wtorek, 28 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Łagiewniki: Najważniejsi są ludzie

Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki

 

Jaki był dla gminy Łagiewniki rok 2015?

– Był – moim zdaniem – rokiem dobrym, choć musieliśmy rozwiązywać wiele problemów, ale dzięki dobrej ekipie współpracowników udało się je pokonywać. Realizowaliśmy także zaplanowane zadania, a do najważniejszych należało zakończenie drugiego etapu projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Dzięki temu wielu mieszkańców naszej gminy otrzymało bezpłatnie komputery i dostęp do internetu, a cała gmina jest pokryta siecią sygnału radiowego. Ponadto wyposażaliśmy świetlice wiejskie i udało się nam zrobić centrum kulturalne na krańcu gminy, w Jaźwinie. Krótko mówiąc, w ubiegłym roku realizowaliśmy zadania mniejsze i większe, skierowane bezpośrednio do mieszkańców gminy. Chcę jeszcze podkreślić – w związku z programem przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – że w pierwszym okresie tegoż programu szukaliśmy usilnie osób, które miałyby w nim uczestniczyć, a później frekwencja przerosła oczekiwania.

Wszystko pewnie dlatego, że ludzie do nowinek podchodzą ostrożnie, a z czasem ich świadomość wzrasta…

– …i bardzo się z tego cieszę, choć realizacja tego programu generuje koszty i obciąża budżet naszej gminy. Z drugiej jednak strony uważam, że warto było to przeprowadzić, aby mieszkańcy mogli z czegoś skorzystać – prywatnie i osobiście. Cóż, drogi i kanalizacja są bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsi są ludzie, którzy z tych zdobyczy cywilizacji korzystają. Drugim ważnym wydarzeniem było dla nas rozpoczęcie w ubiegłym roku przebudowy drogi krajowej nr 39 w ciągu ul. Słowiańskiej. Ta droga miała być przebudowywana dopiero za kilka lat, ale to zadanie rozpoczęto wcześniej, choć budzi to kontrowersje wśród mieszkańców. Poza tym dofinansowywaliśmy remonty dróg powiatowych, ale z nich również korzystają mieszkańcy naszej gminy.

Jak wygląda budżet gminy Łagiewniki na rok 2016?

– Ten rok jest dla nas bardzo ciężki, co wynika przede wszystkim z tego, że Łagiewniki są gminą rolniczą, a wpływy z tegorocznego podatku rolnego do budżetu będą znacznie mniejsze. Dlatego tegoroczny budżet naszej gminy jest o ponad 5 mln zł mniejszy od ubiegłorocznego. Niestety, oświata pożera u nas lwią część budżetu gminy, a subwencja nie rekompensuje całkowicie tych pokaźnych wydatków. Z drugiej jednak strony zawsze podkreślam, że jeśli chcemy, aby przybyli do nas nowi mieszkańcy, to musimy inwestować w infrastrukturę gminy – w szkoły, drogi, uzbrojenie terenów pod budownictwo i inne zdobycze cywilizacji.

To wszystko niemało kosztuje, i to nie tylko idzie o pieniądze, ale także o ludzką pracę.

– Co roku narzekamy, ale co roku polskie samorządy dają sobie jakoś radę, lepiej lub gorzej. A co do naszego budżetu, to wszyscy mają do niego jakieś uwagi. Ja także chciałbym mieć więcej środków finansowych i więcej móc zrobić, ale jeśli mamy 24 mln zł, a różne wnioski i potrzeby opiewają na 30 mln zł, to trzeba patrzeć na to realnie.

Tak krawiec kraje, jak mu materiału staje…

– …i tak to właśnie jest. Przedkładam radnym, że budżet jest żywy, zmienia się w ciągu roku i jest wiele przesunięć. Najlepiej świadczy o tym końcówka roku 2015, gdzie robiliśmy parę gminnych dróg, czego wcześniej nie planowano, ponieważ nie było na to pieniędzy.

Czy w tym roku będzie jakiś budżetowy priorytet?

– Głównym zadaniem będzie budowa przedszkola, oddziału żłobkowego i basenu. Ale wszystko po kolei i w roku 2016 najpierw przedszkole i pozyskanie na tę inwestycję środków finansowych.

Rozmawiał Sławomir Grymin


 

Zdrowia, pogody ducha, sukcesów w pracy

i w życiu osobistym w nowym, 2016 roku

Czytelnikom „Gminy Polskiej.

Krajowego Przeglądu Samorządowego”

życzy wójt Janusz Szpot