sobota, 25 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kultura przedsiębiorczości

Lublin jest w gronie europejskich miast, które postawiły na promowanie kultury przedsiębiorczości. Pod koniec październikana spotkaniu zorganizowanym w Antwerpii (Belgia) przedstawicie różnych krajów (wśród nich przedstawicielka Lublina) wymieniali doświadczenia w zakresie edukacji biznesowej oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności gospodarczej jak i obywatelskiej.

Wizyta studyjna była okazją do zebrania nowatorskich metod oraz wzorcowych praktyk z takich krajów jak: UK, Irlandia, Dania, Słowacja, Finlandia, Hiszpania, Macedonia, Turcja, Szwecja, Holandia, a także Polska. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

Materiał skompletowany podczas wizyty studyjnej posłuży do opracowania strategii edukacji przedsiębiorczości dla Lublina (powstającej w ramach sektorowej strategii gospodarczej miasta). Przed wprowadzeniem w życie wytycznych tego dokumentu, ostateczna jego treść zostanie skonsultowana ze środowiskami zainteresowanymi tematem: nauczycielami i pedagogami, przedstawicielami instytucji oświatowych oraz organizacji, przedstawicielami biznesu, a także ekspertami przedsiębiorczości.

Podejście bardziej proprzedsiębiorcze będzie promowane w Lublinie rozpoczynając edukację już na etapie przedszkolnym, a kończąc na ofercie dla dorosłych. Będzie wspierana innowacyjność oraz kreatywne rozwiązania zwłaszcza wraz z gotowością do podjęcia ryzyka i właściwą jego oceną. Władze miasta chcą w bardziej wyrazisty sposób wyróżniać aktywność i ekspansywność w działaniu. Niebagatelne znaczenie przy kształtowaniu takich postaw ma również umiejętność pracy w zespole jak i zdolność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia.

Wizyta studyjna w Antwerpii odbyła się w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Partnerem przyjmującym uczestników wizyty była agencja Dienst Beroepsopleiding (DBO) – agencja specjalizująca się w zakresie szkolenia zawodowego Departamentu Edukacji i Szkoleń Ministerstwa Wspólnoty Flamandzkiej Belgii. (lub)