sobota, 20 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lewin Brzeski: Trudny i ciekawy rok

Powoli mijający rok 2023 był dla samorządu Lewina Brzeskiego okresem sporej gimnastyki finansowej, której towarzyszyły różne trudności i niemała doza stresu. Warto podkreślić, że – choć łatwo nie było – samorządowcy stanęli na wysokości zadania i budżet gminy, w tym oczywiście niemało inwestycji, realizowano z dużą determinacją. Ponadto zorganizowano z powodzeniem wrześniowe dożynki gminne w Oldrzyszowicach, które niezbicie pokazały, jak bardzo ludzie tęsknili za byciem ze sobą, co wcześniej uniemożliwiała im pandemia.

W Lewinie Brzeskim już od wielu lat samorząd nie poddaje się różnym kłopotom, na które często nie ma żadnego wpływu. Pandemia koronanawirusa, inflacja, a co za tym idzie wszechobecna drożyzna, wysokie ceny nośników energii i wojna na Ukrainie oraz uszczuplenia w dochodach budżetowych – to tylko niektóre, lecz zapewne najważniejsze sprawy będące poza sferą wpływów samorządu. Dlatego też ten rok był czasem niełatwym dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ratownicza subwencja wyrównawcza

– Był to dla nas rok trudny, lecz zarazem bardzo ciekawy – ocenia burmistrz Artur Kotara. – Trudny, ponieważ zmienił się w Polsce system podatkowy, co skutkowało uszczupleniem w dochodach gminy, ale na szczęście otrzymaliśmy ok. 3,3 mln zł subwencji wyrównawczej, co nas uratowało. Nie oznacza to jednak, że stać nas na jakieś spektakularne fajerwerki i szaleństwa, a te środki finansowe idą na bieżące życie, czyli na wypłaty w szkołach i przedszkolach, bibliotekach, domach kultury, ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miejskim oraz na opłaty za prąd itd. Tylko na to te pieniądze mogą być wydawane.

Burmistrz Artur Kotara

Asfaltowe dojazdy, ścieżka rowerowa, wymiana rur i remiza

W roku 2023 samorząd Lewina Brzeskiego z powodzeniem realizował szereg inwestycji infrastrukturalnych, a problemem był tylko udział własny gminy w tych zadaniach.

– Wprawdzie Polski Ład zakładał mały udział własny gminy, lecza zawsze musiał on być – mówi burmistrz Artur Kotara. – Korzystaliśmy z tego programu i dotacji, a największym zadaniem było wybudowanie asfaltowych dojazdów do domów, na co otrzymaliśmy około 10 mln zł. Zostało nam do zrobienia dosłownie tylko kilka dojazdów, ogłosimy przetarg i może jeszcze w tym roku zakończymy to zadanie. Rozpoczęliśmy także budowę ścieżki rowerowej ze Strzelnik do Łosiowa, która będzie wiodła do stacji PKP i będzie zakończona Centrum Przesiadkowym. Koszt inwestycji to 5,5 mln zł, ale 5 mln zł otrzymaliśmy z Polskiego Ładu. Zadanie to jest już rozpoczęte, lecz nie zostanie ukończone w tym roku, ale prawdopodobnie na wiosnę przyszłego roku. Ponadto – także z Polskiego Ładu – otrzymaliśmy 5,5 mln zł na wymianę wodociągowych rur azbestowych na rury PCV, głównie w Lewinie Brzeskim i w Łosiowie. Zadanie to jest zaawansowane mniej więcej w 30-40 proc., lecz nie zakończymy go jeszcze w tym roku, bowiem niektóre odcinki sieci wymagają przeprojektowania i uzyskania pozwoleń budowlanych. Poza tym rozpoczęliśmy budowę remizy OSP w Łosiowie i prawdopodobnie w kwietniu przyszłego roku zadanie to będzie zakończone. Rozpoczęliśmy też kapitalny remont świetlicy w Nowej Wsi Małej, który zostanie ukończony jeszcze w tym roku. Jeszcze w roku 2023 rozpoczniemy budowę ul. Narutowicza w Lewinie Brzeskim, na co otrzymaliśmy milion złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 700 tys. zł dołoży nasza gmina, i powstanie całkowicie nowa droga. A w roku 2024 – nieopodal ścieżki rowerowej – powstanie droga gminna w Strzelnikach. Mamy już na to fundusze, a pod koniec tego roku ogłosimy przetarg. Rozpoczniemy także budowę farmy fotowoltaicznej w Lewinie Brzeskim, na co już otrzymaliśmy prawie dwumilionowe dofinansowanie z Polskiego Ładu. W przyszłym roku zaczniemy również budowę kanalizacji sanitarnej w Oldrzyszowicach i zajmiemy się uzbrojeniem naszych terenów przemysłowych. To zadanie jest niezmiernie istotne dla przyszłości naszej gminy, bowiem mamy teraz 33 hektary w strefie ekonomicznej, a powiększamy tę strefę do 300 ha i będzie to jeden z trzech największych tego rodzaju terenów w Polsce będący w jednych rękach.

S.G.