niedziela, 26 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lewin Brzeski: Zgoda naprawdę buduje

Gdzie pracuje się zgodnie, hołdując zasadzie zrównoważonego rozwoju, tam gminy rozwijają się prawidłowo, wzbogacają infrastrukturę i polepszają poziom życia mieszkańców. Dzieje się tak w Lewinie Brzeskim na Opolszczyźnie i choć gmina nie należy do finansowych tuzów, to z każdym rokiem jest tutaj lepiej, przyjaźniej i gospodarniej.

Samorząd w Lewinie Brzeskim ma ambitne plany także związane z nowym unijnym programowaniem. – Najważniejsze jest dla nas dokończenie kanalizacji, a możemy korzystać tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego – mówi burmistrz Artur Kotara. – Dokumentację projektową na skanalizowanie Osiedla Mickiewicza w Lewinie Brzeskim i Przeczy już mamy, teraz opracowujemy dokumentację na Skorogoszcz i Chróścinę, co wymaga nowego raportu ochrony środowiska.

Dla samorządu Lewina bardzo ważne są oszczędności i zmniejszenie wydatków bieżących, także dzięki fotowoltaice w przedszkolach, szkołach i na terenach wiejskich. – Chcielibyśmy minimalizować wydatki na ciepło, przeprowadzając tam, gdzie jest to możliwe, termomodernizacje w budynkach oświatowych, a ponadto zamierzamy poprawić stan siedzib szkół i w Skorogoszczy chcemy adaptować wozownię na szkołę podstawową – podkreśla burmistrz Kotara. – Modernizację chcemy też przeprowadzić w Szkole Podstawowej w Łosiowie i rozbudować o jeden oddział przedszkole w Łosiowie. Ponadto chcielibyśmy poprawić stan kilku naszych boisk, zbudować lekkoatletycznego „orlika” przy Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i wykonać aleję spacerowo-rekreacyjną w lewińskim parku wraz z rewitalizacją starorzecza Nysy Kłodzkiej.

Dużo się dzieje dobrego w Lewinie Brzeskim, a jedną z podstaw sukcesu jest zgodna współpraca władz gminy z radnymi. – W naszej radzie są doświadczeni samorządowcy, znaczna większość radnych zaakceptowała mój program wyborczy i nieźle się rozumiemy – ocenia Artur Kotara. – Ostatnio rada zabezpieczyła 140 tys. zł na wykup terenu za salą gimnastyczną i pałacem w Lewinie Brzeskim i w przyszłości powstanie tam mała pływalnia.

Przyszłość gminy związana jest również ze strefą ekonomiczną. Prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej złożyła odpowiedni wniosek w ministerstwie i 33 ha należące do Lewina Brzeskiego ma niebawem stać się podstrefą WSSE. Warto także zaznaczyć, iż gmina jest członkiem Aglomeracji Opolskiej składającej się z 21 gmin. – Z tego tytułu liczymy na środki na dodatkowe zajęcia w przedszkolach i w szkołach, na pieniądze na oświetlenie, na renowację zabytków i ścieżki rowerowe – wylicza burmistrz Artur Kotara. – A ponadto chcemy przebudować parking pod dworcem PKP w Lewinie Brzeskim i zamontować dodatkową wiatę na rowery. Ważne będzie również zadaszenie i wyremontowanie kościoła ewangelickiego w Lewinie, a w ramach rewitalizacji z RPO wyremontowanie ulic Krótkiej, Zamkowej i Pocztowej i przebrukowanie części Rynku. Na wioskach chcemy remontować świetlice, budować place zabaw i zewnętrzne siłownie oraz wyremontować przynajmniej kilka dróg.

HS

 

Artur Kotara (ur. w roku 1962) – żonaty i dzieciaty. Szef PSL-u w powiecie brzeskim. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Opolu (inżynier budownictwa). W roku 1985 został referentem w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, awansował na inspektora, następnie został kierownikiem referatu, potem wydziału i wreszcie powołano go na zastępcę burmistrza. Po upływie kadencji został zastępcą burmistrza Brzegu, a w roku 2010 burmistrzem Lewina Brzeskiego. Ostatnie wybory na burmistrza wygrał w pierwszej turze z poparciem ponad 66 procent. Dewiza życiowa: być uczciwym i prawdomównym. Lubiący pracę i ludzi, chodzący twardo po ziemi realista.

 

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim

Waldemar Włodek (przewodniczący), Mieczysław Adaszyński (wiceprzewodniczący), Piotr Barszcz, Zbigniew Gąsiorowski, Władysław Górka, Stefan Kachel, Jacek Kieroński, Robert Laszuk, Grażyna Michalska, Roman Pudło, Antoni Rak, Przemysław Ślęzak, Zbigniew Wierzbicki, Anna Zacharewicz, Dariusz Zięba