środa, 17 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubin – gmina: Niczego nie odpuścimy

Rozmowa z Ireną Rogowską, wójtem gminy Lubin

Przyszedł koniec czteroletniej kadencji i nadszedł czas podsumowań.

– Rzeczywiście, samorządowcy pracują w takim czteroletnim cyklu, a ostatnia kadencja nie była łatwa dla naszego samorządu, bowiem realizowaliśmy bardzo dużo zadań. Potrzeby mieszkańców są ogromne, gmina rozwija się dynamicznie, przybywa u nas dzieci i w każdej dziedzinie musimy sporo działać, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom i tak dzielić inwestycje i środki, aby zachowana była zasada zrównoważonego rozwoju.

W ostatniej kadencji niemało było zadań, ale niemało także pozyskaliście finansowych środków zewnętrznych. To były miliony złotych, które wydawaliście zgodnie, ponieważ zgoda jest jedną z podwalin sukcesu gminy Lubin.

– Popularnie się mówi, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje… Rada Gminy Lubin wykazywała ogromne zrozumienie dla naszych działań i pracowaliśmy wspólnie dla dobra całej naszej społeczności. Bardzo też cieszą mnie wspólne działania z naszymi mieszkańcami, którzy są przecież podmiotem naszej pracy i to dla nich staramy się pracować jak najlepiej.

Zawsze jest tak, że coś musi być najważniejsze.

– W tych czterech latach najważniejsza była oświata, na której skupialiśmy największą uwagę. Poprawialiśmy stan techniczny szkół, założyliśmy swoje gimnazjum i nasze placówki wyposażyliśmy w odpowiednią infrastrukturę, także sportową – przy każdej szkole mamy „orlika” i nowoczesne boiska z nawierzchnią tartanową. Dziś wyposażenia szkół może nam pozazdrościć wiele dolnośląskich placówek oświatowych, wszędzie mamy najnowsze technologie informatyczne – na przykład podwójne tablice informatyczne – a to wszystko po to, aby dzieci uczące się na terenach wiejskich miały taki sam dostęp do nowoczesnych środków nauczania jak ich rówieśnicy w miastach. Zabiegaliśmy o wyrównywanie szans przy wsparciu dyrektorów szkół, którzy bardzo dużo środków pozyskali na projekty miękkie – na przykład na naukę języków obcych.

Inwestując w oświatę, dzieci i młodzież, inwestujecie w przyszłość gminy i młodych ludzi.

– Inwestowanie w wiedzę i uzdolnienia jest – moim zdaniem – najwłaściwszą i najbardziej perspektywiczną inwestycją.

Odnoszę wrażenie, że zarządzanie gminą Lubin jest działaniem na trzech polach. Z jednej strony to normalne rozwijanie gminy i realizowanie zadań prospołecznych i infrastrukturalnych, z drugiej – wieloletnie już przeciwstawianie się lobby węglowemu i uruchomieniu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego i wreszcie ze strony trzeciej – uniemożliwianie wchłonięcia gminy Lubin przez miasto Lubin i neutralizacja zakusów i mrzonek prezydenta Roberta Raczyńskiego.

– Tak to właśnie jest i – nie ukrywam! – to wszystko razem pochłania dużo naszej energii i jest męczące. Brałam teraz udział w Międzynarodowym Forum Energii Odnawialnej i proszę sobie wyobrazić, że Niemcy wyprodukowali z odnawialnych źródeł tyle energii, że mogą pokryć całe polskie zapotrzebowanie na energię. A u nas coraz bardziej stawia się na węgiel – teraz, gdy inne kraje rezygnują z tego źródła energii i z całkowitego wyczerpywania zasobów. A co zostawimy przyszłym pokoleniom?

Co, pani zdaniem, będzie najważniejsze dla gminy Lubin w najbliższych latach?

– Napływ ludzi do nas jest duży, zatem trzeba będzie przeznaczać jak największe pieniądze na wzbogacanie infrastruktury, aby mieszkańcom żyło się wygodnie. Zatem przed nami nakłady m.in. na drogi, oświetlenie ledowe, lampy fotowoltaiczne, kanalizację i wodociągi.

Co pani będzie mówić mieszkańcom przed wyborami?

– Powiem im tylko, że z całej mocy – najlepiej jak potrafimy! – będziemy pracować i kontynuować działania na ich rzecz i na tych wspomnianych trzech frontach niczego nie odpuścimy.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Niektóre zadania zrealizowane w gminie Lubin w latach 2010-2014

W tym okresie na budowę i modernizację dróg wydano 8 332 553 zł, na świetlice, kluby i budynki komunalne 8 076 212 zł, na oświetlenie 1 387 020 zł, na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 2 058 642 zł, na bezpieczeństwo (OSP i policja) 1 127 244 zł, na wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych 6 403 970 zł i na budowę sieci 6 689 160 zł.

Rok 2010 • Budowa świetlic w Oborze i Goli i remont budynku w Miłoradzicach. • Budowa pawilonu klubowo-sportowego z kortem tenisowym w Zimnej Wodzie. • Zakup sprzętu fitness w Miłosnej. • Budowa chodnika w Pieszkowie. • Przebudowa kuchni w SP w Krzeczynie Wielkim i zakupy inwestycyjne dla SP w Raszówce. • Remont świetlicy w Miłosnej i założenie klimatyzacji w świetlicy w Niemstowie. • Remont budynku po szkole w Szklarach Górnych i remont Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszówce. • Montaż piłkochwytów na boisku w Liścu i w Raszówce. • Budowa terenów rekreacyjno-sportowych w Chróstniku. • Zakup kontenera na boisko w Księginicach.

Rok 2011 • Budowa budynku pełniącego funkcję przychodni i świetlicy w Siedlcach. • Budowa chodnika w Pieszkowie. • Przebudowa ul. Tęczowej w Osieku i ul. Tulipanowej w Oborze. • Przebudowa kuchni i stołówki w SP w Krzeczynie Wielkim. • Rozbudowa oświetlenia w Gorzycy. • Budowa siłowni plenerowej w Chróstniku. • Zakup zmywarki gastronomicznej do świetlicy w Pieszkowie.

Rok 2012 • Wykupy sieci wodno-kanalizacyjnych. • Budowa chodnika w Krzeczynie Małym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z budową zatoki autobusowej. • Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. • Zakup agregatu oddymiającego dla jednostki OSP w Księginicach. • Budowa placu zabaw przy SP w Krzeczynie Wielkim. • Zakup sprzętu komputerowego do sekretariatu SP i tablicy interaktywnej w Niemstowie. • Budowa punktów oświetleniowych w Zimnej Wodzie, Oborze i Miroszowicach. • Wykonanie placu zabaw w Siedlcach i modernizacja boiska w Oborze. • Budowa pawilonu klubowo-sportowego w Zimnej Wodzie.

Rok 2013 • Przebudowa ul. Świętej Katarzyny w Osieku. • Zagospodarowanie terenu wokół budynku nr 25 w Szklarach Górnych. • Adaptacja na pomieszczenia biurowe poddasza budynku przy ul. Łokietka 6a w Lubinie. • Przebudowa dróg i przejść do budynku szkoły oraz na boisko przy SP w Krzeczynie Wielkim. • Przebudowa kuchni w SP w Raszówce. • Wykonanie świetlicy modułowej przy SP w Szklarach Górnych. • Modernizacja instalacji wentylacyjnej i deszczowej na budynku oczyszczalni ścieków w Niemstowie. • Modernizacja systemów automatyki i napowietrzania oczyszczalni ścieków w Chróstniku. • Modernizacja placu zabaw w Dąbrowie Górnej. • Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Księginicach. • Ogrodzenie świetlicy w Oborze i remont świetlicy w Kłopotowie. • Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Miłosnej i budowa pawilonu klubowo-sportowego w Zimnej Wodzie. • Modernizacja boisk w Niemstowie, Miłoradzicach i Oborze. • Montaż systemu nawadniania na boisku w Księginicach i zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w Chróstniku.

Rok 2014 • Doposażenie placu zabaw przy SP w Siedlcach i zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP w Krzeczynie Wielkim. • Rozbudowa placu zabaw przy przedszkolu w Raszówce. • Adaptacja budynku w Oborze na dom dziennego pobytu. • Doświetlenie Miroszowic. • Wymiana wodociągu w Raszowej Małej. • Doposażenie placów zabaw w Ustroniu i Wiercieniu i budowa placu zabaw w Gogołowicach.