poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubań – gmina: Razem w cieniu cisu

Historia tej ziemi sięgająca wieku XIII jest historią pogranicza, burzliwą, obfitującą w konflikty i czasami krwią spływającą. Dziejami tych terenów i ludzi z trudem wykuwających swój los można by obdzielić niejedno opasłe tomiszcze. Dzisiaj, w wieku XXI, gmina Lubań jest sprawnie zarządzanym organizmem, bogatym w walory przyrodnicze, ciekawe szlaki turystyczne, zdobycze cywilizacyjne i infrastrukturalne.

Przez gminę Lubań przebiegają dwa oznakowane szlaki turystyczne: niebieski, będący fragmentem szlaku Sulików – Siekierczyn – Lubań – Gryfów Śląski, i zielony, prowadzący przez Kamienną Górę do Lubańskiego Lasu. Godnymi uwagi są także szlak pielgrzymkowy św. Jakuba oraz oznaczone szlaki konne. Na terenie gminy kończy się też ścieżka dydaktyczna pieszo-rowerowa „Szlakiem Wygasłych Wulkanów”, a wielką atrakcją jest tor motocrossowy w Jałowcu i – uznawany za najstarszy w Polsce – rosnący w Henrykowie Lubańskim cis pospolity.

Nie do przecenienia wartością w tej gminie jest także zgodna praca miejscowego samorządu.

– Teraz wybieramy nowe władze rad sołeckich i sołtysów, bowiem za główne moje zadanie uważam integrację mieszkańców – podkreśla wójt gminy Lubań Zbigniew Hercuń. – Bez tej integracji nie można zrealizować szeregu istotnych zadań. Mówię mieszkańcom wprost, że jeśli zgłoszą do mnie zadania, które pragną wykonać w systemie gospodarczym, to na wszystkie takie prace zagwarantujemy im środki. Najlepszym przykładem jest modernizacja w cyklu trzyletnim remizy w Pisarzowicach – gmina wyłożyła 500 tys. zł, a strażacy około 120 tys. zł robocizny w systemie gospodarczym. Do tej pory nie funkcjonował u nas fundusz sołecki, ale właśnie na dzisiejszej sesji złożony zostanie projekt o jego utworzeniu. Wszyscy radni są za uchwaleniem funduszu i wygląda na to, że od roku 2016 nasze sołectwa będą mogły z niego korzystać.

Gmina Lubań ma niewielkie zadłużenie wynoszące 2,3 mln zł, przy budżecie wynoszącym około 18 mln zł. W ubiegłej kadencji samorząd przez trzy lata nie korzystał z żadnego kredytu, dlatego w perspektywie pozyskiwania środków unijnych z nowego programowania, gdzie trzeba mieć pieniądze własne, sytuacja finansowa gminy jest dobra. Najważniejszymi tegorocznymi inwestycjami infrastrukturalnymi są: ukończenie budowy kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Pisarzowicach, wspomniana już modernizacja remizy i budowa boiska lekkoatletycznego.

– Poza tym już trzeci rok z rzędu korzystamy z funduszu urzędu marszałkowskiego, budując drogi do pól – dodaje wójt Zbigniew Hercuń. – W tym roku budujemy dwie asfaltowe drogi, wzorowane na zachodnich drogach śródpolnych. Rzutem na taśmę zdobyliśmy środki unijne ze starego programu i dzięki temu zbudujemy sieć wodociągową w Mściszowie, ostatniej naszej miejscowości bez wodociągu. Zajmiemy się także utworzeniem strefy ekonomicznej dla małej przedsiębiorczości.

HS
 

Zbigniew Hercuń (ur. w roku 1950) – żonaty, dwie dorosłe córki. Bezpartyjny. Ukończył liceum pedagogiczne i z zawodu jest nauczycielem. Po ukończeniu liceum zaproponowano mu pracę (był to jeszcze system nakazowy) w Zagrodnie, a kiedy odmówił, pozbawiono go możliwości wykonywania zawodu nauczyciela. Pracował w Powiatowym Domu Kultury w Lwówku Śląskim (instruktor), później powrócił do zawodu w roku 1971 i był nauczycielem w Henrykowie Lubańskim, następnie kierownikiem administracyjnym zbiorczej szkoły gminnej w Lubaniu, później dyrektorem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Pracował także w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jeleniej Górze. Od roku 2002 ubiegał się o stanowisko wójta gminy Lubań (radny powiatu lubańskiego), wójtem został w roku 2010. W ostatnich wyborach wygrał w pierwszej turze z poparciem 56 procent.

 

Rada Gminy Lubań

Teresa Trefler (przewodnicząca), Krzysztof Klimczyk (wiceprzewodniczący), Kazimierz Cwynar, Wanda Hybińska, Małgorzata Jańczak, Bogusława Karnaś, Ryszard Koncki, Edward Konopski, Tadeusz Kuś, Bartosz Łasica, Józef Maciejko, Bartosz Szydlak, Andrzej Usyk, Agnieszka Wierzbicka, Leszek Woźniak