poniedziałek, 20 majaKrajowy Przegląd Samorządowy
Shadow

Kultura dostaje kasę

18 projektów uzyskało dofinansowanie o łącznej wartości  ponad 275, 2 mln zł. To wyniki naboru wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Decyzję o dofinansowaniu projektów Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał 11 lutego 2014 r.

Całkowita alokacja na program „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” wynosi 81,8 mln euro. Umowa w tej sprawie – po wielu miesiącach negocjacji – została podpisana 18 kwietnia 2013 r., a nabór wniosków w trybie konkursowym zakończył się 30 września 2013 r.

7 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Jego zadaniem było rekomendowanie ministrowi kultury projektów do dofinansowania. W trakcie posiedzenia zZespół – na podstawie listy rankingowej – przyjął listę 18 rekomendowanych projektów. W oparciu o tę rekomendację 12 lutego br. minister Bogdan Zdrojewski podpisał decyzję o ich dofinansowaniu.

Wybrane projekty wyróżniają się m.in. ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań- zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Niewątpliwie więc dofinansowane przedsięwzięcia – poprzez swój unikalny charakter – aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji.

Program jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Umożliwia on dofinansowanie ponadregionalnych projektów inwestycyjnych z zakresu renowacji zabytków, budowy i rozbudowy instytucji kultury, konserwacji zabytków ruchomych oraz rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury. Udzielane w jego ramach granty nie mogą być mniejsze niż 1 mln euro i nie mogą przekraczać 8 mln euro. (trol)

Lista dofinansowanych projektów w załączniku