poniedziałek, 17 styczniaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lewin Brzeski: Współpraca dająca świetne efekty

Rozmowa z ARTUREM KOTARĄ, burmistrzem Lewina Brzeskiego

Niedługo koniec roku 2021. Jaki był ten rok dla samorządu Lewina Brzeskiego?

– Niedawno wraz radnymi ocenialiśmy pierwsze półrocze tej kadencji, co też odnosi się w jakiejś mierze do tego roku. Ale jeśli chodzi dokładnie o rok 2021, to zrealizowaliśmy w nim dwie termomodernizacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy, na co otrzymaliśmy dofinansowanie z Aglomeracji Opolskiej, czyli z Unii Europejskiej. Zadanie to opiewa na prawie 900 tys. zł, a dotacja wyniosła 700 tys. zł. Następna OSP czeka już w kolejce, a jest to rozbudowa jednostki w Łosiowie, na co z programu popegeerowskiego dostaliśmy 800 tys. zł i jest to niemała zasługa posła Pawła Kukiza, mieszkańca Łosiowa. Ponadto modernizujemy Dom Kultury w Łosiowie i adaptujemy byłą szkołę podstawową na świetlicę w Skorogoszczy, która jednocześnie będzie służyć społeczności Chróściny. Później zajmiemy się również przebudowami świetlic w Mikolinie, Przeczy i Nowej Wsi Małej, gdzie nie uzgodniliśmy jeszcze wszystkiego z konserwatorem zabytków. Generalnie będzie w tych świetlicach ekonomiczniej, nowocześniej i estetyczniej. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na te pięć świetlic pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł, ponadto z rządowego programu dostaliśmy 1,2 mln zł, a pozostałe środki finansowe będą z budżetu naszej gminy – wszystko będzie zależało od tego, jak wypadną nam przetargi. Poza tym w tym roku położyliśmy też dach na poewangelickim kościele w Lewinie Brzeskim – na co 300 tys. zł mieliśmy z UE, a 600 tys. zł z naszego gminnego budżetu. Rozpoczęliśmy też rewitalizację przypałacowego parku w stolicy gminy – jest to wspólny projekt z Brzegiem – a środki unijne otrzymaliśmy od samorządu województwa opolskiego. Zadanie to opiewa na 900 tys. zł, natomiast dofinansowanie sięgnęło ponad 600 tys. zł. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania przetargu na park przypałacowy w Skorogoszczy i jest to wspólny projekt ze szpitalem w Branicach. Ponadto budujemy nowy most w Lewinie Brzeskim na Kanale Ulgi, a zadanie to realizujemy wspólnie z Powiatem Brzeskim – niebawem inwestycja będzie zakończona. Pochłonie to prawie 8 mln zł, połowa tej kwoty pochodzi ze Skarbu Państwa, 250 tys. zł dołożyła spółka Górażdże, a my i powiat dajemy po 1,8 mln zł. To kosztochłonne i strategiczne przedsięwzięcie, ale bardzo potrzebne naszym mieszkańcom ze względu na ich bezpieczeństwo.

Artur Kotara
Artur Kotara

Jak w tym roku współpracowało się panu z radnymi?

– Cały czas utrzymujemy dobrą współpracę. Mam mądrą radę i często zapraszam radnych na sesje nadzwyczajne, ponieważ realizujemy niemało inwestycji i bez przerwy wprowadzamy jakieś zmiany w budżecie. Muszę przyznać, że radni znoszą to cierpliwie, zbierają się na sesjach, a najważniejsze, że w zasadzie jednomyślnie popierają kierunki rozwoju naszej gminy.

Zatem zarówno panu, jak i radnym zależy na tym samym…

– …a przede wszystkim na rozwoju gminy i inwestycjach infrastrukturalnych. Warto też podkreślić, iż staramy się hołdować zasadzie zrównoważonego rozwoju. Czyli działamy nie tylko w Lewinie Brzeskim, stolicy gminy, ale również na terenach wiejskich. Warto też podkreślić, że wszystkie ważne zadania są wpisane w strategię rozwoju gminy Lewin Brzeski. Opracowywaliśmy ją wspólnie z mieszkańcami, a uchwaliła rada miejska. Staramy się trzymać zapisów tej strategii, realizując ujęte w niej zadania. Zatem działamy krok po kroku, lecz cały czas do przodu.

Jaki będzie przyszłoroczny budżet gminy Lewin Brzeski i co będzie w nim najistotniejsze?

– Oczywiście w roku 2022 będziemy kontynuować wcześniej rozpoczęte inwestycje. To m.in. budowa drogi w Sarnach Małych, na którą dostaliśmy 500 tys. zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. My dokładamy 200 tys. zł i w Sarnach Małych każdy mieszkaniec będzie miał asfaltowy dojazd do domu. Ponadto budujemy kilometrową drogę do przysiółku Piaski zamieszkanego przez 31 osób, na co wydamy 700 tys. zł – z czego 500 tys. zł pozyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla województwa opolskiego, a 200 tys. zł dokładamy z budżetu gminy. Jest już po przetargu i ta budowa jest realizowana. Ponadto budowana jest ścieżka pieszo-rowerowa z Lewina Brzeskiego do Popielowa, która będzie kosztować 6 mln zł, a zostanie ukończona na początku roku 2022. Na to zadanie otrzymaliśmy 5 mln zł z Aglomeracji Opolskiej, a milion złotych dołożymy z naszego budżetu. W przyszłym roku najprawdopodobniej będziemy budować kanalizację sanitarną w Oldrzyszowicach, już w zasadzie jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu, a zadanie to będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Poza tym otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu i dzięki temu każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał asfaltowy dojazd do domu. A mamy 48 dróg i dróżek wymagających asfaltowania i na to z Rządowego Programu Odbudowy pozyskaliśmy 10 mln zł, a 500 tys. zł dołożymy z naszego budżetu. Ten rok był rekordowym pod względem nakładów inwestycyjnych, które sięgnęły 15 mln zł, ale rok przyszły też zapowiada się rekordowo.

Artur Kotara

Czy na koniec roku 2021 ma pan jakieś marzenie związane z rozwojem gminy Lewin Brzeski?

– Od kilku lat mamy pozwolenie na budowę krytej pływalni. Dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w stanie utrzymać pod względem finansowym takiego obiektu, ale to się może zmienić, choćby wtedy, gdy w naszej strefie ekonomicznej posadowią się nowe firmy.

Rozmawiał Sławomir Grymin