niedziela, 21 lipcaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Lądek-Zdrój: Oczyszczalnia – budować czy modernizować?

Rozmowa z zastępcą burmistrza Lądka-Zdroju Grzegorzem Szczygłem

W Lądku-Zdroju – jak i w innych gminach – trochę czasu upłynęło od sesji absolutoryjnej…

– …której wynik nie był żadną niespodzianką, ponieważ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nie pozostawiała żadnych wątpliwości i rada udzieliła absolutorium.

Rok 2016 stoi przede wszystkim pod znakiem przygotowywania się i pozyskiwania środków finansowych z nowe unijnej perspektywy finansowej 2014-2020.

– Składaliśmy już wnioski dotyczące w dużej mierze bolączek naszej gminy, przede wszystkim rewitalizacji zabytków – do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rewitalizację lądeckiego ratusza. Wyników na razie nie znamy. Ponadto złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego dotyczący budowy przedszkola, ale to działanie musieliśmy podzielić na dwie części. Wszystko dlatego, że opracowany przez nas projekt przewiduje także funkcję żłobkową tej placówki, a w tym względzie programy operacyjne są podzielone. Zatem poszły dwa wnioski – jeden na część przedszkolną, drugi na żłobkową. Teraz czekamy na rozstrzygnięcia.

A pozostałe projekty?

– Przede wszystkim korzystamy z tych możliwości, które dają nam jak największe szanse na ich dofinansowanie. To chociażby Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, skąd mamy już informacje o tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie budowy bardzo fajnej wiaty turystycznej, która niebawem powstanie w jednym z naszych sołectw. Poza tym oczekujemy na opinię naszej rady miejskiej, jak mamy działać, aby rozwiązać główny nasz problem – modernizację oczyszczalni ścieków. Czekamy na decyzję rady, po której będziemy wiedzieli, czy budować nową oczyszczalnię, czy zagospodarujemy stary obiekt. To trudna, duża i kosztochłonna inwestycja opiewająca na około 10 mln zł, jeśli zdecydujemy się na budowę nowej oczyszczalni.

Czasami lepiej wybudować nowy obiekt niż modernizować stary… Jakie są poglądy władz gminy i radnych – czy są zbliżone?

– Poglądy są różne, bowiem ta inwestycja w dużym stopniu obciąży budżet gminy. Z tego powodu rozważana jest też częściowa modernizacja oczyszczalni – będzie mniej kosztowna niż budowa nowego obiektu. Z drugiej strony dobrze by było, aby tak strategiczny z punktu widzenia działania miejscowości uzdrowiskowej obiekt odpowiednio wypełniał swoją funkcję w następnych latach. Oczyszczalnia, którą dysponujemy, ma już 40 lat i nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie w stanie efektywnie działać.

To scheda po byłej władzy Lądka-Zdroju, która pewnych problemów nie rozwiązała…

– …a teraz musimy mocno się gimnastykować, aby wyjść z tego ambarasu na prostą. Niestety, programy unijne z nowego projektowania 2014-2020, jeżeli w ogóle przewidują możliwość ubiegania się o środki finansowe na modernizację oczyszczalni ścieków, z reguły w swych zapisach mają jeszcze elementy dodatkowe, dotyczące na przykład nowej nitki kolektorów ściekowych czy wodociągów. Wszystko jednak kosztuje, a nasze możliwości finansowe są ograniczone. Warto podkreślić, że jeśli zdecydujemy się na budowę nowej oczyszczalni ścieków, w wariancie, w którym dział wodociągów i kanalizacji wchodzi w skład naszej jednostki komunalnej, to ograniczymy nasze możliwości budżetowe na długie lata. Krótko mówiąc, nie będziemy raczej w stanie sięgać po inne zewnętrzne środki finansowe i inwestować.

Lądek-Zdrój jest jedną z dziesięciu gmin uzdrowiskowych na Dolnym Śląsku i problem oczyszczalni ścieków na pewno jest bardzo istotny.

– Rzeczywiście, jest to nasz priorytet i podstawowy problem do rozwiązania.

Rozmawiał Sławomir Grymin