sobota, 20 kwietniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Listopadowy Liść Adamajtisa

Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich o „Listopadowy Liść Adamajtisa” odbywa się w gminie Kłodzko już od czterech lat. Zadaniem konkursu jest kształtowanie u młodych ludzi patriotycznych postaw, upowszechnianie polskiej tradycji narodowej oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia.

W tegorocznej listopadowej edycji konkursu, który odbył się w Hotelu Metro w Boguszynie, startowało 89 osób w trzech kategoriach wiekowych, z miasta i gminy Kłodzko, gmin Duszniki Zdrój, Szczytna i Kudowa Zdrój. Przesłuchania poprowadziła pani Mariola Huzar, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, przewodnicząca Koła Kłodzkiego SBP.
Recytacje oceniała komisja w składzie: Sławomir Drogoś – przewodniczący Oddziału Kłodzkiego SBP, Anna Karolewicz – instruktor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Emilia Wład – kierownik Referatu Obsługi Szkół Urzędu Gminy w Kłodzku, Małgorzata Ostrowska z Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko oraz Kazimierz Adamajtis – artysta ludowy, twórca statuetki Listopadowego Liścia.


Wśród gości byli obecni: zastępca wójta Gminy Kłodzko Urszula Panterałka, radny Gminy Kłodzko Jan Winnicki, dyrektor Szkoły Integracyjnej w Szalejowie Górnym Barbara Jurzec, a także rodzice, dziadkowie, nauczyciele i opiekunowie.


Konkurs recytatorski o Listopadowy Liść Adamajtisa cieszy się coraz większą popularnością i stał się ważnym wydarzeniem na mapie literackich wydarzeń naszego powiatu. Przypomina i pielęgnuje polskie tradycje patriotyczne, a także pokazuje piękno naszego języka polskiego. Repertuar uczestników był bardzo szeroki, od wierszy romantycznych wieszczów, poprzez poezję Jana Pawła II, po wiersze własne i lokalnych twórców słowa pisanego. Słowa uznania należą się nauczycielom i opiekunom, którzy doskonale przygotowali swoich uczniów i przedszkolaków do konkursu. 
Wszystkie wykonania wzruszały i napawały dumą. Każdy wyrażał swoją interpretacją, to co czuje do swojej Ojczyzny. Dwie osoby napisały na konkurs swoje własne utwory, które znalazły się na podium.


Oto laureaci konkursu:


W kategorii uczniów szkół podstawowych
1 miejsce i statuetka Listopadowego Liścia dla Marty Tambor ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, za wiersz „Rozstrzelana armia” Andrzeja Kołakowskiego
2 miejsce dla Hanny Syrek z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, za wiersz „W rocznicę” autora nieznanego
3 miejsce dla Pawła Żwirełło ze Szkoły Podstawowej w Krosnowicach, za „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte” Konstantego, Ildefonsa Gałczyńskiego
Wyróżnienie dla Natalii Kulawiak z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku, za „Gawędę o miłości do Ziemi Ojczystej” Wisławy Szymborskiej


W kategorii przedszkolaki i zerówka:
1 miejsce i statuetka Listopadowego Liścia dla Karoliny Zawadzkiej z Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym, za „Naszą Polskę” Julianny Jerzykiewicz 
2 miejsce dla Mai Płoskoń z Przedszkola Gminnego w Ołdrzychowicach Kłodzkich, za „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego
3 miejsce dla Dagmary Jurewicz z Przedszkola Gminnego w Szalejowie Dolnym, za „Polskie skarby” bez autora
Wyróżnienie dla Łucji Gozdek z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żelaźnie, za „Ziemię rodzinną” Władysława Bełzy


W kategorii gimnazjaliści:
1 miejsce i statuetka Listopadowego Liścia dla Anny Zaremby z Niepublicznego Gimnazjum w Żelaźnie, za autorski utwór „Refleksje przy kubku herbaty”
2 miejsce dla Mateusza Brodziaka z Zespołu Szkół w Wojborzu, za autorski utwór „Przysięga dla Ojczyzny”
3 miejsce dla Natalii Piątek z Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kłodzku, za „Rzadko na moich wargach” Jana Kasprowicza
Wyróżnienie dla Aleksandry Łabędź z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku za „W mojej Ojczyźnie” Czesława Miłosza

 

„Refleksja przy kubku herbaty”
Dziś nie myślimy o walce,
Żyjemy swobodnie, na wolności
Kiedyś naszym przodkom krew ciekła przez palce,
A spokój? nawet na chwilę nie zagościł.

Dziś patrzymy na innych pełni nienawiści,
Nawet na chwilę nie myśląc o współpracy
Kiedyś walczyli razem nasi bliźni,
Dumnie mówiąc- Polacy

Dziś żyjemy na własny rachunek,
To sprawa dla wszystkich oczywista
Kiedyś sięgnął nas obcych rabunek,
I nie istniała nasza ojczyzna

Dziś myślimy tylko o sobie,
Nie patrząc na ludzi w potrzebie
Kiedyś rękę podaliby tobie,
Strzelając z karabinu w gniewie.

Dziś zbyt dumni, by do błędu się przyznać,
I wziąć na siebie zasłużoną karę
Kiedy nawet na moment nie mogli przystać
Porzucając w zbawienie wiarę

Dziś posiadamy wysokie mniemanie
Do zadufania mamy skłonności
Kiedyś nawet dziecko dostawało wielkie wyzwanie
Lecz nadal było bez wartości

Dziś próbujemy komuś zaszkodzić
Nie myśląc o konsekwencjach
Kiedyś potrafiliśmy tylko innych trwożyć
A kara za to była Wielka

Dziś myśląc ojczyzna – zwykli Polacy
Kilka Polski mieszkańców
Kiedyś życie za nią oddaliby nasi rodacy
Nie chcieli bez niej iść naprzód

Dziś nie jesteśmy mocno związani z ojczyzną
Nie żyjemy dla niej, dumnie krocząc przed siebie
Kiedyś walczyli za nią krwią i blizną
Lecz jak to dokładnie było ? Nikt do końca nie wie
I chociaż widzimy tutaj dwa różne światy
I każdy ma o tym inne zdanie
To musimy pamiętać, zarówno ten niski jak i brodaty
To naszą Ojczyzną – Polska, Polska zostanie.

Anna Zaremba


Nagrody i upominki oraz dyplomy wręczała wójt Urszula Panterałka, w asyście jury oraz dyrektorki Marioli Huzar. Podziękowania należą się sponsorom konkursu: Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu Edyta Sutor w Gorzuchowie, Hotelowi Metro w Boguszynie oraz Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko.