutaj filmów i scen do słynnej opowieści o Kargulu i Pawlaku „Sami swoi”. Sielskie krajobrazy zachęcają do uprawiania sportu, turystyki i wypoczywania w licznych gospodarstwach agroturystycznych. Gminę wyróżnia także prężny samorząd, który z powodzeniem rozwiązuje wiele problemów i skutecznie działa na rzecz miejscowej społeczności. Nie jest mu łatwo, gdyż gmina nie należy do zbyt zamożnych.

Tegoroczny budżet miasta i gminy Lubomierz wynosi 25 mln zł. – Ale ambicje i apetyty inwestycyjne mamy ogromne – uśmiecha się burmistrz Wiesław Ziółkowski. – Naszym priorytetem jest rewitalizacja centrum naszego miasteczka, na którą m.in. składa się modernizacja ciągów pieszych, przełożenie bruku, wymiana mediów i nasadzenia zieleni. Ponadto myślimy o kompleksowej renowacji kamienic i jeśli otrzymamy odpowiednie dofinansowanie tej inwestycji, to naszą społeczności czeka wielkie wydarzenie, bowiem realizacja tego zadania zmieni całkowicie wizerunek Lubomierza. A rewitalizacja lubomierskiego Rynku wraz z kamienicami i klasztorem, gdzie mieści się internat, jest bez wątpienia bardzo dużym i ważnym przedsięwzięciem. Ponadto zamierzamy wymienić piece w obiektach użyteczności publicznej i bierzemy pod uwagę zainstalowanie ogrzewania hybrydowego w klasztornym internacie. W ramach rewitalizacji chcielibyśmy wykonać kapitalny remont remizy strażackiej, na który jest już opracowana dokumentacja.

Lubomierz ma wspaniałe tereny dla uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. – W planie mamy ścieżkę rowerową, która połączy Lubomierz z Lwówkiem Śląskim i jej część jest już wykonana – dodaje burmistrz Ziółkowski. – W dalszym ciągu będziemy modernizować i remontować drogi, bo nie może być inaczej, jeśli chcemy nadal stawiać na rozwój turystyki. Niektóre zadania realizujemy wraz z Powiatem Lwóweckim, w zeszłym roku dołożyliśmy prawie milion złotych do inwestycji na drogach powiatowych, które przebiegają przez tereny naszej gminy.

Samorząd Lubomierza zamierza także przeprowadzić termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a ponadto może liczyć na wspólnoty mieszkaniowe, które zmieniają wizerunek lubomierskich kamienic. Warto też podkreślić, że plany inwestycyjne samorządu związane są ściśle z pozyskaniem dofinansowań, bez których gminy nie będzie stać na zrealizowanie kosztochłonnych zadań. – Musimy wystartować w konkursach o unijne granty i być optymistami, że otrzymamy dofinansowanie inwestycji – podkreśla Wiesław Ziółkowski.

Dużą rolę w rozwoju gminy Lubomierz odgrywa Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych IZERY. Zewnętrzne postrzeganie gminy zależy od poziomu usług komunalnych. ZUOK IZERY jako spółka samorządowa prowadzi działalność w sferze usług komunalnych (odpady, woda, kanalizacja, utrzymywanie dróg). Jak wyjaśnia prezes zarządu Wiesław Gierus, firma skupia się na poprawie efektywności ekonomicznej i jakości usług. Uczestniczy też w planach rozwoju sfery komunalnej w gminie.

Gmina Lubomierz, likwidując zakład budżetowy, który wcześniej zajmował się wodą i ściekami i przekazując jego zadania do nowo utworzonej spółki komunalnej, poczyniła niemałe oszczędności. – Jesteśmy drugą gminą na Dolnym Śląsku, która wdraża na wodociągach liczniki GSM-owe i otrzymujemy z domostw odczyty online – dodaje prezes Gierus.

W Lubomierzu w tym roku dużo pracy, dużo marzeń i warto trzymać kciuki za miejscowy samorząd, dzięki któremu ta piękna ziemia może być jeszcze bardziej atrakcyjna, bogatsza i nowocześniejsza.

HS