czwartek, 30 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Łagiewniki: Kandydować już nie będę

Rozmowa z Januszem Szpotem, wójtem gminy Łagiewniki

Jaki pańskim zdaniem był dla samorządu gminy Łagiewniki rok 2017?

– Oceniam go bardzo dobrze przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, Łagiewniki są gminą rolniczą, a rok 2017 był w Polsce okresem często niesprzyjającej aury i wielu anomalii pogodowych i patrząc przez ten pryzmat uważam, iż nasza gmina miała dużo szczęścia i opieki Bożej, ponieważ nie dotknęły nas jakieś poważne kataklizmy, choć pod koniec roku silne wiatry uszkodziły kilka dachów. Jednak patrząc z punktu widzenia gminy rolniczej, to w tym roku nie było tak źle, chociażby dlatego, że nie trzeba było powoływać komisji specjalnych do szacowania strat, a żniwa przebiegły spokojnie. A po drugie, udało się nam ukończyć bardzo ważną dla nas inwestycję – budowę drogi z Przystronia do Łagiewnik, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie. Sprawiło to wiele radości przede wszystkim mieszkańcom Przystronia, mającym teraz lepsze połączenie ze stolicą gminy, z Łagiewnikami, a ponadto tą asfaltową drogą teraz lepiej i bezpieczniej przemieszczają się pojazdy transportu rolnego. Udało się również przebudować ul. Sportową w Łagiewnikach, a ponadto złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowania zadań. Jeden dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody – jest już promesa, jesteśmy po przetargu i na początku roku zacznie się ta przebudowa, co jest dużym wyzwaniem dla naszego Zakładu Usług Komunalnych i jego prezesa Stanisława Baranowskiego, ponieważ w języku medycznym jest to operacja na żywym organizmie. Ale najważniejsze – i cieszę się z tego bardzo – że wreszcie ta stacja będzie spełniała współczesne standardy i jakość wody się polepszy. Ponadto dostaniemy dofinansowanie do budowy kanalizacji w miejscowości Słupice i choć mamy wiele wiosek do skanalizowania, to przecież od czegoś trzeba zacząć. Mamy już podpisaną umowę, a prawdopodobnie w styczniu będzie przetarg wyłaniający wykonawcę.

Jaki jest budżet gminy Łagiewniki na rok 2018?

– Szaleństw w tym budżecie nie ma, ten rok jest bowiem dla nas okresem spłacania kredytów zaciągniętych przez nas na budowę sali gimnastycznej, która była bardzo potrzebna. Zobowiązania trzeba spłacać, lecz z tego powodu pod względem inwestycyjnym łatwo nie będzie. Z drugiej strony będzie niemało zadań realizowanych z funduszu sołeckiego. A naszym największym problemem są drogi, których jest niemało do zrobienia.

Co pan sądzi o projektach zmian w ordynacji wyborczej?

– Byłem i jestem zwolennikiem kadencyjności w samorządzie, dlatego ta kadencja jest moją ostatnią i nie będę kandydował w tegorocznych wyborach samorządowych.

Rozmawiał Sławomir Grymin


Z okazji Nowego Roku 2018 Mieszkańcom gminy Łagiewniki

i wszystkim Czytelnikom „Gminy Polskiej” spokoju, zdrowia,

rodzinnego szczęścia, pogody ducha, wielu sukcesów w pracy

i powodzenia w budowaniu naszych małych ojczyzn

życzą

wójt Janusz Szpot i przewodniczący Rady Gminy Paweł Kondrakiewicz