czwartek, 13 czerwcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Łagiewniki: Zgoda wiele buduje…

Sporo pozyskanych finansowych środków zewnętrznych na realizację ciekawych projektów infrastrukturalnych, owocna współpraca wójta z radnymi i dzięki temu dobry rozwój gminy – to tylko niektóre aspekty wyróżniające Łagiewniki na mapie powiatu dzierżoniowskiego.

Częściowo zakończył się już w Łagiewnikach remont budynku urzędu gminy.

Jarosław Tyniec

– Remont zakończył się na piętrze, a na parterze naszego urzędu trwają jeszcze roboty wykończeniowe – mówi wójt Jarosław Tyniec. – Remontowane jest także drugie piętro, m.in. toalety, a do tej pory nie było u nas łazienki dla osób niepełnosprawnych. Krótko mówiąc, będzie teraz u nas tak, jak powinno być w urzędzie, w którym szanuje się mieszkańców gminy, także innych petentów, gości oraz urzędników w nim pracujących.

Dzisiaj widać, że sytuacja pandemiczna w gminie Łagiewniki uległa poprawie. Do urzędu gminy wchodzi się normalnie, nie trzeba wcześniej dzwonić i czekać na wpuszczenie do budynku przez pracownika.

– Znieśliśmy już obostrzenia i rygory związane z epidemią, którymi ludzie byli już trochę zmęczeni – podkreśla wójt Jarosław Tyniec. – Pragnę zaznaczyć też, iż większość pracowników naszego urzędu jest już zaszczepiona przeciwko COVID-19 i od dłuższego czasu nikt z nich nie zachorował. Wracamy zatem do normalności, choć straszą nas czwartą, sierpniową falą pandemii. Zatem trzeba zachować pewne normy higieniczne, zdrowy rozsądek i mieć trochę wyobraźni, a standardy w utrzymaniu czystości nikomu jeszcze nie zaszkodziły.

Ostatnia sesja absolutoryjna zakończyła się stuprocentowym poparciem wójta Tyńca, który uzyskał jednogłośnie absolutorium i votum zaufania od radnych.

– To ocena pracy nie tylko wójta, ale całego naszego zespołu samorządowego, pracowników urzędu, radnych i sołtysów – ocenia Jarosław Tyniec. – Poznać nas po efektach pracy i ludzie po prostu je widzą. Bez fałszywej skromności twierdzę, iż wszystko idzie w dobrą stronę – także pod względem inwestycyjnym. Choć to tylko slogan, to na pewno hasło „zgoda buduje, niezgoda rujnuje” ma uzasadnienie i dzisiaj to wyraźnie widać w Łagiewnikach. Trzeba zatem współdziałać, aby wykorzystać wszelkie nadarzające się szanse rozwojowe, pracować wydajnie i pozyskiwać tak bardzo potrzebne finansowe środki zewnętrzne.

A tych zewnętrznych pieniędzy pojawia się ostatnio w Łagiewnikach całkiem sporo, bowiem opracowywane są dobre wnioski o dofinansowania do wielu projektów, m.in. rządowych – np. do Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. To prawie milion złotych na opracowanie dokumentacji zagospodarowania stawu trzcinowego w Sieniawce, mającego wielkie walory przyrodnicze, również 400 tys. zł na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Sportowej w Olesznej, na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, oraz ponad stutysięczna promesa, która poprawi jakość drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

– Naszej średnio zamożnej gminie wiejskiej, bez wielkich firm i zakładów przemysłowych, zewnętrzne zastrzyki finansowe bardzo przydadzą się do realizacji celów i rozwoju – ocenia wójt Jarosław Tyniec – i dodam jeszcze, że niedawno otrzymaliśmy także 900 tys. zł dofinansowania z programu dla miejscowości popegeerowskich. Dostaliśmy też 30 tys. zł z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, za co wyremontujemy część kuchenną świetlicy w Ligocie Wielkiej. Pozyskaliśmy również pieniądze na przebudowę ul. Przemysłowej w Łagiewnikach i na drogę w Radzikowie.

Warto też podkreślić, iż gmina Łagiewniki zdecydowała się na zorganizowanie dożynek – jako jedna z pierwszych gmin dolnośląskich. Zapraszamy na nie serdecznie wszystkich do stolicy gminy Łagiewniki w sobotę, 21 sierpnia.

S.G.