niedziela, 14 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lubań – gmina: Drogi, oświetlenie i świetlice

Rozmowa ze Zbigniewem Hercuniem, wójtem gminy Lubań

Do końca roku coraz bliżej…

– Kończy się rok 2016, który możemy uznać za rok dla nas dobry zarówno pod względem wydatków inwestycyjnych, jak i ogólnej działalności gminy. W roku tym zrealizowaliśmy bardzo dużo inwestycji drogowych i innych zadań infrastrukturalnych. Na wiosnę – także dzięki dofinansowaniu – otworzyliśmy kompleks lekkoatletyczny i uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Pisarzowic, z gimnazjum i inni mieszkańcy mogą teraz korzystać z tego świetnego obiektu. Na tym stadionie organizowane są zawody szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubańskiego.

Wspomniał pan o drogach.

– Niemało dróg wykonaliśmy dzięki środkom finansowym przeznaczanym na niwelowanie skutków powodzi i w ramach programu przebudowy dróg do gruntów rolnych. Krótko mówiąc, w tym roku infrastruktura na terenie gminy Lubań była wzbogacana. A wszystko to robimy na rzecz naszych mieszkańców, aby żyło im się lepiej i wygodniej i abyśmy byli postrzegani jako gmina rozwojowa.

Wszystkie samorządy liczą na granty z nowego unijnego programowania. Na jakie dofinansowania liczy gmina Lubań?

– Ogłoszono wcześniej, że w programowaniu 2014-2020 będzie mnóstwo pieniędzy dla samorządów, ale w praktyce środków finansowych nie jest dużo. Niestety, jak do tej pory ponieśliśmy tylko koszty opracowywania wniosków, składania projektów i dokumentacji, ale nasze wnioski nie uzyskały akceptacji podczas ich rozpatrywania. Po prostu polegliśmy z kretesem, choć mamy nadzieję, że przy następnych naborach karta się odmieni. Zostały nam do zrobienia jeszcze dwie świetlice wiejskie – w Henrykowie i Mściszowie i mamy nadzieję, iż z pomocą środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa dolnośląskiego uda nam się to zrealizować. Ponadto chcielibyśmy skorzystać z pieniędzy zewnętrznych na gospodarkę wodno-ściekową, planujemy złożyć trzy wnioski dotyczące wodociągów – na następny 3,5-kilometrowy odcinek sieci głównej i przyłącza, na rozbudowę sieci w Jałowcu oraz rozbudowę sieci wodociągowej w Pisarzowicach, na strefie pośredniej studni zaopatrujących w wodę miasto Lubań.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy Lubań?

– Planujemy dzięki temu budżetowi wykonać około 13,5 km nowego oświetlenia ledowego. Zakończymy montowanie oświetlenia na drodze w miejscowości Radogoszcz – w kierunku Bolesławca. Jest to droga wojewódzka i jedyna, która nie ma oświetlenia; postawimy tam 72 lampy. Poza tym uzupełnimy oświetlenie na drogach powiatowych, a później zajmiemy się drogami wewnętrznymi. Będzie więc jaśniej i bezpiecznej, a na tę inwestycję otrzymamy 25-procentową dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dołożymy 25 proc. ze swoich środków, a resztę spłacimy dzięki pożyczce rozłożonej na sześć lat.

Czy mieszkańcy włączają się do niektórych zadań?

– Tak to się u nas dzieje, że każda ich inicjatywa zgłoszona do realizacji otrzymuje wsparcie finansowe od gminy, jeśli tylko mieszkańcy deklarują zaangażowanie się i własną robociznę.

A jak w tym roku wyglądała u was sesja absolutoryjna?

– Już szósty raz udzielano mi absolutorium i po raz pierwszy otrzymałem je jednogłośnie. Z tego powodu jest mi bardzo miło i jestem dumny, że radni doceniają moją pracę na rzecz całej naszej społeczności.

Rozmawiał Sławomir