czwartek, 20 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lewin Brzeski: Ambitne plany na trudny czas

Każda sekunda życia niesie ze sobą jakieś zmiany, i tak dzieje się też w działalności samorządów. Corocznie planowane są budżety i inwestycje oraz inne zadania, i cały czas gminy się zmieniają. Ale pewne sprawy w niektórych miejscach są niezmienne. Tak jak od lat dzieje się w Lewinie Brzeskim, gdzie od wielu lat pozyskiwanych jest mnóstwo finansowych środków zewnętrznych z wielu programów, gdzie samorząd kieruje się przede wszystkim dobrem mieszkańców, a współpraca władz gminy z radnymi należy do wzorowych.

Rok 2022 był dla Lewina czasem realizacji wielu przedsięwzięć infrastrukturalnych i pozyskiwania sporych zewnętrznych funduszy.

– Wybudowaliśmy m.in. 10 km ścieżki rowerowej z Lewina Brzeskiego do Popielowa przez Skorogoszcz, jesteśmy w trakcie rewitalizacji parków w Lewinie Brzeskim i Skorogoszczy oraz odbudowujemy pięć świetlic – wylicza burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. – Ukończyliśmy remont kapitalny Domu Kultury w Łosiowie, zaadaptowaliśmy byłą szkołę w Skorogoszczy na świetlicę wiejską i zakończyliśmy remonty kapitalne świetlic w Przeczy oraz w Mikolinie. Ponadto ogłosiliśmy przetarg na kapitalny remont świetlicy w Nowej Wsi Małej. A jak to wszystko już zrobimy, to skoncentrujemy się na pozostałych mniejszych miejscowościach pozbawionych większych dofinansowań. Dysponują one jedynie funduszami sołeckimi, które są zbyt skromne na zrealizowanie większych zadań, choć mocno starają się zmieniać na lepsze swoje otoczenie. Przykładem są dwa sołectwa – Golczowice i Kantorowice, które pozyskały pięćdziesięciotysięczne dofinansowania do wyposażeń świetlic, z Lokalnej Grupy Działania „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”. Chcę także podkreślić, że nasze sołectwa często remontują świetlice za własne sołeckie pieniądze.

W tym roku polskie samorządy otrzymały spore dofinansowania do kluczowych inwestycji z rządowych programów.

– Nasze wnioski o dofinansowanie inwestycji w dużej mierze zyskały aprobatę decydentów – uśmiecha się burmistrz Artur Kotara. – Dzięki funduszom z Polskiego Ładu już wykonywane są asfaltowe dojazdy do domów naszych mieszkańców oraz wymieniamy azbestowe wodociągowe rury na rury PCV. Mamy na to 5,5 mln zł, przygotowujemy przetarg, i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zrealizować to zadanie. Natomiast z programu wspierającego obszary popegeerowskie, z pierwszej edycji dostaliśmy 800 tys. zł na odbudowę remizy OSP w Łosiowie, a teraz złożymy wniosek o dodatkowy milion złotych na to zadanie. Chcę też zaznaczyć, że był także nabór wniosków o dofinansowania z Polskiego Ładu na uzbrojenie terenów przemysłowych. Gmina Lewin Brzeski ma 33 ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” [podstrefa Lewin Brzeski – przyp. autora] i złożyliśmy wniosek w wysokości 10 mln zł na uzbrojenie tych terenów – m.in. na budowę drogi i kanałów technologicznych. Natomiast w maju przeznaczyliśmy 300 ha pod przemysł i przystąpimy do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego tych terenów. A jak już będziemy mieli te plany zagospodarowania, to pozwoli nam to ściągnąć duży przemysł, co stanie się wielkim kołem rozwojowym naszej gminy.

Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego

Lewin Brzeski nie ma jeszcze podpisanej umowy dotyczącej dostawy energii elektrycznej, lecz nie wynika to z jakiegoś zaniechania.

– Przed kilkoma miesiącami wystąpiłem do Tauronu o podanie technicznych warunków przyłączenia dla gminnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW, ale nie ma możliwości wprowadzenia do sieci takiej ilości prądu – wyjaśnia burmistrz Artur Kotara. – Tauron zgodził się na 0,5 MW i teraz niezależnie od tego, że robimy przetarg na zakup energii w Związku Gmin Śląska Opolskiego, to niebawem opracujemy projekt na farmę fotowoltaiczną. Później być może będziemy aplikować do Polskiego Ładu o dofinansowanie farmy z magazynem energii, i jeśli wszystko się uda, to zabezpieczymy energię elektryczną na poziomie 50 proc. zapotrzebowania naszej gminy.

S.G.