czwartek, 22 lutegoKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Laur dla niezwykłych

Już ponad trzy dekady przyznawana jest Nagroda im. Karola Miarki, która docenia wspaniałych ludzi, upowszechniających naukę i kulturę na Śląsku. Od kilku lat nagrodę przyznają wspólnie marszałkowie województw opolskiego i śląskiego. Tegoroczna, 31 edycja tej nagrody, odbyła się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Prof. Jan Malicki, dyrektor śląskiej książnicy mówił, że być laureatem tej nagrody znaczy być człowiekiem niepospolitym, który na trwałe odcisnął swój ślad w kulturze, nauce lub konsekwentnych działaniach na rzecz swojej lokalności. – Kapituły nominujące kandydatów, podkreślają zawsze ich twórczą oryginalność i niezwykłość – mówił. Tak było i w tym roku. Laureatami nagrody marszałka województwa opolskiego zostali  dr hab. Stanisława Sochacka i Zbigniew Kościów.

Pochodząca z kresów   Stanisława Sochacka związana jest od ponad pół wieku z Instytutem Śląskim w Opolu. Jest  filologiem językoznawcą od lat pracującą wraz ze swoim zespołem nad monumentalnym dziełem –  jedynym w swoim rodzaju „Słownikiem etymologicznym nazw geograficznych Śląska” oraz „Słownikiem gwar śląskich”. W jej dorobku publikacyjnym jest około 150 pozycji. Popularyzuje także wielokulturowość regionu  – pod jej kierunkiem powstała „Nowa kuchnia śląska” wielokrotnie wznawiana publikacja Instytutu Śląskiego. – Nagroda imienia Karola Miarki jest dla mnie wyrazem kultu nauki – mówiła wzruszona laureatka, dziękując  zarówno kapitule, jak i swojemu zespołowi, z którym pracuje nieprzerwanie od wielu lat.

Zbigniew Kościów , który także urodził się na wschodnich kresach II RP, od pierwszych lat powojennych mieszka i pracuje w Opolu. Jest uznanym krytykiem i pisarzem muzycznym, wieloletnim pedagogiem związanym ze szkołą muzyczną w Opolu, wybitnym znawcą muzycznej kultury ormiańskiej i serbołużyckiej.  W jego dorobku są nie tylko liczne publikacje poświęcone  kulturze muzycznej, ale także biografie wielkich kompozytorów. Przez wiele lat był popularyzatorem kultury muzycznej na antenie opolskiego radia. Dziękując za przyznaną nagrodę, podziękował kapitule i zgromadzonym również w językach ormiańskim i serbołużyckim. – To dwa ważne dla mnie światy i dwa ważne kręgi kulturowe – mówił.

Laureatami nagrody marszałka województwa śląskiego zostali w tym roku: prof. Wojciech Świątkiewicz, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, prof. Andrzej Linert, historyk teatru i znawca literatury z Bielska Białej oraz dr Bogdan Wyszołek astronom, twórca planetarium w Częstochowie.

Marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła przyznał, że nagroda imienia Karola Miarki jest przyznawana za pracę życia. – Państwo zbieracie już plony swoich wieloletnich studiów i zainteresowań. My możemy z nich dzisiaj czerpać  – mówił. – W swoim codziennym działaniu kierujecie się Państwo wartościami, które powinny być dla każdego z nas najważniejsze. Dziękujemy wam za to – dodawała  Barbara Kamińska, członkini zarządu województwa opolskiego, składając gratulacje laureatom nagrody. (VR)