niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubin – gmina: Mieszkańcy będą współdecydować!

Uchwała w sprawie konsultacji społecznych została przyjęta – określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Lubin i teraz głos mieszkańców będzie się naprawdę liczył. Projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany przez wójta gminy Lubin, przyjęty został przez Radę Gminy Lubin.

Oznacza to, że teraz w podejmowaniu najważniejszych dla gminy Lubin decyzji czynnie uczestniczyć będą mieszkańcy. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg gminny, dotyczący całego jej obszaru, lub lokalny, na wydzielonym obszarze gminy.

– Współuczestniczenie mieszkańców w procesie decyzyjnym obiecywałem w kampanii wyborczej i cieszę się, że ten punkt mojego programu udało się zrealizować tak szybko. Konsultacje społeczne to bardzo ważne narzędzie demokracji, dzięki któremu podejmowane są racjonale decyzje, mające społeczne umocowanie. Mam nadzieję, że mieszkańcy naszej gminy z tego narzędzia będą chętnie korzystać – mówi Tadeusz Kielan, wójt gminy Lubin.

Zgodnie z przyjętą uchwałą konsultacje mogą być przeprowadzane w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, przyjmowania opinii i wniosków, także w formie ankiety – zarówno tradycyjnej, jak i internetowej – czy wyłożenia do publicznego wglądu projektu dokumentu, będącego przedmiotem konsultacji.

– Jest wiele spraw, które wymagają opinii mieszkańców, i to zarówno tych kluczowych dla gminy, jak np. przyszłość gminnego gimnazjum czy bezpłatna komunikacja, bo podobno są także osoby jej przeciwne, jak i tych bardziej prozaicznych. Przyjęcie tej uchwały faktycznie da mieszkańcom możliwość samostanowienia o swojej małej ojczyźnie – mówi wójt Tadeusz Kielan.

Co do potrzeby przyjęcia uchwały dotyczącej konsultacji społecznych radni nie mieli wątpliwości.

– W wielu sytuacjach opinia mieszkańców jest wręcz niezbędna, to przecież lokalne społeczności najlepiej wiedzą, co jest dla nich dobre. Poza tym to właśnie mieszkańcy obdarzyli nas swoim zaufaniem i powierzyli mandat radnego, dlatego ich zdanie ma dla nas wartość nadrzędną – mówi Sylwia Pęczkowicz-Kuduk, radna Klubu „Moja Gmina”.

Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane na wniosek wójta, rady, co najmniej stu mieszkańców lub co najmniej pięciu organizacji pozarządowych i pożytku publicznego, mających siedzibę na terenie gminy.

Katarzyna Szatkowska