piątek, 21 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

„Lawendowe Wzgórza”

Na Dolnym Śląsku uciążliwe składowiska odpadów staną się wzgórzami pokrytymi zielenią z wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi. Umożliwi to 32 mln zł z UE i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Naturze zostanie przywróconych 9 takich obiektów.

Składowiska odpadów choć nieczynne, to wciąż są niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Z czasem mogą zatruwać wody, glebę i powietrze.
Na Dolnym Śląsku najpilniejsze prace rekultywacyjne trzeba wykonać w Polanicy Zdrój, Bystrzycy Kłodzkiej, Przemkowie i Jędrzychowicach (gm. Zgorzelec) – powiedział Marek Mielczarek, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska podczas spotkania, na którym wręczano potwierdzenie unijnej dotacji (7.03.2014 r.). Wśród uczestników uroczytości znaleźli się także: Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu; Jerzy Tutaj, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego; Tomasz Tykierko, prezes zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej i Małgorzata Jarzynka, prezes zarządu Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp. z o.o. z  Wrocławia pozyskała na nowatorskie inwestycje 25 mln zł z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Wsparcia w wysokości około 7 mln zł udzieli także WFOŚiGW we Wrocławiu. Składowiska o łącznej powierzchni ponad 21 ha zostaną zabezpieczone a ich wnętrza odgazowane i uszczelnione przed spływem deszczówki, która może wypłukiwać zanieczyszczenia. Na zboczach wysypisk zostaną posadzone rośliny i wytyczone ścieżki edukacyjne. Dzięki tym planom renaturalizacji projekt zyskał także nieformalną nazwę „Lawendowe wzgórza”.

Przypomnijmy co jest do uporządkowania za unijne pieniądze. Góra śmieci w Polanicy jest położona niespełna 200 m od rzeki Bystrzyca Dusznicka. Grozi to skażeniem jej wód. Nieczynne wysypisko nie jest także najlepszą wizytówką dla tego znanego uzdrowiska. Składowisko w Bystrzycy Kłodzkiej jest położone zbyt blisko domów. Obiekt jest także w strefie ochronnej zbiornika wód podziemnych Śnieżnik-Góry Bialskie. Ma on strategiczne znaczenie w gospodarce wodnej kraju. Śmietnisko w Przemkowie jest zlokalizowane na terenach chronionych – w Przemkowskim Parku Krajobrazowym. W Jędrzychowicach wielką niewiadomą jest zawartość wód gruntowych spływających spod wysypiska do położonej kilkadziesiąt metrów dalej Nysy Łużyckiej.

Projekt, którego całkowita wartość wynosi ponad 32 mln zł będzie także realizowany na wysypiskach w Sulikowie, Ziębicach, Strzegomianach (gm. Sobótka), Sulęcinie (gm. Siechnice) i Struży (gm. Mietków). Zadanie zostanie zakończone w grudniu 2015 r. W kolejce do rekultywacji jest jeszcze następnych 14 składowisk.

Spółka Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa została utworzona  przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej oraz dziewięć gmin regionu: Przemków, Mietków, Zgorzelec, Sulików, Polanicę-Zdrój, Ziębice, Sobótkę, Siechnice i Bystrzycę Kłodzką. DAWG jest spółką ze 100 proc. udziałem Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa nie jest jedynym beneficjentem największego w historii Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko.
Na Dolnym Śląsku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest 27 projektów obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu – mówi Marek Mielczarek.
Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie, unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu  i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.